Anda di halaman 1dari 1

SUSPENSI ANTASIDA MENGANDUNG BAHAN AKTIF

MAGNESIUM HIDROKSIDA DAN ALUMINIUM


HIDROKSIDA

Oleh:
1. Elisa Galuh S.
2. Khusniatul Mazidah
3. M. Syamsuddin
4. Mutiara Aghina A.
5. Rico Cahyanto
6. Rizka Islamia B
7. Rohmawati L. R.
8. Siti Masudah
9. Ternavia Faruk V.P.
10. Vivi Eka L.

PROGRAM STUDI S1 FARMASI


FAKULTAS FARMASI
INSTITUT ILMU KESEHATAN KEDIRI
2015