Anda di halaman 1dari 9

PROGRAM MINGGU SUAI KENAL & TRANSISI MURID TAHUN 1 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BARU,


KENINGAU

1.0

PENDAHULUAN

Program transisi ini merupakan aktiviti yang dilaksanakan untuk murid tahun 1
dan dilaksanakan pada minggu pertama persekolahan. Sepanjang minggu
orentasi ini, murid akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti seperti melawat
kawasan sekolah dan mengenali keadaan sebenar alam persekolahan. Diharap
aktiviti yang dirancang dapat menerapkan nilai- nilai murni dan jati diri kepada
setiap murid.
2.0
1.

4.

OBJEKTIF
Memberi pendedahan awal kepada murid tahun 1 tentang suasana alam
persekolahan yang sebenar.
Memberi pendedahan tentang kawasan sekolah seperti kantin, bilik guru,
bilik pusat sumber,tempat makan RMT dan bilik computer.
Melahirkan murid yang komited dan efektif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Mencungkil dan mengetengahkan bakat yang sedia ada pada murid.

3.0

SASARAN

2.
3.

Semua murid Tahun 1 2015


4.0

PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2015

Bil
1.

PERKARA
Menyiapkan pelan tindakan
program transisi

TARIKH
4 & 5 November
2014
( Selasa & Rabu )
6 & 7 November
2014
( Rabu & Khamis )

2.

Membincangkan draf tindakan


program transisi

3.

Menyedikan jadual waktu minggu


orentasi an merancang aktiviti

18 November
2014
( Selasa

4.

Agihan tugas kepada guru dan


kakitangan bukan mengajar.

20 November
2014

TINDAKAN
Setiausaha
Program Transisi
Penyelaras
Transisi
Setiausaha
Transisi
Guru- guru Tahun
1
Guru Besar
PK 1 & PK HEM
Setiausaha
Transisi
Penyelaras
Program Transisi,

( Khamis )

5.0

5.

Taklimat Program Transisi kepada


ibu bapa & taklimat ringkas
tentang Program LINUS, Disiplin,
Ithink, Buku Teks, KSSR dan PBS
Pendaftaran murid- murid Tahun
1 untuk Tahun 2014 dan
penyerahan tag nama.

29 Januari 2015
( Isnin )

6.

5 Januari 2015
( Selasa )

7.

Majlis Suaikenal
Pengaggihan Tag nama kepada
murid- murid Tahun 1.
Minggu Orentasi dijalankan.

8.

Penutupan Minggu Orentasi

21 Januari 2015
( Rabu )

9.

Ujian Diagnostik Tahun 1

22 Januari 2015
( Khamis)

10.

Pemantauan Program Transisi

11.

Mesyuarat Post mortem Transisi

12.

Laoran Program Transisi Tahun 1


2015

05/01/2015
( Isnin)
03/02/2015
( Selasa )
23/02/2015 ( Rabu
)
09/03/2015
( Khamis )
31/03/2015
( Selasa )
16/04/2015
( Khamis )
30/04/2015
( Khamis )

6 Januari 201520 Januari 2015

Setiausaha, Guru
Kelas Tahun 1
Penyelaras
Program Transisi,
Setiausaha, Guru
Kelas Tahun 1,
Guru yang
diamanahkan
untuk
menyampaikan
taklimat ringkas.
Guru Besar
PK 1 & PK HEM
Semua guru
Guru Besar
PK 1 & PK HEM
Semua guru
Guru Besar
PK 1 & PK HEM
Semua guru
Guru Kelas Tahun
1
Guru Mata
pelajaran setiap
subjek
Guru Besar, PK 1
dan PK HEM

Guru Besar
Penolong Kanan 1
Setiausaha
Transisi

AHLI JAWATANKUASA INDUK

Penaung
Penasihat
Timbalan
Penasihat 1
Timbalan

: Pegawai Pendidikan Daerah Keningau


: En Hassan Mansor ( Guru Besar SK Kampong Baru)
: EN Dani Richard ( Penolong Kanan Kurikulum)
: En Johari Markom ( Penolong Kanan HEM )

Penasihat 2
Timbalan
Penasihat 3
Penyelaras
Setiausaha
Bendahari

6.0

: Pn Akmar Sulaiman ( Penolong Kanan Kokurikulum)


: Pn Helina Ajon
: Pn Dayang Normala Bt Bidin
: Pn Jamihin Kubin

SENARAI AHLI JAWATAN KUASA KERJA PROGRAM TRANSISI 2015


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Buku Program
Tag Nama Transisi
Pendaftaran
Hadiah/Sijil/Cenderahati
Pengurus Bunga Rozet &
Gimik Persembahan
Pengurus Jamuan Murid
P.A Sistem
Pengurus Persembahan
Pengurus Pameran
Disiplin/ Pengurus Murid/
Penerimaan Hadiah
Bacaan Doa
Banner
Persiapan Dewan
( Sebelum/ Selepas)
Pengurus Penyediaan
Soalan Diagnostik
Ajk Keselamatan
Kebersihan Dewan
Juru Gambar/ Dokumentasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7.0 AKTIVITI SEPANJANG TEMPOH ORENTASI MURID TAHUN SATU SESI


2015
TARIKH
5
Januari
2015

HARI
Isnin

MASA
7.15-8.15

8.15-9.15
9.45 - 10.35
10.35- 10.35

10.35- 11.35

AKTIVITI
Murid- murid berkumpul di dewan
SK Kampong Baru dan guru
mengambil kehadiran
Pengagihan tag nama kepada
murid- murid tahun 1
REHAT
Taklimat Guru Besar
- Guru Besar
memperkenalkan guru- guru
Tahun 1
- Menerangkan tentang
pengisian Program Transisi
Majlis suaikenal murid- murid Tahun
1. Aktiviti suai kenal Ice
Breacking dalam bentuk kumpulan

TINDAKAN

11.35-12.35

6
Januari
2015

Khamis

7.15-8.15

8.15-9.15

9.15- 10.15

10.15- 10.35
10.35- 11.35

11.35-12.35

7
Januari
2015

Khamis

7.15-8.15

8.15-9.15

9.15- 10.15

10.15- 10.35
10.35- 11.35

11.35-12.35
8
Januari
2015

Khamis

kecil akan dilaksanakan.


Murid akan bergerak ke kumpulan
yang telah ditetapkan dan akan
menjalani aktiviti yang dirancang.
Tatacara keluar kelas.
Perhimpunan Harian
Tatacara masuk/ kelua kelas
Dinamika Kumpulan
- Cemerlang
- Bistari
- Dinamik
Taklimat Disiplin
- Pakaian
- Rambut
Rehat
Taklimat Agama/ Moral
- Bilik agama
- Masa datang ke sekolah
Pendidikan Muzik
- Lagu Negaraku
- Lagu Sabah Tanah Airku
- Lagu Sekolah
Tatacara keluar kelas untuk pulang.
Perhimpunan Harian
Tatacara masuk/ keluar kelas
Taklimat kesihatan
- Pakaian
- Rambut & kuku
- Penggunaan tandas
( melawat kawasan tandas )
Yes teacher ( Greeting )
- Pakaian
- Rambut
Rehat
Dinamika Kumpulan
- Pendidikan Seni Visual
( Origami )
Dinamik
Doa- doa lazim

7.15-8.15

Perhimpunan Harian
Tatacara masuk/ keluar kelas

8.15-9.15

Dinamika kumpulan
Mari mengira
Kelasku Didik Hibur
Rehat
Good Afternoon Teacher.
Mari kenal ABC

9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35
11.35-12.35

Guru masuk
kelas ikut jadual
waktu.
Pastikan guru
subjek bagi
setiap mata
pelajaran
menghantar
satu Salinan
lembaran kerja
atau laporan
aktiviti untuk
difailkan oleh
setiausaha
Program
Transisi.
Guru masuk
kelas ikut jadual
waktu.
Pastikan guru
subjek bagi
setiap mata
pelajaran
menghantar
satu Salinan
lembaran kerja
atau laporan
aktiviti untuk
difailkan oleh
setiausaha
Program
Transisi.
Guru masuk
kelas ikut jadual
waktu.
Pastikan guru
subjek bagi
setiap mata
pelajaran
menghantar
satu Salinan
lembaran kerja
atau laporan

9
Januari
2015

Jumaat

7.15-8.15

Perhimpunan Harian
Tatacara masuk/ keluar kelas

8.15-9.15

Dinamika kumpulan
Pendidikan moral/ Agama
Kenali Sains
Rehat
Bimbingan dan Kaunseling
Dinamika Kumpulan
Mari membaca

9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35
11.35-12.35

12
Januari
2015

Isnin

7.15-8.15

Perhimpunan Harian
Tatacara masuk/ keluar kelas

8.15-9.15

Dinamika kumpulan
Pertandingan Mewarna
Dinamika Kumpulan
Pertanddingan Banyak dan Sedikit
Rehat
Dinamika kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Kelasku Didik Hibur
Perhimpunan harian
Tatacara masuk dan keluar kelas

9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35

13
Januari
2015

Selasa

11.35-12.35
7.15-8.15

8.15-9.15
9.15- 10.15

Dinamika kumpulan
Pertandingan mewarna
Dinamika Kumpulan
Perbandingan banyak sedikit

aktiviti untuk
difailkan oleh
setiausaha
Program
Transisi.
Guru masuk
kelas ikut jadual
waktu.
Pastikan guru
subjek bagi
setiap mata
pelajaran
menghantar
satu Salinan
lembaran kerja
atau laporan
aktiviti untuk
difailkan oleh
setiausaha
Program
Transisi.
Guru
Bimbingan dan
Kaunseling
boleh
berbincang
dengan manamana guru
untuk
mengambil
waktu yang
sesuai dengan
jadualnya
Guru boleh
berbincang
dengan manamana guru
untuk
mengambil
waktu yang
sesuai dengan
waktunya.

10.15- 10.35
10.35- 11.35

14
Januari
2015

Rabu

11.35-12.35
7.15-8.15

8.15-9.15
9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35

15
Januari
2015

Khamis

11.35-12.35
7.15-8.15

8.15-9.15
9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35

16
Januari
2015

Jumaat

11.35-12.35
7.15-8.15

8.15-9.15
9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35
19
Januari
2015

Isnin

7.15-8.15

8.15-9.15
9.15- 10.15
10.15- 10.35
10.35- 11.35

20
Januari
2014

Selasa

11.35-12.35
7.15- 8.15

8.15- 10.15
10.15-12.35

Rehat
Dinamika Kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Kelasku Didik Hibur
Perhimpunan harian
Tatacara masuk dan keluar kelas
Dinamika kumpulan
Pertandingan mewarna
Dinamika Kumpulan
Perbandingan banyak sedikit
Rehat
Dinamika Kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Kelasku Didik Hibur
Perhimpunan harian
Tatacara masuk dan keluar kelas
Dinamika kumpulan
Pertandingan mewarna
Dinamika Kumpulan
Perbandingan banyak sedikit
Rehat
Dinamika Kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Kelasku Didik Hibur
Perhimpunan harian
Tatacara masuk dan keluar kelas
Dinamika kumpulan
Pertandingan mewarna
Dinamika Kumpulan
Perbandingan banyak sedikit
Rehat
Dinamika Kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Perhimpunan harian
Tatacara masuk dan keluar kelas
Dinamika kumpulan
Pertandingan mewarna
Dinamika Kumpulan
Perbandingan banyak sedikit
Rehat
Dinamika Kumpulan
Pendidikan Kesihatan
Kelasku Didik Hibur
Guru mengambil kehadiran murid
( Senarai nama ambil daripada
guru kelas)
Raptai persembahan koir muridmurid tahun 1
Susun atur kelas Tahun 1

21
Januari
2015

Rabu

7.15-8.15

Guru mengambil kehadiran murid


( Senarai nama ambil daripada
guru kelas)

8.15-9.15

Persiapan penutupan Minggu


orentasi Program Transisi Tahun 1
Majlis penutupan Minggu Orentasi
Program transisi Tahun 1 2015
Guru mengambil kehadiran murid
( Senarai nama ambil daripada
guru kelas)
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu
Ujian Diagnostik Bahasa Inggeris
Rehat
Ujian Diagnostik Matematik

9.15-12. 35
22
Januari
2014

Khamis

7.15- 8.15

8.15-9.15
9.15-10.15
10.15- 10.35

23
Januari
2014

Jumaat

10.35-11.35
11.35-12.35
7.15- 8.20

Saringan Kumpulan dalam kelas


berdasarkan prestasi Diagnostik
Tahun 1

Pengajaran dan pembelajaran akan


berjalan mengikut jadual waktu
induk.

8.0

Pengaggihan
ahli kumpulan
adalah
bergantung
kepada
pencapaian
murid bagi
setiap mata
pelajaran yang
telah diuji.

RANCANGAN PENGAJARAN BERTEMA

Mata pelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Moral
Pendidikan Agama Islam

9.0

RANCANGAN MINGGUAN PROGRAM TRANSISI BERTEMA TAHUN 1 2015

Minggu
4
5
6
7
8
9
10

Tarikh
26 Jan- 30 Jan
2 Feb- 6 Feb
9 Feb- 13 Feb
16 Feb- 18 Feb
23 Feb 27 Feb
2 Mac- 6 Macc
9 Mac -13 Mac

7.
8.
9.
10.

Pendidikan Jasmani & Kesihatan


Dunia Muzik
Dunia seni
Bahsa Kadazan Dusun

Tema/ Topik
Huruf abc
Huruf ABC
Objek dalam Bilik Darjah
Keluarga
Kebersihan
Pekerjaan
Pengangkutan

11
12
13
14

10.0

16 Mac-20 Mac
23 Mac - 27 Mac
30 Mac- 2 April
6 April -10 April

JADUAL PROGRAM/ ATURCARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN

7.20 pagi
8.30 pagi
8.40 pagi

9.00 pagi
9.20 pagi
9.50 pagi

10. 00
pagi

11.00
pagi

11.0

Jenis- jenis haiwan


Kehidupan selamat
Buah- buahan
Masa bercerita

Ketibaan guru- guru


Ketibaan Murid- murid Tahun Satu SK Kampong Baru
Persiapan Penutupan
Ketibaan Guru Besar
Penolong Kanan 1, Penolong Kanan HEM & Penolong Kanan KOKUM
Nyanyian Lagu Negaraku
Nyanyian Sabah Tanah Airku
Nyanyian Lagu Sekolah
Bacaan Doa
Ucapan Penolong kanan 1
Ucapan Perasmian Penutupan oleh Guru Besar
Persembahan Koir
Persembahan Duet
Minum pagi Tahun 1
Penyelaras dan setiausaha mengiringi Guru Besar melawat sudut
pameran hasil kerja murid Tahun 1
Ibu bapa melawat sudut pameran hasil kerja murid.
Penyampaian Anugerah Tahun 1

a) Anugerah Kepimpinan
b) Anugerah Kekemasan & Kebersihan
c) Anugerah Keberaniaan
d) Anugerah Keprihatinan
e) Anugerah Berpontensi Cemerlang
Sesi bergambar bersama ibu bapa
Jamuan Ringan dan Majlis bersurai

KEWANGAN

12. 0 PENUTUP
Program Transisi Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kampung Baru ini diharap dapat
memberikan penalaman dan ilmu yang berguna kepada semua murid tahun 1. Ia juga
diharap dapat memberi galakan kepada murid- murid tahun 1 untuk cemerlang dalam
pelajaran. Akhir kata, kerjasama dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak
amatlah dialukan sama ada dari segi tenaga, material, dorongan dan lain- lain. Diharap
ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh

( DAYANG NORMALA BT BIDIN


)
Setiausaha Program
Transisi 2015

(
HELINA BT AJON
)
Penyelaras Program
Transisi 2015

(
HASSAN MANSOR
)
Guru Besar

Anda mungkin juga menyukai