Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN 1 :

PROGRAM TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN MORAL SPM


TAHUN 2019

Nama Program:
Teknik Menjawab Pendidikan Moral

Pendahuluan:
Bengkel Teknik menjawab diadakan adalah untuk meningkatkan prestasi murid untuk menjawab
Kertas Pendidikan Moral SPM. Justeru itu, bengkel ini bertujuan memberi pendedahan mengenai
cara menjawab soalan esei dengan tepat.

Tarikh: 11 Julai 2019


Hari/Masa: Khamis / 8.00-12.30pm
Tempat: Bilik Tayangan
Sasaran: Murid Tingkatan 5(Pendidikan Moral)
Nama penceramah: Pn. Rathai Ragupathy

Objektif:
1.Meningkatkan peratus kelulusan dan cemerlang
2. Murid dapat menjawab soalan esei dengan tepat.
3.Dapat meningkatkan prestasi GPK mata pelajaran moral.

Laporan program:
Penceramah ini telah membincangkan teknik terbaru bagi menjawab soalan esei. Pelajar
dan guru mudah faham akan isi pembelajaran yang disampaikan oleh penceramah.
Cadangan penambahbaikan:
1. Menyoal pelajar dengan lebih banyak soalan dan mengadakan kuiz yang menarik bagi
menambah minat pelajar.

Penilaian Program:

Kekuatan Program:
Bengkel ini mendedahkan teknik-teknik menjawab soalan esei.

Kelemahan Program:
Kekangan masa

Cadangan Penambahbaikan:
Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral dan merancang untuk
mengadakan bengkel pendidikan moral sebelum peperiksaan percubaan SPM.
Gambar-gambar sepanjang aktiviti

Penceramah sedang memberikan taklimat teknik menjawab soalan esei Pendidikan Moral kepada
semua pelajar.

Pelajar memberi tumpuan pada bengkel dan sedang menulis nota ringkas.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………… ………………………………………….
(RATHAI A/P RAGUPATHY) (SARANJIT KAUR A/P PREM SINGH)
Ketua Panitia Pendidikan Moral Ketua Bidang Kemanusiaan