Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Mari sejenak kita tundukan dan renungkan waktu kita untuk berdoa dan meminta
kepada Allah SWt agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini, di ridhoi Allah
SWT
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi ni amahu wa yukafi u mazidah ,
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi waadzimi sulthanika
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada henti-hentinya
kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU
dalam acara yang kami laksanakan ini.
Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..
Seminar Gizi Nasional kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami,
terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik
yang telah engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaanMu Ya Rabb.. Engkau
Hadirkan kami disini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi
kami di bidang kesehatan, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU
kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini..
Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa depan.
masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami sebagai generasi
yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu,
generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat
kemajuan yang kami cita-citakan. tiada harapan dan dambaan kami melainkan
mengharap borokah dan rIdho-mu selalu menyertai kami
Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..
Dengan kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan
dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon pertolongan,
kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-mu
kami mohon pertolongan.
Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka
Antal Wahhabu

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb.


Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin
walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai