NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

• NILAI
– Ditakrif sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.

• ETIKA
– Satu disiplin yang akan dapat memberitahu kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu, secara mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. Selalunya moral dan etika disamaertikan.

ETIKA KERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Definisi Etika kerja adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja organisasi tersebut.

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
1. Mengekalkan dan memelihara kepercayaan terhadap tugas yang diberikan. 2. Memupuk tanggungjawab bersama, mengeratkan hubungan antara kakitangan dan mewujudkan suasana yang sihat dan cekap dalam perkhidmatan. 3. Membentuk sikap dan pembawaan kakitangan kerajaan bersesuaian dengan semangat Rukunegara.
DASAR1/TRANS 15

RASIONAL ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
• Permintaan terhadap perkhidmatan awam meningkat. • Tuduhan rasa curiga dan syak-wasangka tentang kemampuan perkhidmatan awam. • Azam Kerajaan untuk meninggikan kecekapan, imej dan mutu perkhidmatan awam. • Faktor luar – Kemerosotan ekonomi – Ancaman Keselamatan – Gejala sosial yang tidak sihat

TUJUAN EPA
• Meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa; • Mengekalkan dan memelihara kepercayaan dalam menjalankan tugas; • Memupuk tanggungjawab bersama; • Mewujudkan suasana yang sihat dan cekap; • Mengeratkan hubungan sesama kakitangan; • Membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan semangat Rukunegara.

PERBUATAN YANG TIDAK BERETIKA
• Perbuatan melanggar undang-undang/ peraturan dan boleh dikenakan hukuman; • Perbuatan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diamalkan oleh masyarakat; dan • Perbuatan yang dilakukan bukan atas tujuan awam, sebaliknya disebabkan oleh tekanan seperti kepentingan kekeluargaan, agama atau suku kaum.

PENGHAYATAN NILAI MURNI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
• • • • • • • • • Teras Perkhidmatan Awam Penggunaan Kad Perakam Waktu Kempen Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Pandang ke Timur Penggunaan Tanda Nama Kepimpinan Melalui Teladan Penerapan Nilai-nilai Murni Tonggak Dua Belas Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam

TERAS PERKHIDMATAN AWAM
• • • • • Berazam meninggikan mutu perkhidmatan; Bekerja dengan penuh tanggungjawab; Berusaha mengikis sikap mementingkan diri; Bekerja dengan penuh muhibah dan kemesraan; Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara; • Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh negara; dan • Berpegang teguh kepada ajaran agama

1. Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan
• • • • • • • Latihan Fail Meja Mesyuarat Perbincangan – KMK Perpustakaan Jabatan Lawatan Sambil Belajar Kreatif

2. Bekerja dengan Penuh Tanggungjawab • • • • • Surat Tawaran Ikrar Perkhidmatan Awam Senarai Tugas Menepati janji rakyat Inisiatif

3. Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri • Kikis sikap-sikap tercela • Insaf akan tanggungjawab dan kuasa yang diberi • Komunikasi berkesan • Beri peluang bertanya

4. Berkhidmat dengan Penuh Muhibah dan Tanggungjawab
• • • • • • • Sabar Bertimbang rasa Simpati Mengawal perasaan Mesra Cekal menghadapi cabaran Memahami perasaan orang lain

5. Bekerja ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat dan Pembangunan Negara • Memahami dasar-dasar kerajaan • Memberi bimbingan kepada rakyat • Memberi kesedaran kepada rakyat

6. Bekerjasama dalam Membanteras Kelemahan dan Musuh Negara
• • • • • • Kemiskinan Kejahilan Rasuah Penyelewengan Komunis/Subversif Pemfitnah

7. Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama • Nilai-nilai Murni

CADANGAN PERLAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM (SPA 5/79)
• Penghargaan –syor pingat, sijil kepujian, cenderamata, kursus • Dialog pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam • Penubuhan JK Kelab Sukan, Kebajikan dan Sosial serta aktiviti seumpamanya • Mengadakan Buletin Jabatan – alat komunikasi • Mengadakan majlis jamuan – kesempatan bergaul mesra dan semangat kekitaan • Ceramah agama tiap minggu/dua minggu/bulanan

CADANGAN PERLAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM (SPA 5/79)
• Kursus untuk meningkatkan kecekapan kerja • Mengadakan pertandingan seperti pejabat terbersih – mewujudkan rasa kebanggaan dan rasa kepunyaan dalam perkhidmatan awam • Memasukkan EPA dalam subjek kursus • Lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan pejabat • Menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja • Mengadakan kursus bagi pegawai wanita seperti kelas menjahit dll mengikut kegemaran masing-masing

CADANGAN PERLAKSANAAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM (SPA 5/79)
• Penyediaan Buku Panduan jabatan untuk kegunaan rakyat mendapatkan perkhidmatan • Menggalakkan kakitangan terlibat dalam kerja kebajikan dengan menubuhkan Badan Kebajikan • Mengadakan majlis dialog, pameran dan gotong royong untuk memupuk semangat kerjasama dengan orang ramai (sesuai terutama untuk peringkat daerah) • Mewujudkan perpustakaan jabatan • Agensi yang melaksanakan kursus hendaklah memasukkan perkara Perhubungan sebagai salah satu tajuk ceramah.

TONGGAK DUA BELAS
• • • • • • • • • • • Menghargai masa Ketekunan Membawa Kejayaan Keseronokan Bekerja Kemuliaan Kesederhanaan Ketinggian Peribadi Kekuatan Sifat Baik Hati Pengaruh Teladan Kewajipan Menjalankan Tugas Kebijaksanaan Berhemat Peningkatan Bakat Nikmat Mencipta

DASAR PENERAPAN NILAINILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN
1. Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang beramanah, beridentiti dan disegani oleh masyarakat lain; 2. Mewujudkan sebuah negara yang bahagia; 3. Menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan 4. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.
DASAR2/TRANS 1

NILAI-NILAI YANG DISARANKAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Amanah Tanggungjawab Ikhlas Dedikasi Sederhana Tekun 7. Bersih 8. Berdisiplin 9. Bekerjasama 10. Berbudi mulia 11. Bersyukur

DASAR2/TRANS 2

NILAI KUALITI YANG PATUT DIMILIKI PENJAWAT AWAM
• • • • • • • • • • KEJUJURAN KETULUSAN PROFESIONALISMA KEJUJURAN INTELEKTUAL KEPIMPINAN BERKECUALI BEKERJASAMA KREATIVITI DAN BERINOVASI BERORIENTASIKAN PELANGGAN PENGURUSAN DAN PEMAJUAN DIRI KEBERTANGGUNGJAWABAN

1 . N i l a i - n i2 l a. iN i l a i - n i3 l a. iN i l a i - n P e r i b a d y i a A n s g a sm e n g K u e t ap mi m a p k p e l a n g g a n

N P

I L A I D A N E T I K A E R K H I D M A A W A M

T

A

4 . N i l a i - 5 n . i lN a i i l a i - 6 n . i lN a i i l a i - n i l P r o f e s i o P n r a o l di s u m k Kta i ve i a t ig / a m a K u a l i t i

1. Nilai-nilai Peribadi Asas
• • • • • • • • • Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Berdedikasi Berdisiplin Bekerjasama Bersih Tekun Sederhana

2. Nilai-nilai yang Mengutamakan Pelanggan
• • • • Berbudi mulia Bersabar Sopan-santun Peramah

3. Nilai-nilai Kepimpinan
• Adil • Berani • Syura

4. Nilai-nilai Profesionalisma
• • • • • • • • Berilmu Kreativiti Inovasi Integriti Neutraliti Kejujuran Intelektual Akauntabiliti Berkecuali

5. Nilai-nilai Produktiviti/Kualiti
• Produktiviti • Kualiti

6. Nilai-nilai Keagamaan
• Bersyukur • Beriman • Bertakwa

ADA MASA LAGI KEEEEE????

Penilaian Keseluruhan & Penetapan Pergerakan Gaji

SEPANJANG TAHUN: Penyeliaan, Bimbingan, Komunikasi

PENILAIAN YANG ADIL DAN OBJEKTIF
HENDAKLAH ELAKKAN

Didasarkan kepada kerja sebenar yang dilihat sepanjang tahun dan dibuat dengan cermat, teliti serta tidak tergesa-gesa

Dari sifat pilih kasih, berat sebelah, terlalu murah hati, terlalu bakhil, dan kecenderungan memberi markah pertengahan

HALANGAN
• • • • ILMU SIKAP KEMAHIRAN ANCAMAN DALAMAN DAN LUARAN

INDUKSI/DASAR3/trans11

SEKIAN !!! TERIMA KASIH…

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.