Anda di halaman 1dari 43

Awang Had Salleh Graduate School of Arts And Sciences

Universiti Utara Malaysia


SGDC 5063: CURRICULUM LEADERSHIP AND
MANAGEMENT

Assignment 3:
Class Reading Presentation

Azalina binti Mohd Rani (815475)


Maziah binti Mohamad (815478)
Rina Hasliza binti Abd Rashid (816036)
Roslezah binti Hussin (815483)
Rosidah binti Ramli (815384)

SGDC5063
CURICULUM LEADERSHIP
& MANAGEMENT

SGDC5063
CURICULUM LEADERSHIP
& MANAGEMENT

Rosidah Ramli

Azalina Mohd Rani


Maziah Mohd

Roslezah Hussin
Rina Hasliza Abd Rashid
3

SGDC5063
CURICULUM LEADERSHIP
& MANAGEMENT

CURRICULUM
PLANNING
Lecturer:
Dr. Rafisah binti Osman

SGDC5063
CURICULUM LEADERSHIP
& MANAGEMENT
GOAL-BASED
MODEL
CURRICULUM
ORGANIZATIONAL
STRUCTURE
FUNCTIONS OF
CURRICULUM
LEADERSHIP
ALIGNING EDUCATIONAL
GOALS WITH
CURRICULAR FIELDS
5

PERANCANGAN KURIKULUM :
KURIKULUM

Semua pembelajaran yang


dirancang oleh institusi
pendidikan & dilaksanakan ada
secara kelompok atau individu, di
dalam atau di luar bilik darjah

Kerr
(1968)

Pembelajaran adalah terancang.


Sesuatu institusi pendidikan perlu
menentukan matlamat yang ingin dicapai
serta bagaimana cara utk memastikan
matlamat tersebut tercapai

PERANCANGAN KURIKULUM :
DEFINISI

Penetapan dan penyusunan


keputusan-keputusan utama yang akan
dibuat berkenaan kurikulum pada
masa hadapan (Glathorn, Boschee,
Whitehead & Boschee, 2012)

Pemimpin kurikulum yang


berjaya Model ini berguna
untuk menentukan had kuasa
dalam membuat keputusan
dan struktur organisasi yang
diperlukan dalam
perancangan kurikulum

Melibatkan pembentukan matlamat & objektif sesuatu kurikulum berdasarkan


falsafah pendidikan yang telah dipersetujui bersama

PERANCANGAN KURIKULUM :
MODEL BERASASKAN MATLAMAT:
LANGKAH

Strategi Pengurusan (Organizing Strategies)


Membezakan antara t/jawab perancangan kurikulum
bagi Daerah dan sekolah memperjelas had dalam
membuat keputusan berkaitan perancangan kurikulum

Menentukan struktur pengurusan yang diperlukan


untuk memudahkan perancangan kurikulum
(kumpulan penasihat & pasukan petugas)

Mengenalpasti tugas kepimpinan dan


mengagihkannya dengan betul (Daerah & sekolah)

PERANCANGAN KURIKULUM :
MODEL BERASASKAN MATLAMAT :
LANGKAH

Mewujudkan Kerangka Perancangan


(Establish The Planning Framework)
Menjajarkan matlamat pendidikan Daerah dengan
bidang kurikulum yang bersesuaian (setiap bidang
punyai matlamat kurikulum yang jelas)

Membangunkan database kurikulum agar maklumat


yang diperlukan lebih sistematik
Menilai keutamaan Daerah membangunkan kalendar
perancangan (berdasarkan analisis keperluan & lainlain cara yang sesuai)

PERANCANGAN KURIKULUM :
MODEL BERASASKAN MATLAMAT:
LANGKAH

Melaksanakan Aktiviti Perancangan Yang


Spesifik (Carry Out Specific Planning Activities)
Jalankan analisis keperluan
Mengatur pasukan petugas pantau
Buat penilaian
Buat perubahan pengurusan yang bersesuaian
Dapatkan sumber yang diperlukan
Berikan pembangunan staf yang diperlukan

10

PERANCANGAN KURIKULUM :
MODEL BERASASKAN MATLAMAT:
KEKUATAN

Dapat mengenalpasti
program mana yang
lebih penting (dapat
dicapai dengan efektif)

11

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

12

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

13

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

14

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

15

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

16

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

17

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

18

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

19

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

20

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

21

PERANCANGAN KURIKULUM :
STRUKTUR PENGURUSAN KURIKULUM
(CURRICULUM ORGANIZATIONAL STRUCTURE)

22

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

23

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

24

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

25

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

26

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

27

PERANCANGAN KURIKULUM :
TUGAS KEPIMPINAN KURIKULUM
(FUNCTIONS OF CURRICULUM LEADERSHIP)

28

PERANCANGAN KURIKULUM :
MEWUJUDKAN KERANGKA
PERANCANGAN KURIKULUM

29

PERANCANGAN KURIKULUM :
MENJAJARKAN MATLAMAT
PENDIDIKAN DENGAN KURIKULUM

Menjajarkan matlamat
pendidikan dengan
kurikulum

Agihkan matlamat
kepada beberapa
bidang pembelajaran

Tetapkan matlamat
pendidikan di peringkat
Daerah
Tentukan matlamat
manakah boleh di capai
hanya melalui
pembelajaran

30

PERANCANGAN KURIKULUM :
MENJAJARKAN MATLAMAT
PENDIDIKAN DENGAN KURIKULUM

Tetapkan matlamat pendidikan di peringkat daerah


(kurikulum berasaskan sekolah)
Selain kurikulum teras, turut beri fokus
kepada perspektif global
(keperluan masa hadapan)

Matlamat pendidikan

jangka panjang

Keseluruhan
program
pendidikan

Kunci utama dalam


menetapkan matlamat
pendidikan daerah
Tentukan dahulu apa yang
penting (Ferrandino, 2007)

Misi sekolah yang jelas


Kebersamaan dalam mencapai
matlamat (murid dan pengurusan
sekolah)

Iklim sekolah yang positif serta kurikulum


yang dipersetujui bersama

http://ed.mnsu.edu/csup/pds/pdfs/global_citizens.pdf

31

PERANCANGAN KURIKULUM :
MENJAJARKAN MATLAMAT
PENDIDIKAN DENGAN KURIKULUM

Tentukan matlamat manakah boleh di capai hanya


melalui pembelajaran

Contoh : Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Tidak semua matlamat


pendidikan adalah
matlamat kurikulum

Pemimpin kurikulum
(pengurusan sekolah) perlu
buat penelitian terhadap
setiap matlamat pendidikan

- Pendidikan Alam Sekitar yang


digabung jalin dalam pengajaran dan
pembelajaran subjek BM, BI dll dan
bukannya dijadikan satu subjek yang
khusus

Sama ada hanya boleh dicapai melalui


pembelajaran subjek tertentu
atau
Boleh diterapkan melalui kaedah yang lain

32

PERANCANGAN KURIKULUM :
MENJAJARKAN MATLAMAT
PENDIDIKAN DENGAN KURIKULUM

Agihkan matlamat kepada beberapa bidang


pembelajaran
Senarai menyeluruh di
peringkat daerah

top-down
Matlamat pendidikan daerah

Matlamat kurikulum sekolah

Matlamat kurikulum sekolah

Bidang / subjek
yang bersesuaian

The
outcome,
not the
process

Bidang / subjek
bottom-up
33

PERANCANGAN KURIKULUM :
MEMBANGUNKAN DATABASE
KURIKULUM
Kerja-kerja kurikulum yang
baik + analisis data yang
baik

Mengenalpasti keperluan dan


minat dalam pembangunan
professional
Membina latar belakang
kemahiran
Mengenalpasti kesanggupan
individu untuk berkongsi idea dan
teknik
Inventori kepada jenis dan tahap
bahan serta sumber yang
digunakan dalam bilik darjah

Memerlukan pengetahuan yang luas


mengenai sumber, input dan kekangan yang
ada
Perlunya kepada pengkalan maklumat
berkomputer menilai keperluan &
membina kurikulum

Pasukan database kurikulum

34

PERANCANGAN KURIKULUM :
MEMBANGUNKAN DATABASE
KURIKULUM
Sumber komuniti

Pakar, individu yang berpengaruh, individu yang berilmu pengetahuan


Organisasi dan tempat berguna sebagai sumber

Murid

Butiran peribadi
Maklumat demografi
Skor ujian IQ
Pencapaian
Ketidakupayaan / Kecatatan
Gaya pembelajaran
Kokurikulum dll.
Opsyen
Tugasan semasa
Minat dan kompetensi
Pembangunan professional terkini dll.
Enrolmen, mata pelajaran ditawarkan
Aktiviti ko kurikulum dan penglibatan murid
Panduan kurikulum negeri dan kebangsaan
Panduan kurikulum Daerah laim
Objektif pembelajaran daripada sumber lain
Bahan dan sumber daripada guru

Guru

Sekolah
Sumber lain

35

PERANCANGAN KURIKULUM :
MEMBINA KALENDAR PERANCANGAN

Merancang pelan 5 tahun


(langkah yang perlu
diambil setiap tahun)
Disemak oleh pentadbir
Daerah & sekolah
Dikongsikan bersama
majlis penasihat Daerah ,
kemudian disahkan
Akan digunakan untuk
membuat permintaan
bajet, melantik pasukan
petugas dan memantau
perkembangan mereka

Analisis terhadap keperluan Daerah


Keutamaan untuk penambahbaikan

Dipengaruhi oleh pandangan


terhadap keperluan dan sumber
Daerah
Cth :
- Sekolah yang besar + staf yang
ramai: Projek yang lebih banyak
- Superintendent baru: Program
pembangunan yang bernilai tinggi &
komprehensif
Perlukan kerjasama antara
Pentadbir + Jawatankuasa
Kurikulum + Ahli Komuniti (di
perlukan kerana mereka tahu
b/mana tugas akan dilaksanakan
dan berapa lamakah masa yang
akan diambil)
Sasaran tarikh yang realistik
36

PERANCANGAN KURIKULUM :
MELAKSANAKAN ANALISIS KEPERLUAN

ISU

37

PERANCANGAN KURIKULUM :
MELAKSANAKAN ANALISIS KEPERLUAN
(Keseluruhan kurikulum secara umum)

PERANCANGAN KURIKULUM :
Mengurus, menilai, merubah dan
membekalkan sumber
Pasukan petugas baru dilantik mencari rancangan penyelesaian
Proses kurikulum
mestilah berdasarkan
matlamat kurikulum &
sumber yang ada

sumber yang ada : bahan, kemampuan


memberikan latihan & pembangunan
staf (sejauhmana latihan dapat diberikan
berdasarkan sumber yang ada)

Keseluruhan sistem sekolah perlu dinilai :


Sekolah perlu bina matlamat, bina
perancangan, kawal pengajaran, tetapkan
pentaksiran

39

PERANCANGAN KURIKULUM :
Menyediakan pembangunan staf

Pembangunan staf dilaksanakan sebelum perubahan


pada kurikulum : (Untuk menambah pengetahuan guru,
mengajar kemahiran yang diperlukan untuk menulis
kurikulum dan bahan pengajaran, ruang untuk mereka
bertukar dan mencuba bahan-bahan tersebut)
Kelebihan : Guru dapat menghasilkan kurikulum yang
berkualiti tinggi, mereka yang terlibat dalam
pembangunan staf akan menjadi pakar yang mempunyai
pemahaman yang baik dalam bidang mereka
Kekurangan : Perubahan mendadak, kurikulum hanyalah
amalan-amalan menarik tetapi kurang kerangka
konseptual sebenar

Model 1 : Pre

39

PERANCANGAN KURIKULUM :
Menyediakan pembangunan staf

Model 2 : Subsequent

Pembangunan staf dilaksanakan selepas


perubahan pada kurikulum : (Apabila
kurikulum baru dilaksana maka akan
wujud ilmu, kemahiran dan sikap baru
yang diperlukan bagi memastikan
kejayaan pelaksanaan)
Dijadikan asas kepada siri-siri program
pembangunan staf : (dilaksanakan
sebelum dan semasa pelaksanaan
kurikulum baru, paling banyak digunakan
dalam pembangunan dan pelaksanaan
kurikulum)
Kelebihan: Kurangnya jurang antara
perubahan kurikulum dan pembangunan
staf, jika dirancang dengan baik ia
mampu melengkapkan guru dengan
kemahiran yang diperlukan
Kekurangan : Guru jadi pasif, Here is your
new curriculum, and this is how you
teach it

Model pembelajaran berasaskan


komuniti: Cth: Teacher Leaders Network
Kerangka yang meluas: service learning,
experiential learning, school-to-work,
youth apprenticeship, lifelong learning,
etc.
Profesional Learning Community (PLC) :
Pemimpin kurikulum seharusnya mampu
menyediakan staf dan orang awam yang
berkaitan dengan kerangka yang jelas
mengenai konsep yang mereka ingin
laksanakan
Bagaimana ia dilaksanakan: Ms 177-181

Model 3 : Model Pembelajaran


Berasaskan Komuniti
39

PERANCANGAN KURIKULUM
Perancangan Kurikulum Jangka Panjang
Kepimpinan yang terbaik

Visi yang dikongsi bersama


Pembangunan staf yang berjaya

Menyokong
pembelajaran
murid

Meningkatkan
produktiviti staf

42

TERIMA KASIH

43