Anda di halaman 1dari 6

MODUL: Perubahan Jirim

Ujian Pos
1

a) Yang manakah antara gambra di bawah paling baik menggambarkan


susunan zarah cecair?

D
(1 markah)

b) Jelaskan dua perubahan yang anda akan perhatikan pada zarah jika cecair bertukar
menjadi gas.

(2 markah)

(Jumlah = 3 markah)

Soalan berikut mengenai gambar zarah yang mewakili susunan dalam pepejal.

a) Apakah yang diwakili oleh setiap bulatan?

(1 markah)
b) Beri dua alasan mengapa gambar di atas tidak seperti pepejal yang sebenar.
i)
(1 markah)
ii)
(1 markah)
(Jumlah = 3 markah)

Pepejal yang melebur


Lukis gambar zarah pepejal yang melebur dalam kotak di bawah. Oleh sebab
pemanasan datang dari sebelah kiri seperti dalam rajah di bawah,bahagian sebelah
kanan mesti sepenuhnya pepejal, dan bahagian di sebelah kiri dalam keadaan
melebur.

Heating
Pemanasan

(Jumlah = 5 markah)
4

a) Terangkan tiga perkara yang berlaku kepada zarah dalam cecair apabila
cecair itu mendidih dan bertukar menjadi gas.

(3 markah)

b) Dalam terma zarah, senaraikan tiga perbezaan antara penyejatan dengan


pendidihan.

(3 markah)
(Jumlah = 6 markah)
5

Pemejalwapan berlaku apabila suatu pepejal (seperti hablur iodin) dipanaskan dan
terus bertukar menjadi gas. Lukis rajah zarah suatu pepejal yang sedang melalui
proses pemejalwapan semasa dipanaskan.

(Jumlah = 3 markah)

Sebuah botol logam mempunyai gas termampat di dalamnya. Keseluruhan permukaan


dalam botol logam itu ditolak oleh satu daya yang kuat.
a) Apakah daya itu?

(1 markah)
b) Jelaskan apa yang menyebabkan daya ini.

(2 markah)
(Total = 3 markah)
7

Ketumpatan (g/cm3) = Jisim (g) dibahagi dengan isi padu (cm3)


a) Lengkapkan jadual di bawah:

Jisim (g)

Isi padu (cm3)

Keluli

780g

100cm3

Batu

270g

100cm3

Kayu

1000g

2000cm3

Aluminium
Perspeks

50cm3
118g

Kaca
Lilin

2.7g/cm3
1.18g/cm3

120cm3
72g

Ketumpatan (g/cm3)

2.4g/cm3
0.9g/cm3

(7 markah)

b) Hitung ketumpatan udara dalam kilogram per meter padu (kg/m3) menggunakan
maklumat ini:
Satu bilik darjah berukuran 10m x 8m x 2.5m tinggi.
Berat udara di dalamnya adalah 240kg (hampir satu perempat tan!).

(2 markah)
c) Sebuah dewan sekolah berukuran 30m x 25m x 5m tinggi. Berapa banyakkah udara
yang terdapat di dalamnya dalam unit tan? (1 tan = 1000kg)

(1 markah)
(Jumlah = 10 markah)
Jumlah markah untuk ujian = 33 markah