Anda di halaman 1dari 7

(e-Persediaan Mengajar)

SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA


Tarikh
: 13 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 6

Penggal :
Pertama

Hari
: Isnin
Minggu Ke : 3/2014

Masa: 0815

Hingga:
0915

Subjek:
Pen. Seni Visual

KANDUNGAN
Bidang :
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
Tajuk :
Mobail Kasih Sayang ( Kaedah mobail)
Hasil Pembelajaran :
ARAS 1, 2, 3
Objektif :
1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati.
2. Mengantung bentuk-bentuk hati pada penyangkut baju untuk dijadikan mobail.
3. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.
Aktiviti :
Penerangan guru
Membuat aktiviti berdasarkan turutan arahan
Melakukan perbentangan hasil
EMK
keativiti dan inovasi
KBT :
TB
:
Pentaksiran
Ujian bertulis
NILAI :
Kasih sayang
:
BBM

PETA
Peta Alir (Urutan)
:
MINDA:
IMPAK

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Masa:
1135

Hingga: 1205

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Kesedaran diri dan reproduktif
1.1
Standard
1.1.3
Pembelajaran :
1. Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan
fizikal yang sihat.
Berbincang tentang langkah-langkah mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk
pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.
Penyampaian S P dan bersoal jawab
Latihan pengukuhan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 2

Ujian bertulis

EVIDENS :

B3D1E2

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

Peta Buih (Menerangkan)

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 5

Masa: 1205

Hingga:010
5

KANDUNGAN
Topik
:
1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental
Bidang
Tingkah laku yang mulia mencerminkan mental yang bersih
Pembelajaran :
Isi Kandungan :
Pemikiran dan tindakan yang positif
Objektif :
Berfikir dan bertindak positif
Aktiviti
Berbincang tentang tingkah laku yang mulia
:
Murid dapat menyatakan berfikir dan bertindak positif
Menunjukan perasan gembiran dan berfikiran positif
EMK
keativiti dan inovasi
KBT :
TB
:
Pentaksiran
Ujian bertulis
NILAI :
Berfikiran positif
:

Subjek:
Pen. Moral

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
BBM
:
IMPAK

Gambar, buku rujukan dan L.k

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

***************************************************************************************************************************

Tarikh
: 14 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Hari
: Selasa
Minggu Ke : 3/2014

Penggal :
Pertama

Cuti
sempena
Maulidul rasul

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA

Tarikh
: 15 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 1

Hari
: Rabu
Minggu Ke : 3/2014

Masa:
0745

Hingga: 0815

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Kecergasan Diri

Standard
Pembelajaran
1. Pengenalan senaman regangan dan pemanasan badan
2. aktiviti regangan dan pemanasan badan
3. Ujian kecergasan di padangKreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

alatan sukan

PETA
MINDA:

Penggal :
Pertama

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 2

Masa:
0815

Hingga: 0845

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Pergerakan Lokomotor
Berjalan
1.2. 2.2, 5.2 dan 5.3
Standard
1.2.1, 2.2.1, 5.2.2 dan
Pembelajaran
5.3.1
1. Melakukan pergerakan berjalan.
2. Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor
3. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
4. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B1D1E1

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Dakap (Hubungan seluruh


bahagian)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 4

Masa:
1035

Hingga: 1105

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
KANDUNGAN
KESIHATAN FIZIKAL
Kesihatan Diri dan Reproduktif
1.1
Standard
Pembelajaran :
1. Menyatakan tempoh kitaran haid.

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:

Menyatakan tempoh kitaran haid.


Penyampaian S P dan bersoal jawab
Latihan pengukuhan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

1.1.4

TB

Ujian bertulis

EVIDENS :

TP 3

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

Peta Alir (Urutan)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Masa:
1135

Hingga: 1205

Subjek KSSR:
Pen. Kesihatan

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Apa itu pndidikan kesihatan

Standard

Pembelajaran :
1. Peneranga tentang pendidikan kesihatan
2. Kepentingan pendidikan kesihatan kepada kehidupan seharian

Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 1

Kreativiti dan Inovasi

KBT :

TB

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

Gambar, buku rujukan dan


L.k

PETA
MINDA:

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 4

Masa: 0105

Hingga:
0105

Subjek KSSR:
TMK

KANDUNGAN
Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif :

Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

DUNIA KOMPUTER
Dunia Komputer
1.0

Standard
Pembelajaran :

1.1 dan 1.2

1. Menyatakan maksud komputer


2. Mengenal dan menyenarai jenis komputer
3. Mengenalpasti port input dan output, Pemacu Cakera Liut / Pemacu Cakera Optik dan
soket input arus ulang alik ( AC ) pada unit system
Penerangan dari guru

Latihanpengukuhan
Kreativiti dan Inovasi
PETA
Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut
MINDA:
konteks)
Ujian bertulis
EVIDENT
TP 1, TP 2, TP3
KBT :
TB
Monitor , Papar Kekunci , tetikus, pemacu cakera optik dll

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
IMPAK

90% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

Tarikh
: 16 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 3

Penggal :
Pertama

Hari
: Khamis
Minggu Ke : 3/2014

Masa:
0745

Hingga: 0815

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

KANDUNGAN
Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:
Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Gimnastik Asas
Saya dan bangku
1.2 dan 2.2

Standard
1.2.1 dan 2.2.1
Pembelajaran :
1. Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.
2. Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik
Senaman regangan
Penyampaian standard Pembelajaran / permainan kecil
Penyejukan badan dan pentaksiran
Kreativiti dan Inovasi
KBT :
TB
Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

B1D1E1, B4D1E1

alatan sukan

PETA
MINDA:

Peta Buih (Menerangkan)

90% murid dapat menguasai dengan baik


10% murid masih memerlukan latihan yang berterusan

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kela
s & Masa:

Kelas :

Tahun 1

Masa:
0815

KANDUNGAN
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2014
Lokomotor

Standard
Pembelajaran
1. Penerangan tentang senaman dan regangan
2. Permainan kecil

Tema
:
Tajuk
:
Standard Kandungan :
Objektif
:

Hingga: 0845

Subjek KSSR:
Pen. Jasmani

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Kreativiti dan Inovasi

KBT :

TB

Ujian lisan/ pemerhatian

EVIDENS :

alatan sukan

PETA
MINDA:

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/Kelas
& Masa:

Kelas :

Topik
:
Bidang
Pembelajaran :
Isi Kandungan :

Masa: 1205

Hingga:010
5

Subjek:
Pen. Moral

KANDUNGAN
5.4 Keamanan dan keharmonian
Hidup muafakat masyarakat sejahtera

Saling membantu sesama anggota masyarakat menjamin keharmonian hidup


bermasyarakat
Melibatkan diar dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Berbincang tentang melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat
Murid dapat menyatakan aktiviti melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat
setempat
Menunjukan perasan gembiran dan berterima kasih
keativiti dan inovasi
KBT :

Objektif :
Aktiviti
:

EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:
IMPAK

Tahun 5

Ujian bertulis
Gambar, buku rujukan dan
L.k

NILAI :

Petrotisme

PETA
MINDA:

Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut


konteks)

100% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tarikh
: 17 Januari 2014
Nama Guru : En. Mohammad Yurman bin
Mohammad Noor

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 4

Penggal :
Kedua

Hari
: Jumaat
Minggu Ke : 3/2014

Masa: 0745

Hingga:
0815

Subjek KSSR:
TMK

KANDUNGAN
Tema
:
Tajuk
:
Standard
Kandungan :
Objektif :

Aktiviti
:
EMK
:
Pentaksiran
:
BBM
:

DUNIA KOMPUTER
Dunia Komputer
1.0

Standard
Pembelajaran :

1.1 dan 1.2

1. Menyatakan maksud komputer


2. Mengenal dan menyenarai jenis komputer
3. Mengenalpasti port input dan output, Pemacu Cakera Liut / Pemacu Cakera Optik dan
soket input arus ulang alik ( AC ) pada unit system
Penerangan dari guru

Latihanpengukuhan
Kreativiti dan Inovasi
PETA
Peta Bulat (Mendefinisikan mengikut
MINDA:
konteks)
Ujian bertulis
EVIDENT
TP 1, TP 2, TP3
KBT :
TB
Monitor , Papar Kekunci , tetikus, pemacu cakera optik dll

(e-Persediaan Mengajar)
SK HUTAN PERCHA ALOR GAJAH, MELAKA
IMPAK

90% murid dapat menguasai dengan baik


P&P lancar dan menarik

***************************************************************************************************************************

Tahun/ Kelas
& Masa:

Kelas :

Tahun 5

Masa: 1035

Hingga:
1135

Subjek:
Pen. Seni Visual

KANDUNGAN
Bidang :
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Tajuk :
Pembalit Hari Ibu
Hasil Pembelajaran :
ARAS 1, 2, 3
Objektif :
1. Mengetahui kesan tindakbalas dua bahan yang berbeza sifat seperti air dan krayon.
2. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis.
3. meningkatkan kreativiti dalam mereka corak
4. memahami konsep berulang dalam aktiviti mencorak
Aktiviti :
Penerangan guru
Membuat aktiviti berdasarkan turutan arahan
Melakukan perbentangan hasil
EMK
keativiti dan inovasi
KBT :
TB
:
Pentaksiran
Ujian bertulis
NILAI :
Petrotisme
:
BBM
Berus, K.L, Pisau dan tali
PETA
Peta Alir (Urutan)
:
MINDA:
IMPAK

90% murid dapat menguasai dengan baik


Selebihnya murid memerlukan masa untuk menyiapkan

***************************************************************************************************************************

CATATAN PENYELIAAN:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________

..
Tandatangan dan Cop Guru Besar

M
I
N
G
G
U