Anda di halaman 1dari 10

RUMUSAN HEADCOUNT

SK SEPAKAT JAYA
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN UPSR
2014

PANDUAN
TOV : Akhir Tahun 5 2013
AR 1 : Ujian 1 (Mac)
AR 2 : Peperiksaan Pertengahan Tahun (Mei)
AR 3 : Peperiksaan Percubaan (Jun)
OTi4 : Gerak Gempur 1 (Ogs M2)
OTi5 : Gerak Gempur 2 (kendalian sekolah) (Ogs M4)
ETR : UPSR 2014 (Sept)

Tujuan HC Percubaan agar sekolah dapat:
1. Jangka pencapaian 2014 (Semak ETR jika perlu)
2. Jangka peningkatan dalam OTi 4 dan OTi 5 untuk capai ETR
3. Kesan potensi baru 5A dan HALUS
4. Sediakan program intervensi tingkatkan GPS
5. Sediakan program intervensi tingkatkan % 5A
6. Sediakan program intervensi tingkatkan % LULUS dari HALUS (D)
ANALISIS AR3
Bil MP A B C % Gagal GPMP
1 BMK 4 7 4 88.24 2 2.24
2 BMT 8 1 8 100 0 2.00
3 BI 1 7 8 94.12 1 2.53
4 MT 1 4 9 82.36 3 2.82
5 SN 4 7 4 88.24 2 2.24
CALON - 17 ORANG
CEMERLANG (SEMUA “A”) - 0 ORANG
MENGUASAI(ABC) - 70.59%
TIDAK MENGUASAI (DE) - 29.41%
GPS - 2.36
ETR
5A :3
% Lulus :100
GPS :1.80
POTENSI GPMP (AR3)
MP OTi 3 AR3
Beza
OTi3-AR3
ETR
UPSR
2013
BMK 1.87
2.24
-0.37
1.70
1.80
BMT 1.40
2.00
-0.60
1.20
1.25
BI 2.22
2.53
-0.31
2.20
2.33
MT 2.31
2.82
-0.51
2.00
2.08
SN 2.26
2.24
0.02
2.10
2.42
ETR
5A :3
% Lulus :100
GPS :1.80
POTENSI CEMERLANG (AR3)
Bil MP A
B+
( 70-79)
B-
(60-69)
C ETR
UPSR
2013
1 BMK 4 3 4 4 12 10
2 BMT 8 1 0 8 8 6
3 BI 1 4 3 8 5 3
4 MT 1 4 0 9 6 4
5 SN 4 4 3 4 5 2
ETR
5A :3
% Lulus :100
GPS :1.80
POTENSI LULUS (AR3)
MP Lulus
D+
30-39
D-
20-29
E
<10
Belum
Lulus
ETR
UPSR
2013
BMK 15 2 0 0 2 17 12
BMT 17 0 0 0 0 17 12
BI 16 1 0 0 1 17 11
MT 14 3 0 0 3 17 12
SN 15 2 0 0 2 17 11
ETR
5A :3
% Lulus :100
GPS :1.80
MENINGKATKAN GPS
Gred
Purata MP
TOV
OTi 3 AR3
BEZA
(AR 3- OTI 3)
ETR
UPSR
2013
GPS 2.60 2.00 2.36 -0.36 1.80 1.89
BMK 2.35
1.87
2.24
-0.37 1.70 1.80
BMT 1.94
1.40
2.00
-0.60 1.20 1.25
BI 2.28
2.22
2.53
-0.31 2.20 2.33
MT 3.18
2.31
2.82
-0.51 2.00 2.08
SN 2.71
2.26
2.24
0.02 2.10 2.42
Program intervensi MENINGKATKAN
GPS
(30 hari)
1 PANDAI BEST
2 GERAK SUSUN
3 1G1M
4 PANDU ARAH
*Merangkumi semua tahap calon dan mata pelajaran, fokus isu kritikal, impak tinggi, boleh dicapai.
Bil Potensi
Cemerlang
AR 3
AR3

(5A)
ETR
BEZA*
(ar3-etr)
UPSR
2013
5A
0
0 3 -3 2
4A
2
3A2B
1
2A3B
1
1A4B
1
5B
0
Program intervensi
POTENSI 5A
(30 hari)
1 MINDA GEMILANG
2 PANDAI BEST
3 ANAK EMAS
POTENSI CEMERLANG (5A)
*Merangkumi calon potensi 5A dan near miss 4A, fokus isu kritikal, impak tinggi, boleh dicapai
Bil Potensi
Lulus
AR 3
(BIL
HALUS)
AR3 ETR
BEZA*
(ETR-AR3)
%
Gagal
2013
BIL
LULUS
%
LULUS
BIL
LULUS
%
LULUS
BIL
LULUS
%
LULUS
H1 4
12
70.59
17 100 -5 -29.41 8.33
H2 0
H3 1
Program Intervensi
POTENSI LULUS
(30 hari)
1 CELIK MINDA
2 KLINIK SAYANG
3 PROGRAM UIG
POTENSI LULUS
H1 = Gagal 1 MP, H3 = Gagal 3 MP
H2 = Gagal 2 MP,
TERIMA KASIH