Anda di halaman 1dari 7

Nama Murid:

Tahun :

SK CONVENT MUAR
UJIAN AKHIR TAHUN 2015
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5
1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi soalan yang dibahagikan dalam


Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan.
3. Bagi Bahagian A, tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan Jawapan A,B, C
dan D.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan jawapan pada
pilihan jawapan.
4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian bulatkan jawapan yang baru.
5. Bahagian subjektif, sila jawab dalam kertas soalan.

BAHAGIAN A:
Untuk soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. (50m)
1. Orang beragama Kristian menjadikan ______________ sebagai amalan.
A. Mendengar khutbah di gereja pada setiap hari Ahad.
B. Sujud di hadapan kitab suci Granth Sahib
C. Sujud di hadapan patung Buddha
D. Membasuh kaki sebelum memasuki kuil
2. Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali
A. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling
B. Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah
C. Dapat membantu orang tua dengan ikhlas
D. Dipandang mulia oleh masyarakat
3.

Saling membantu dan menghormati anggota masyarakat antara satu sama lain.
Pernyataan di atas boleh
A. Memburukkan nama baik masyarakat
B. Menyusahkan anggota masyarakat
C. Berbudi bahasa.
D. Merapatkan hubungan sesama anggota masyarakat

4. Bagaimanakah anggota masyarakat membantu antara satu sama lain?


A.
B.
C.
D.

Selalu bergaduh antara satu sama lain.


Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain.
Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain.
Suka melawan.

5. Isma menyanyikan lagu Negaraku dengan baik. Apakah sikap yang ada pada Isma?
A. Mengenali dan menghormati identiti negaranya.
B. Bercita-cita menjadi penyanyi terkenal.
C. Suka menunjuk-nunjuk.

6. Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan nilai


murni dibawah kecuali:
A. Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah
B. Hidup bertolak ansur antara satu sama lain
C. Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga
D. Saling bantu-membantu
7. Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum?
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Masyarakat mementingkan diri masing-masing


Dapat hidup aman dan damai
Mengelakkan ancaman luar
Keharmonian negara
I,II dan III
II,III dan IV
I,II dan IV
I,II,III dan IV

8.

Berikut ialah cara menggunakan kemudahan awam dengan betul kecuali:


A. Menggunakan kemudahan awam dengan cermat.
B. Menyayangi kemudahan awam seperti menyayangi harta sendiri.
C. Menconteng pintu dan dinding
D. Mengelakkan diri daripada merosakkan kemudahan awam.

9. Tindakan berikut yang manakah menunjukkan sikap menyayangi alam sekitar.


I
Menebang pokok sesuka hati
II
Membuang sampah ke dalam sungai
III
Menanam pokok bunga di kawasan lapang
IV
Mengumpulkan surat khabar untuk kitar semula
A.
B.
C.
D.

I dan II sahaja
II dan III sahaja
III dan IV sahaja
I dan IV sahaja

10. Kemajuan negara dapat dicapai sekiranya


A. pemimpin berhutang dengan negara lain.
B. masyarakat bekerjasama membangunkan negara.
C. bangunan dibina dan alam sekitar dimusnahkan.
D. rakyat Malaysia berkhidmat dengan negara asing.

BAHAGIAN B:
A. Isi tempat kosong dengan nilai yang betul berdasarkan definisi nilai yang
digunakan. (10m)
Tanggungjawab terhadap masyarakat

Kejujuran

Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Hemah tinggi

Menyayangi alam sekitar

Hormat dan taat terhadap keluarga

No.

Definisi Nilai

1.

Kewajipan bercakap benar,bersikap amanah, dan


ikhlas dalam setiap perlakuan.

2.

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan


berinteraksi dan memberikan layanan secara
bersopan untuk mewujudkan keluarga yang
harmoni.

3.

Kesanggupan memikul serta melaksanakan tugas


dan kewajipan dengan sempurna sebagai anggota
masyarakat.

4.

Mencintai dan menghargai alam sekitar demi


mengekalkan keharmonian hidup.

5.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang dikuatkuasakan sebagai amalan
hidup.

Nilai

B. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan (x) pada pernyataan
yang salah. (20m)

1. Adik boleh memukul abang atau kakak jika tidak berpuas hati dengan
mereka.
2. Kasih sayang tidak penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.
3. Jika kita bersalah terhadap anggota keluarga, kita haruslah meminta maaf.
4. Anak-anak perlu diajar untuk berdikari sejak dari kecil lagi.
5. Kita haruslah mengenali jiran-jiran kita.
6. Kempen Penjimatan Air dan Elektrik akan berjaya jika mendapat sokongan
masyarakat sepenuhnya.
7. Kempen Antirokok bertujuan untuk menggalakkan masyarakat merokok.
8. Semua orang berhak menggunakan kemudahan awam.
9. Kerosakan peralaatan di taman permainan membahayakan kanak-kanak
yang menggunakannya.
10. Tugas menjaga kemudahan awam hanyalah tugas pihak berkuasa.

C. Garis jawapan yang betul. (20m)


1. Orang yang (berdikari, berani) tidak mengharapkan bantuan orang lain.
2. Alam sekitar perlu dijaga supaya sentiasa (bersih, kotor).
3. Permainan tradisional yang terkenal di negeri Kelantan ialah (wau, congkak).
4. Pembakaran sampah secara terbuka akan menyebabkan pencemaran (udara, air).
5. Gong ialah alat muzik tradisinal kaum (Melayu, Sikh).
6. Patuhilah peraturan dan undang-undang jalan raya untuk mengelakkan (kebakaran,
kemalangan).

7. Warna bendera bagi negeri Perak ialah hitam, putih dan (kuning, merah).
8. Pada bendera negeri Pulau Pinang terdapat gambar pokok (durian, Pinang).
9. (Thosai, Kuih Baulu) merupakan makanan tradsional kaum India.
10. Kita perlu makan makanan yang (manis, berkhasiat) untuk kekal sihat.

Anda mungkin juga menyukai