Anda di halaman 1dari 1

PENGESAHAN PENERIMAAN e-BE BAGI TAHUN TAKSIRAN 2014

Nombor Siri

BE 492177

Nama

CHUA TING SHIANG

No. Cukai Pendapatan

SG 20782151080

No. Pengenalan

790902055254

Jumlah Pendapatan

RM 52,714

Pendapatan Bercukai

RM 36,064

Jumlah Cukai Yang Dikenakan

RM 1,317.04

CUKAI KENA DIBAYAR

RM 1,317.04

Ansuran/Potongan Cukai Bulanan (PCB) telah dibayar
untuk pendapatan tahun 2014 - SENDIRI dan
SUAMI/ISTERI bagi taksiran bersama

RM 1,957.60

LEBIHAN BAYARAN

RM 640.56

Lebihan Bayaran Sehingga 15/02/2015

RM 0.08

LEBIHAN BAYARAN TERKINI

RM 640.64

Pengakuan Dan Ditandatangani Oleh

CHUA TING SHIANG

No. Pengenalan

790902055254

Tarikh dan Masa

25-Mar-2015 20:32:07

Terima kasih kerana menggunakan e-Filing LHDNM.

Tarikh cetakan : 25-03-2015