Anda di halaman 1dari 1

Rujukan

Buku
Choong L.K. (2007).PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU.
Selangor.
A.B.Nordin, Ikhsan Othman (2008).FALSAFAH PENDIDIKAN DAN KURIKULUM
EDISI KEDUA.Selangor
(2013).STANDARD GURU MALAYSIA.Kementerian Pelajaran Malaysia.
Amin Senin (2008).PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU.Kuala Lumpur.Utusan
Publication & Distributors Sdn Bhd.
Hamedah W.A., Normah T. (2010) SINERGI DALAM PENGURUSAN
SEKOLAH.Selangor.PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Salhah.A.,Ainon Mohd; (2005) GURU SEBAGAI MENTOR.Selangor. PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd.
Mya Marja (1972)GURU ARKITEK BANGSA.Selangor.PTS Professional Publishing
Sdn. Bhd
Internet
http://mazvinaras.blogspot.jp/2012/08/isu-pendidikan-guru-yang-bertugas-di.html
http://smksn.wordpress.com/makluman/
http://tristiono.wordpress.com/2009/03/16/ilmu-pendidikan-sebagai-ilmupengetahuan/ diakses pada 16/03/2014
http://koffieenco.blogspot.com/2013/07/ciri-guru-profesional.html diakses pada
16/03/2014
http://koffieenco.blogspot.com/2013/07/ciri-guru-profesional.html diakses pada
16/03/2014