Anda di halaman 1dari 1

Dalil-dalil yang menganjurkan untuk kaya ?

inilah beberapa pesan Nabi:


Allah SWT lebih menyukai muslim yang kuat iman dan nafkahnya daripada muslim yang
lemah.
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan
merekadalam keadaan fakir, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia.
sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimilki orang yang saleh.
kekayaan tidak membawa mudharat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.
Ya Allaah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran ,kefakiran, dan azab kubur.
Lagu Muhammad sebagai pedagang

Jim Rohn selaku mentor pernah menasihati Amthony Robbins, biasakanlah untuk berbagi dan
biasakanlah berbagi dalam jumlah yang lebih. Itu bukan saja baik bagi orang lain, tetapi itu juga baik bagi
diri kita sen diri.