Anda di halaman 1dari 22

BAB 3

PERGERAKAN BAHAN
MERENTASI MEMBRAN
PLASMA

Pergerakan Merentasi Membran


Plasma
Pengangkutan
Pengangkutan Pasif
Pasif

Pergerakan bahan merentasi membran plasma tanpa


menggunakan tenaga.

3 Jenis
Pengangkutan
Pasif
Resapan ringkas

Osmosis

Resapan
berbantu

Pengangkutan pasif
Pergerakan bahan merentas plasma

membran tanpa menggunakan


tenaga.
Dari kawasan berkepekatan tinggi ke
kawasan yang berkepekatan rendah
Menurun kecerunan kepekatan
sehingga keseimbangan dicapai.

(A) Resapan ringkas


Pergerakan bahan menurun kecerunan

kepekatan
Dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah
Contoh:
Molekul-molekul kecil seperti oksigen,
karbon dioksida
Molekul-molekul larut lipid seperti gliserol
dan asid lemak

Contoh : Resapan
Ringkas

(B) Resapan Berbantu


Pergerakan bahan mengikut kecerunan

kepekatan
Dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan
berkepekatan rendah
Tidak memerlukan tenaga
Memerlukan protein pembawa
Contoh:
Molekul-molekul bercas seperti ion
Molekul-molekul berkutub yang tidak larut
dalam lipid dan bersaiz besar seperti asid
nukleik, asid amino dan glukosa

Contoh : Resapan
Berbantu
Molekul glukosa bergabung dengan protein
pembawa di tapak aktif yang khusus untuk glukosa.
Protein pembawa berubah bentuk untuk
menggerakkan molekul merentasi membran plasma.

(C) Osmosis
Pergerakan molekul air
Dari larutan berkepekatan zat terlarut

rendah ke larutan berkepekatan zat


terlarut tinggi
Dari larutan berkepekatan molekul air
tinggi ke larutan berkepekatan molekul air
rendah
Merentas membran separa telap

Contoh: Osmosis

Eksperimen :
Mengkaji osmosis dengan menggunakan osmometer
Pembolehubah dimanipulasi : Masa (minit)
Pembolehubah bergerak balas : Peningkatan paras glukosa
Pemboleh ubah dimalarkan : Suhu sekeliling dan kepekatan larutan
sukrosa
Keputusan :
Masa
(minit)

Peningk
atan
paras
sukrosa
(mm)

10

20

30

40

Pengangkutan Aktif
Pergerakan bahan menentang kecerunan

kepekatan
Dari kawasan berkepekatan rendah ke
kawasan berkepekatan tinggi
Memerlukan tenaga metabolisme (ATP)
Memerlukan protein pembawa
Contoh:
Ion seperti ion kalium dan ion natrium
Molekul

Contoh: Pengangkutan
Aktif
Kepekatan ion natrium

sentiasa lebih tinggi di luar


sel berbanding dengan di
dalam sel.
Protein pembawa mempunyai
tapak aktif untuk bergabung
dengan ion natrium dan satu
lagi tapak aktif untuk
bergabung dengan molekul
ATP.
Tenaga ATP terurai kepada
ADP.
Tenaga yang dibekalkan
mengubah bentuk protein
pembawa untuk menggerakkan
ion natrium merentasi
membran plasma.

Pergerakan molekul merentasi


membran plasma

Luar sel

Dalam sel

Pengangkutan Pasif

Pengangkutan Aktif

Persamaan

Pergerakan bahan merentasi membran plasma

Perbezaan
Pergerakan bahan
menurun kecerunan
kepekatan

Pergerakan bahan
menentang kecerunan
kepekatan

Tidak menggunakan
tenaga

Memerlukan tenaga

LATIHAN

JAWAPAN soalan 1
(i)

L : Resapan Ringkas
M : Resapan Berbantu
N : Resapan Berbantu
O : Pengangkutan Aktif

(ii)

P1 : Protein liang
P2 : Protein pembawa
P3 : Protein pembawa

(iii) 1 : Molekul yang kecil


2 : Molekul yang larut dalam lemak

JAWAPAN soalan 2
(i)

Rajah 1 : Resapan Berbantu


Rajah 2: Pengangkutan aktif

(ii)
Rajah 1

Rajah 2

Persamaan: Pergerakan molekul merentasi membran plasma


1. tidak memerlukan tenaga

1. memerlukan tenaga

2. bergerak mengikuti
kecerunan kepekatan

2. bergerak menentang
kecerunan kepekatan

3. molekul bergerak melalui


protein pembawa atau
protein liang

3. molekul bergerak hanya


melalui protein pembawa

4. akan mencapai
keseimbangan dinamik

4. Menyebabkan
pengumpulan atau
penyingkiran molekul dan ion
daripada sel

JAWAPAN soalan 3
D