Anda di halaman 1dari 6

Peperiksaan Pertengahan Penggal Pertama 2014

SK Nanga Tutus, Sibu

Bahasa Malaysia
Kertas 1
0900 - 0950
(50 Minit)

Nama :
Tarikh :
Kelas : 1 Pintar

-Selamat Menjawab-

Arahan : Jawab semua soalan

1. Padankan huruf besar dan huruf kecil yang betul.

1


e

i

E c

J j

g

k
h

q

H n

Q p

m

g
q

h

P p

L m

c

l
e

f

F g

G h

f

g


( /10 markah)

2. Warnakan semua huruf kecil.

X x V v B b

2

C c D c A a

T t Q q L l

E e r R z Z

z Z f F g G

( /15 markah)

3. Warnakan semua huruf besar.

M a g W y x L
u t B q h c F
Y v m Z k i N
c Q a m r E w

( /10 markah)
4. Padankan gambar dengan perkataan yang betul.


3( /4 markah)
5. Warnakan perkataan yang betul berdasarkan
gambar.

dadu
buku
jari
lori
4
beg bag jem jam


kek kik zup zipbus bas bot bet

( /6 markah)

6. Padankan gambar dengan ayat yang betul.
5


Kucing saya
comel.Bapa beli
kasut.Kereta bapa
baru.Ini pensel
baru.Ini baju Siti.( /5 markah)