Anda di halaman 1dari 5

1. HURAIKAN JENIS-JENIS KONFLIK ?

2. BINCANGKAN TAHAP-TAHAP KONFLIK

JENIS KONFLIK

1. TINGKAT KONFLIK

2. SITUASI KONFLIK

3. CIRI HUBUNGAN DALAM KERJA

TINGKAT KONFLIK

• INTRApersonal

– Konflik kognitif

– Matlamat

– Suka-suka,Suka tidak suka,Tidak suka-Tidak suka

• INTERpersonal

- Antara 2 @ > Individu

PUNCA KONFLIK (Whetten,1991)

– 1.personal

– 2.kurang maklumat,

– 3.ketidakselarasan peranan,

– 4.tekanan sekitaran(sumber terhad,polisi luar,persaingan,perubahan struktur)

• INTRAkumpulan

– pertentangan antara individu dalam sesebuah kumpulan

• INTERkumpulan
– Antara kumpulan ,Pasukan @

– PUNCA=> Kewangan,Status,Pangkat,Kuasa

• INTERorganisasi

– Antara organisasi

– Majikan dan kesatuan

– Antara Kementerian

JENIS SITUASI KONFLIK

1. KONFLIK VERTIKAL

– Peringkat Hierarki Organisasi

– Pekerja dan Penyelia

2. KONFLIK HORIZONAL

– Antara Hierarki yang sama

– Sama kuasa,budaya,personaliti,nilai

3 KONFLIK LINE-STAFF
– Jaringan struktur tugas dan tanggungjawab
4 KONFLIK PERANAN

 Konflik Peranan Intrapengirim=Arahan melaksanakn > tugasan serentak


 Konflik Peranan Interpengirim=Tugasan dilaksanakan hasil dari banyak
pihak.

 Konflik Interperanan=perlu melaksanakan 2 @ > peranan.


=Contohnya:Wanita bekerja-Isteri&Pekerja

 Konflik Peranan Sendiri.=Diberi peranan tak serasi dengan imej,jangkaan sendiri,

=Tidak upaya dari segi biological,

=jurang pembangunan diri dengan jangkaan peranan

3 CIRI HUBUNGAN DALAM PEKERJAAN

1. SALING BERGANTUNGAN

2. BEZA PERSEPSI

-Horizon Waktu=(Ketepatn waktu,jauh,dekat,segera,lambat,urgent)

-Tidak Pasti Status=(Bezakan peribadi dan rasmi)

-Persepsi Stereotaip= (Wanita ketua)

3. PERBEZAAN MATLAMAT =Perlu pengkhususan kerja,imbuhan berbeza

4. KESAMARAN PERANAN =JOB SPEC yang smakin samar semakin tinggi konflik.

5. KEKURANGAN SUMBER – Wang,Staf


TAHAP TAHAP KONFLIK

PENDEKATAN JUDITH R.G

1. Konflik Terpendam

2. Konflik Dikesan

3. Konflik Sedar

4. Konflik Manifestasi

5. Kesan Konflik

Konflik Terpendam

- Tidak disedari

- Potensi konflik wujud

- Dua jabatan rancang program tanpa sedar pertembungan krisis


wang,masa dan sumber terhad

- Boleh hilang tanpa sedar dengan interaksi dan hebata maklumat

Konflik DiKesan

-timbul perbezaan persepsi, idea, pendapat


- tidak bertindak, menyimpan dalam hati
-tinggal sebagai rungutan senyap

Konflik Sedar

- Tindakan mula kelihatan untuk menyelesaikan masalah

- Merasai tekanan yang lebih kuat

- Tindakan untuk menunjukkan dan menzahirkan rasa tak puas hati.

Konflik Manifestasi

- Penggunaan fizikal dan mental


- Percakapan,pertengkaran,bantahan,desakan,demonstrasi,
pergaduhan fizikal

Kesan/Hasil Konflik

- Kitaran akhir konflik sama ada positif atau negative

- Positif – timbul aturan baru, ganjaran baru, system yang baru

- Negatif – kerosakan hubungan,hartabenda, kewangan