Anda di halaman 1dari 2

Bil

Tarikh
Mula/
Tarikh
Tamat

Nama LDP

Status
Tugas

Anjuran/
Kod
Penganjur

Tempat LDP

Intrumen
Status
Tempoh
Penilaian
Pelaksanaan
(Jam)
Kursus
PK06-1 PK06-2

6-1- PEMBUDAYAAN
2016/ KBAT
6-12016

12-1- PENGURUSAN
2016/ KURIKULUM
12-12016

16-12016/
16-12016

18-1- PERHIMPUNAN
2016/ BULANAN
18-12016

Peserta

SEKOLAH DEWAN SMK SERI


/
KAMPAR
AEA2042

5-2- CERAMAH
2016/ KESIHATAN
5-22016

Peserta

SEKOLAH DEWAN SMK SERI


/
KAMPAR
AEA2042

20-2- BENGKEL FROG


2016/ ASIA PIE
20-22016

Fasilitator SEKOLAH MAKMAL


/
KOMPUTER SMK
AEA2042 SERI KAMPAR

20-2- BENGKEL
Fasilitator SEKOLAH MAKMAL
2016/ PENGHASILAN BBM
/
KOMPUTER SMK
20-2- "TALKING BOARD"
AEA2042 SERI KAMPAR
2016

23-2- PENGURUSAN
2016/ KURIKULUM
23-22016

Peserta

SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

29-2- PERHIMPUNAN
2016/ BULANAN
29-22016

Peserta

SEKOLAH DEWAN SMK SERI


/
KAMPAR
AEA2042

10

1-3- PENGURUSAN
2016/ KURIKULUM
1-32016

Peserta

SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

11

8-3- TAKLIMAT
2016/ PENGURUSAN
8-32016

Peserta

SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

12

22-32016/
22-32016

Peserta

13

22-3- TAKLIMAT
2016/ PENGURUSAN
22-3- KURIKULUM
2016

KEPEGAWAIAN
SUKAN &
PENGURUSAN
MGK

BENGKEL SISTEM
PENGURUSAN
LATIHAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA (SPL
KPM)

Fasilitator SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

Peserta

SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

Fasilitator SEKOLAH PADANG & KAMAR


/
SERI BITARA SMK
AEA2042 SERI KAMPAR

Peserta

PPD /
A110

BILIK MESYUARAT
PPD KINTA
SELATAN

SEKOLAH KAMAR SERI


/
BITARA SMK SERI
AEA2042 KAMPAR

2.5

SENARAI LADAP YANG TELAH HADIRI