Anda di halaman 1dari 3

MODUL: Pergerakan yang Menakjubkan

Ujian Pos (Skema Pemarkahan)


1.

Gambar menunjukkan burung, perenang dan beberapa ekor ikan. Objek yang
manakah graviti bertindak terhadapnya?
A
Perenang sahaja.

Ikan dan perenang sahaja.

Burung sahaja.

Burung, ikan dan perenang.


Jawapan D

(1 markah)

2. Lengkapkan data yang tiada dalam jadual di bawah.

Masa (saat)
0
1
2
3
4
5

Jarak (meter)
0
15
30
45
60

Jawapan 75

(1 markah)

3. Bandingkan dua graf ini dan pilih penerangan yang betul.


jarak

jarak

masa

masa

Kedua-dua graf menunjukkan objek bergerak semakin laju.

Kedua-dua graf menunjukkan objek bergerak dengan kelajuan yang sekata.

Kedua-dua graf menunjukkan objek pegun.

Kedua-dua graf menunjukkan objek bergerak semakin perlahan.


Jawapan B

(1 markah)

4. Di dalam Fizik, kerja telah berlaku apabila sesuatu objek digerakkan pada arah daya yang
daya dikenakan. Gambar manakah yang menunjukkan kerja sedang dilakukan?

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
A

(i) sahaja

(ii) dan (iv)

(iii) dan (iv)

Jawapan B

(i), (ii), (iii) dan (iv)

(1 markah)

5. Mae menunggang basikal ke tepi tasik. Apabila tiba di tasik, dia duduk sebentar di bangku
sebelum berbasikal semula untuk pulang. Graf manakah yang paling tepat menunjukkan
perjalanan Mae?

jarak

jarak

masa

masa

jarak

jarak

masa

Jawapan C

masa

(1 markah)