Anda di halaman 1dari 5

TAKWIM SPBT SEKOLAH TAHUN 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG PASIR


BIL
1.

TARIKH
2 Januari

TAKWIM SPBT SEKOLAH


Mengagihkan buku teks SPBT kepada
murid Tahun 1.
Mesyuarat pengurusan SPBT kepada
semua guru.
Mengemasikini buku stok.

2.

13 Januari

3.

30 Januari

4.

Februari

Menyediakan maklumat buku lebih dan


kurang bagi persediaan taklimat
penyelarasan buku teks 2016

5.

10 11
Februari

Menjalankan pemantauan penjagaan buku


teks SPBT di tangan murid.

6.

Februari

Meningkatkan keceriaan bilik SPBT.

7.

Mac

Baikpulih buku teks yang rosak.

8.
9.

27 Mei
16 17 Jun

SEHARI BERSAMA BOSS


Menjalankan pemantauan penjagaan buku
teks SPBT di tangan murid

10.

JunNovember

11.

9 10
November

Menerima bekalan buku teks SPBT


daripada penerbit/pengedar untuk
kegunaan sesi persekolahan tahun
berikutnya.
Mengumpul buku teks SPBT 2015 daripada
murid.
Mengagihkan buku teks SPBT 2016 kepada
murid.

12.

Disember

Mengemaskini buku stok SPBT.

13.

Disember

Menyemak dan menutup kira-kira pada 31


Disember.

Tarikh
Januari

Aktiviti SPBT

Februari-Mac

Mei-Jun

Julai

Mengedarkanbuku SPBT kepada murid-murid Tahun 1 yang


layak.
Memastikan semua murid yang layak telah menerima buku
SPBT.
Menubuhkan Jawatankuasa SPBT sekolah.
Menceriakan Bilik Operasi SPBT.
Mengemaskinikan Buku Stok dan fail-fail SPBT.
Mengedarkan Borang SPBT-1kepada murid-murid Tahun 3 dan
Tahun 6.
Jawatankuasa SPBT memproseskan Borang SPBT-1 tahun
depan.
Menyediakan Senarai Bilangan Murid Layak / Tidak Layak
tahun depan.
Pertandingan Pengetahuan SPBTAm (murid Tahun 4 -Tahun 6)
Membuat permohonan pelupusan buku SPBT.
Membuat permohonan bekalan buku SPBT tahun depan.
Pertandingan melukis poster (murid Tahun 4-Tahun 6)
Pertandingan "Jigsaw Puzzle" (murid-murid Tahun 1-Tahun 3)
Buku-buku pelupusan dikutip oleh kontraktor.
Membuat laporan pelupusan.
Pertandingan Mengarang (muridTahun 4 -Tahun 6)
Pertandingan Mewama (muridTahun 1-Tahun 3)
Menerima bekalan buku.bam.
Mengecop dan mengemaskan buku-buku baru.
Pertandingan Sayang akan Buku SPBT

September

Mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa.


Mengedarkan Borang SPBT 1/1A kepada murid-murid Tahun
1tahun depan.

Oktober
November

Disember

Mengutip dan mengedarkanbuku-buku SPBT.


Memproses Borang SPBT-1murid-murid Tahun 1 tahun depan
dan seterusnya mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa.
Mengemaskinikanstok buku-buku, Bilik Operasi SPBT, Buku
Stok, dan fail-fail SPBT.

TAKWIM SKIM PINJAMAN BUKU TEKS TAHUN 2013


Bil.
1

Tarikh
November
2012
Disember
2012
Januari
2013

Aktiviti
Pengagihan Buku Teks SPBT Kepada Semua
Murid Tingkatan 2 dan 3
Pemulangan buku teks oleh Pelajar Tingkatan 5
dan pengagihan kepada pelajar Tingkatan 4
untuk kegunaan tahun 2013
Pengagihan Buku Teks SPBT Kepada Semua
Murid
Kelas Peralihan dan Tingkatan 1

Januari
2013

Januari Mac

Mengagihkan buku lebihan dan memohon buku


yang tidak mencukupi dari sekolah lain dan dari
BOSS Daerah

Jan - Feb

Mengemaskini Fail Pinjaman Murid dan Guru


Mengikut Kelas Terkini

Feb

Mesyuarat Jawatankuasa kerja SPBT kali


Pertama:
Menyediakan Takwim untuk tahun2013

Feb

Menyediakan Enrolmen Murid Untuk Tahun


2014 bagi pengisian Borang BTBT190 dan
BTBTR 460

Feb

Menyediakan Senarai Terkini Murid Layak


Berdasarkan Sistem
Maklumat Murid (SMM) Dan Mengemas Kini
Buku Stok SPBT.

Catatan
Untuk
kegunaan
tahun2013

Feb

Pengurusan Majlis Perlantikan Pengawas SPBT:


Untuk pengawas baru dan AJK Tertinggi

Feb

Menghadiri Bengkel Pengisian BTBT190 Dan


BTBTR 460 Bagi
Permohonan Buku Teks SPBT Kegunaan Tahun
2014

10

Feb

Meningkatkan keceriaan Bilik BOSS:


Membersih dan mengemas dengan bantuan
Kelab SPBT
Menyusun buku-buku mengikut judul dan di rak
berkenaan

11

Mac

Mengasingkan Buku-Buku Yang Rosak Dan Tidak


digunakan lagi
Untuk Pelupusan

12

Mac

Memohon Pelupusan Buku Teks SPBT Dengan


Melengkapkan Borang Kew.PA-17

13

Mac - Jun

Menjalankan Pemantauan Penjagaan Buku Teks


SPBT Di Tangan Murid

14

Mac, Okt

Mengemaskini Data Buku Teks Dan Sistem Fail


Pinjaman

15

April

Mengasingkan Buku-Buku Yang Rosak Untuk


Pelupusan

16

Mei

Mengadakan Taklimat kepada Pengawas SPBT


Sekolah Mengenai Pemprosesan Buku Baru

17

Mei November

Melaksanakan eMATEKS-Program pemantauan


penerimaan buku secara on-line

18

Mei

Penyediaan Borang Borang Untuk Kegunaan


Tahun 2014

19

Jun

Mesyuarat Unit SPBT kali ke- 2


Menjalankan Pemantauan Buku Teks Di Tangan

Murid
20

Jun

Membuat Pemilihan Pengawas SPBT Untuk


Tahun 2014
Melatih pengawas baru menjalankan tugas

21

Julai November

Menerima Bekalan Buku Teks SPBT Daripada


Penerbit /Pengedar
Untuk Kegunaan Sesi Persekolahan Tahun 2014.
Memproses Buku Baru Diterima

BIL
TARIKH
AKTIVITI SPBT
Oktober
Mesyuarat
Jawatankuasa
SPBT Sekolah kali ke
22 Januari
a) Mengagih Buku Teks SPBT- Tingkatan 1,2,3,4,5
1
-3
b) Mengemaskini buku stok
c) Mengemaskini borang akuan penerimaan buku
Menyediakan Jadual Pemulangan Dan
teks 2011
Penerimaan Buku Untuk Tahun 2014
d) Mesyuarat AJK SPBT (Penyelaras Tingkatan)
e) Mesyuarat/Aktiviti Kelab SPBT (Pemilihan AJK dan
Biro) Semula Buku Teks Daripada Pelajar
23 November Mengumpul
f)
Kempen
Sayangi
Buku
Teks
Tingkatan 1, 2 Dan
3 Dan
Mengagihkan
Buku
Untuk
Kegunaan
Tahun
2014
Februari
a) Pesanan Buku 2013
2
b) Memantau
Penjagaan
penggunaan
Memungut
Buku Dari
Pelajar dan
Tingkatan
5 Dan buku teks
24 Disember
SPBT
Mengagihkan Kepada Pelajar Tingkatan 4
c) Mengemaskini rekod dan data
d) Pengurusan Buku Pelupusan dan lebihan buku
teks
3

Mac

a) Aktiviti Kelab SPBT (Keceriaan,Buletin dan Data)


b) Membuat permohonan pelupusan

April

a) Lawatan
b) Aktiviti Kelab SPBT (Taman SPBT)

Mei

a) Aktiviti Kelab SPBT (Data,Pengurusan,Seliaan)

Jun

a) Mesyuarat AJK SPBT (Penyelaras Tingkatan)


b) Memantau penggunaan buku teks
c) Aktiviti Kelab SPBT

Julai

a) Menerima bekalan SPBT 2013/Memproses buku


b) Aktiviti Kelab SPBT

Ogos

a) Menerima bekalan SPBT 2013/Memproses buku


b) Pemantauan penggunaan buku teks
c) Aktiviti Kelab SPBT

September

a) Menerima bekalan SPBT 2013/Memproses buku


b) Mesyuarat AJK SPBT (Penyelaras Tingkatan)
c) Aktiviti Kelab SPBT

10

Oktober dan a) Menerima bekalan SPBT 2013/Memproses buku


November
b) Mengumpul buku 2012/Mengedar buku 2013

11

Disember

a) Kemaskini buku stok


b) Persediaan Pengagihan Buku Teks 2013