Anda di halaman 1dari 41

Sekapur Sirih Seulas

Pinang

Tugas dan Peranan Guru


Penasihat

Misi dan Visi Koko


&
Sasaran Koko Sekolah

Warta Kerajaan

Surat Pekeliling
Peruntukan Waktu Koko
Sekolah

Surat Pekeliling
Panduan Keselamatan

Takwim Koko

Surat Pendaftaran
Persatuan Sekolah

Misi dan Visi

&
Piagam Persatuan

Carta Organisasi

Induk Persatuan

Carta Organisasi

AJK Persatuan

Senarai Nama Ahli


&

Catatan Kedatangan

Laporan Statistik
Keahlian

Senarai Tempat
Perjumpaan

Perancangan
Strategik

Carta Gantt

Laporan
Perjumpaan

Borang
Keahlian

Laporan Rumusan
Perjumpaan

Minit
Mesyuarat

SUDUT INFO

ISI KANDUNGAN

1.

Sekapur Sirih Seulas Pinang

2. Tugas dan Peranan Guru Penasihat


3. Misi dan Visi Koko & Sasaran Koko Sekolah

4. Warta Kerajaan
5. Surat Pekeliling Peruntukan Waktu Koko
Sekolah
6. Surat Pekeliling Panduan Keselamatan
7. Takwim Koko
8. Surat Pendaftaran Persatuan Sekolah
9. Misi dan Visi & Piagam Persatuan
10. Carta Organisasi Induk Persatuan
11. Carta Organisasi AJK Persatuan
12. Senarai Nama Ahli & Catatan Kedatangan
13. Laporan Statistik Keahlian
14. Senarai Tempat Perjumpaan
15. Perancangan Strategik
16. Carta Gantt
17. Laporan Perjumpaan
18. Borang Keahlian
19. Laporan Rumusan Perjumpaan
20. Minit Mesyuarat

SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG


Saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan
limpah dan rahmatNya dapat kita bersama-sama meneruskan lagi tugas dan
tanggungjawab dengan penuh iltizam dan cekal.
Kesabaran dan kecekalan adalah faktor penting dalam mencapai hasrat dan
cita-cita. Saya berharap semua anggota keluarga SDAB perlu merealisasikan semua
perancangan program dan matlamat yang disasarkan dalam jangka pendek dan
jangka panjang. Semangat bekerja dengan ikhlas, gigih dan tanpa jemu sebagai satu
pasukan perlu diteruskan agar dapat meningkatkan imej dan prestasi kokurikulum
serta sahsiah murid-murid menerusi program yang membina dan positif.

Justeru itu, dalam pelaksanaan kokurikulum di sekolah perlu dijalankan secara


terancang dan sistematik. Satu daripada cara yang boleh memantau kegiatan ini
dengan berkesan adalah melalui Fail Laporan Mingguan kegiatan kokurikulum.
Fail Laporan Mingguan kegiatan kokurikulum ini adalah dokumen rasmi. Oleh
itu, selaku Ketua Guru Penasihat sila pastikan fail ini dijaga dengan baik dan kemas.
Di samping itu, segala maklumat di dalam fail ini hendaklah sentiasa dikemaskini.
Kerjasama guru-guru untuk meningkatkan prestasi kegiatan kokurikulum
sangat penting dalam memupuk dan memantapkan kemahiran murid, selain dapat
mempertingkatkan kepimpinan, kecemerlangan sahsiah dan pembinaan insan. Ini
dapat membantu murid dalam peluang penilaian kokurikulum yang cemerlang demi
masa depan mereka.
Sekian. Terima kasih dan selamat menjalankan tugas.

.
(NORMAMISAH BT. ABD. RAHMAN)
Guru Besar,
SK Dato Shah Bandar Abu Bakar,
Labu Hilir, Negeri Sembilan.

LAPORAN TAHUNAN BSMM 2015


SEKOLAH : SK DATO SHAH BANDAR ABU BAKAR, LABU HILIR
1. Guru pemimpin :
1.1 Ketua : En. Shamsul Haime b. Mohamad Noor
1.2 Penolong : Pn. Teh Poh Imm
Pn. Noraidah bt. Abas
Pn. Suriyani bt. Shukor
Cik Kwan Sow Choong
En. Wan Afindy b. Wan Jusoh
2. Struktur organisasi :
2.1 Ketua Utama Seksyen : Muhammad Faris b. A.Halim
2.2 Pen. Ketua Utama Seksyen : Akmal Hakim b. Idris

2.3 Setiausaha : Noraqilah Salsabilah bt. Fuad


2.4 Pen. Setiausaha : Dayang Nurshaheeda Najwa bt. Saiful Bahri
2.5 AJK : Tahun 3 : Nur Irdina Batrisya bt. Shamsul Azman
Tahun 4 : Fakhrul Shakirin b. Firaberi
Tahun 5 : Muhammad Alif Hilman b. Ahmad Zamri
Tahun 6 : Danial Norazmani
3. Statistik Keahlian :
3.1 Bil ahli lelaki : 39 orang
3.2 Bil ahli perempuan : 9 orang
3.3 Jumlah ahli : 48 orang
3.4 Bil ahli beruniform : 48 orang
3.5 Bil ahli yang lulus peperiksaan : Tiada
4. Aktiviti utama dalam tahun 2015 :
1. Perlantikan Ahli Jawatankuasa
2. Prinsip PBSM
3. Rukun Negara
4. Bantuan Kecemasan
5. Peralatan Pertolongan Cemas
6. Prinsip Pertolongan Cemas
7. Alatan dan ubat-ubatan
8. Perkhemahan Badan Beruniform
5. Kursus/peperiksaan yang telah dikelola atau dihadiri :
Tiada
6. Lain-lain
Tiada

7. Pencapaian keseluruhan :
Secara keseluruhannya, segala program dan aktiviti yang dirancang telah dapat
dijalankan dengan baik dan jayanya.

Yang benar,

(SHAMSUL HAIME B. MOHAMAD NOOR)


GURU PEMIMPIN

Lampiran PK 15/1

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT


MINIT MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KALI PERTAMA
Mesyuarat
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 1/2016


: 5 Januari 2016
: 2.30 ptg
: Laman Pendeta
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit Merah)

Kehadiran (Bilangan)

: 6/6

Nama yang hadir

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pn Suriyani bt. Shukor


Pn Noraidah bt. Abas
En. Wan Afindy b. Wan Jusoh
En. Shamsul Haime b. Mohamad Noor
Pn. Teh Poh Imm
Cik Kwan Sow Choong

Disediakan oleh,

.
(NORAIDAH BT. ABAS)
Setiausaha
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

Lampiran PK 15/1
MINIT PERSATUAN BOLA BULAN SABIT MERAH KALI PERTAMA
Mesyuarat
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 1/2016


: 5 Januari 2016(Selasa)
: 2.30 ptg
: Bilik Guru
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit Merah)

Kehadiran (Bilangan)

: 6/6

1.0

Ucapan Pengerusi ( Pn. Suriyani bt. Shukor )

1.1
Pengerusi mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran AJK
Persatuan Bulan Sabit Merah.
1.2
Beliau menyata tujuan mesyuarat hari ni adalah untuk membincangkan
aktiviti serta pengurusan
Persatuan Bulan Sabit Merah bagi tahun 2016.

2.0

Ucapan Guru Penolong Kanan Kokurikulum (En. Rizatun Bin Omar)

2.1
GPK Koko mengucapkan ribuan terima kasih kepada AJK Persatuan Bulan
Sabit Merah yang dapat menghadiri mesyuarat pada kali ini.
2.2
GPK Koko berharap agar panitia mengemaskinikan fail dan buku
laporan persatuan serta melaksanakan perancangan startegik yang telah
dibuat.
2.3
Selain itu, itu GPK Koko turut memberi taklimat tentang pengurusan fail
yang perlu dilakukan oleh Persatuan dan memastikan semua perkara tersebut
disusun dengan teratur dan kemas.
(Tindakan : Makluman)
3.0

Perlantikan AJK Murid Bagi Tahun 2016

3.1
Pengerusi memaklumkan pada 6 Januari 2016 akan diadakan pemilihan
AJK Persatuan Bulan Sabit Merah pada waktu Kokurikulum. Minit mesyuarat
harus dicatatkan untuk tujuan dokumentasi.
(Tindakan : Setiausaha)
4.0 Perancangan Aktiviti PBSM
4.1 Antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan adalah :
a) Pendaftaran ahli
b) Ikrar dan Lagu PBSM
c) Pertolongan Cemas

d) Ikatan dan balutan


e) Kawad kaki
f) Gotong-royong
g) Kraftangan
h) Buku skrap
i) Sejarah PBSM
j) Perkhemahan
( Tindakan : Semua guru )
5.0 Pakaian Seragam PBSM
5.1 Pengerusi berharap guru-guru PBSM dapat memakai pakaian seragam PBSM
pada setiap hari Rabu semasa waktu kokurikulum dijalankan.
5.2 Pengerusi juga berharap agar murid-murid juga dapat memakai pakaian
seragam PBSM semasa waktu kokurikulum dijalankan.

(Tindakan : Semua Guru)


6.0 Pengurusan Fail
6.1 Pengerusi berharap setiausaha dapat mengemaskinikan fail dan maklumat
yang terkini
dimasukkan bagi tahun 2016.
6.2 Pengerusi juga berharap guru PBSM dapat mengisi borang laporan setiap
minggu dan pastikan
semua kehadiran guru dan murid dicatatkan.
(Tindakan:Semua
guru)
7.0 Ucapan Penangguhan
7.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada dan semua guru. Beliau sangat
menghargai segala
komitmen dan tangungjawab yang ditunjukkan oleh semua guru dan berharap
segala aktiviti
yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.30 petang
Disediakan oleh

Disahkan oleh,

.
( NORAIDAH BT. ABAS )
Setiausaha
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

..
(SURIYANI BT. SHUKOR)
Ketua
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

MAKLUMBALAS MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH BIL 1/2016

BIL

PERKARA

TINDAKAN

PERKARA 2.2

En. Rizatun Bin Omar

PERKARA 3.1

Pn Suriyani bt. Shukor

PERKARA 6.2

Pn. Noraidah bt. Abas

Disediakan oleh,

(NORAIDAH BT. ABAS)


Setiausaha Persatuan Bola Baling
SK Dato Shah Bandar Abu Bakar

LAPORAN MAKLUM BALAS

Ketua Persatuan Bulan Sabit Merah


telah menghantar fail dan pelan
strategik yang telah dikemaskini
sebelum 15 Feb 2016
Perlantikan AJK Murid 2016 telah
dilaksanakan pada 6 Januari 2016
waktu kokurikulum
Borang laporan mingguan telah
lengkap diisi dan semua guru
persatuan akan mengisinya secara
bergilir.

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT


MINIT MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KALI PERTAMA
Mesyuarat
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi
Merah)

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 1/2016


: 6 Januari 2016
: 7.45 pagi
: 5 Shah Bandar
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit

Kehadiran (Bilangan)
Nama yang hadir

: 54/54
:

GURU
1. Pn Suriyani bt. Shukor
2. Pn Noraidah bt. Abas
3. En. Wan Afindy b. Wan Jusoh
4. En. Shamsul Haime b. Mohamad Noor
5. Pn. Teh Poh Imm
6. Cik Kwan Sow Choong
BIL
1

NAMA
ADAM QUSYAIRIEZA BIN MOHD
JAMRI

BIL
28

NAMA
KAMUS AL IBRA BIN MOHD LAZIMDA

KASVINA PRIYA A/P NATERKUMAR

29

KHAIRUL RIDWAN BIN AHMAD

SAIDID AL QHABIR BIN MOHD


LAZIMDA

30

MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN


FATHUSSAKI

MUHAMMAD AMIRUL ASYRAF BIN


SHARIF

31

SYED MUHD HAZIQ BIN SYED ISMAIL


NOOR

MUHAMMAD NORZHAFRAN BIN


NORHISYAM

32

MUHAMMAD AIZAT RAFIQ BIN SHAIFUL


AFFANDI

AHMAD ADAM BAKRI BIN KHAIRUL


ANUAR

33

MUHAMMAD HAZIQ SAFWAN BIN


HANAS

MUHAMMAD ZHARIF IRFAN BIN


ZUHAIRI

34

MUHAMMAD AIMAN AHZIM BIN JAMIL

NUR QAISARA SOFEA BT. MOHD


ASMADI

35

MUHAMMAD IRFAN ANIQ BIN


SYAHARUDIN

INTAN NUR DARWISYA BINTI


AMIRUDIN

36

MUHAMMAD MIRZA MARZUQI BIN


ROSLIZAN

10

DHIA DAREZ BIN ROHAIZAD

37

MUHAMMAD ALIFF HILMAN BIN

AHMAD ZAMRI
11

LAILA BATRISYA BT. NAZARUDIN

38

MUHAMMAD IRFAN BIN NORHALIM

12

MUHAMMAD AIDIL BIN


SAMSHUDIN

39

NUR IMAN HAKIM BIN NOR RAHMAN

13

MUHAMMAD AIRIEL FITRI BIN


MOHD AMIN

40

MUHAMMAD HAFIZ HAKIMI BIN ANUAR

14

MUHAMMAD AZFAR BIN


MOHAMAD AMLI

41

DHIA ILHAN ROHAIZAD

15

NUR EZZATY NATASHA BINTI


ZAKARIA

42

MOHD SHUIB BIN RAZALI

16

NUR SYAZWANI BINTI MOHD


FIRDAUS

43

MUHAMMAD IMAN KHUZAIMIE BIN


ZAIDI

17

FAUZAN MARZUQI BIN DAHALAN

44

NURUL IMAN LAILA BT RASHIDI

18

MUHAMMAD ASHRAFF DANIEL BIN


MAZLAN

45

QURRATU AINI BINTI MOHD DON

19

NUR AISHAH NAJWA BINTI AMRAN

46

MUHAMMAD TAUFIQ BIN AZHAR

20

NUR IRDINA BATRISYIA BINTI


SAMSUL AZMAN

47

MUZILL AZIM BIN MOHD SHAHRIL

21

NURAISHAH MUSLIHA BINTI


MUSTADA ANUAR

48

MUHAMMAD HAIREEL AMRIE BIN


MOHD RAZLI

22

NURUL FATIHAH BINTI RAZALI

49

SALASTIEN BIN JASINE @ JOSUE

23

SANIL KUMAR A/L RAJENDRA


KUMAR

50

HAMZI BIN AMDAN

24

MUHAMMAD NAUFAL BIN SAMSOR

51

HAZIQ HAIQAL

25

NIK MUHAMMAD FAIZAL BIN


MOHAMAD KEFLY

52

NURKHALID SAIFULLAH

26

MOHAMAD NOR BIN SAPAWI

53

ADRIANA NATASHA BINTI SAIFUL


SUFIAN

27

MUHAMMAD IRFAN BIN


ZUSHAHRIZAL

54

FAKHRUL SYAKIRIN BIN FIRABERI

Disediakan oleh,

.
(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)
Setiausaha
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

Lampiran PK 15/1
MINIT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KALI PERTAMA
Mesyuarat
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 1/2016


: 6 Januari 2016 (Rabu)
: 7.45 pagi
: Bilik 5 Shah Bandar
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit Merah)

Kehadiran (Bilangan)

: 54/54

1.0 Ucapan Pengerusi ( Pn. Suriyani bt Shukor )


1.1
Pengerusi mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua
ahli Persatuan Bulan Sabit
Merah.
1.2
Beliau menyatakan tujuan mesyuarat hari ni adalah untuk
membincangkan aktiviti yang akan
dijalankan sepanjang tahun 2016 serta pelantikan AJK Persatuan Bulan Sabit
Merah 2016.

2.0 Pemilihan AJK Murid 2016


2.1 Pengerusi
: Nor Iman Hakim b. Nor Rahman
2.2 N. Pengerusi : Muhammad Irfan b. Norhalim
2.3 Setiausaha : Muhammad Aidiel Adha b. Fathussaki
2.4 Naib Setiausaha : Muhammad Haziq Safwan b. Hanas
2.5 Bendahari : Muhammad Iman Khuzaimie b. Zaidi
2.6 Naib Bendahari : Muhammad Alif Hilman b. Ahmad Zamri
2.7 AJK Tahun 3 : Muhammad Azfar b. Muhamad Almi
2.8 AJK Tahun 4 : Nuraishah Musliha bt. Mustapa Anuar
2.9 AJK Tahun 5 : Fakhrul Syakirin b. Firaberi
2.10 AJK Tahun 6 : Nor Iman Laila bt. Rashidi
(Tindakan ; Makluman)
3.0 Pakaian Seragam dan Buku Log
3.1 Pengerusi berharap agar semua ahli memakai pakaian seragam PBSM pada
setiap kali
perjumpaan.
3.2
Ahli yang belum ada pakaian seragam, haruslah membeli selewatlewatnya pada bulan Februari nanti.
3.3
Semua ahli juga perlu mempunyai buku log masing-masing dan
membawanya pada setiap kali perjumpaan.

(Tindakan : Setiausaha)
4.0

Aktiviti Tahunan 2016

4.1
Guru penasihat menyatakan tentang aktiviti yang akan dijalankan dalam
tahun 2016 dan berharap mendapat kerjasama dari semua ahli persatuan.
Antara aktiviti yang akan dijalankan adalah :
a) Pendaftaran ahli
b) Ikrar dan Lagu PBSM
c) Pertolongan Cemas
d) Ikatan dan balutan
e) Kawad kaki
f) Gotong-royong
g) Kraftangan
h) Buku skrap
i) Sejarah PBSM
j) Perkhemahan
(Tindakan
Makluman)
5.0

Tempat perjumpaan

5.1 Perjumpaan Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan di kelas Tahun 5 Shah
bandar dan semua murid perlu hadir dan kehadiran akan dicatat. Ahli yang
tidak hadir akan diminta memberi surat tunjuk sebab tidak hadir.
(Tindakan:Makluman
)
6.0

Ucapan Penangguhan

6.1
Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan ahli
persatuan. Beliau sangat menghargai segala komitmen dan tangungjawab
yang ditunjukkan oleh semua guru dan ahli untuk melaksanakan semua
program yang dirancang dengan jayanya.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi
Disediakan oleh

Disahkan oleh,

.
..
(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)
(SURIYANI BINTI
SHUKOR)
Setiausaha
Ketua
Persatuan Bulan Sabit Merah
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

MAKLUMBALAS MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MEARH BIL 1/2016

BIL

PERKARA

TINDAKAN

LAPORAN MAKLUM BALAS

PERKARA 2.0

Pn. Suriyani bt Shukor

Perlantikan AJK telah dilaksanakan


pada 6 Januari 2016

PERKARA 3.1

Pn Suriyani bt. Shukor

Pakaian seragam PBSM semasa


kokurikulum dipakai oleh hampir 95%
ahli

Disediakan oleh,

(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)


Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shah Bandar Abu Bakar

SK DATO SHAH BANDAR ABU BAKAR,

LABU HILIR, 71900 LABU, NEGERI SEMBILAN


AHLI JAWATANKUASA MURID
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
2016
PENGERUSI :
NOR IMAN HAKIM B. NOR RAHMAN

NAIB PENGERUSI :
MUHAMMAD IRFAN B. NORHALIM

SETIAUSAHA :
MUHAMMAD AIDIEL ADHA B. FATHUSSAKI

NAIB SETIAUSAHA :
MUHAMMAD HAZIQ SAFWAN B. HANAS

BENDAHARI :
MUHAMMAD IMAN KHUZAIMIE B. ZAIDI

NAIB BENDAHARI :
MUHAMMAD ALIF HILMAN B. AHMAD ZAMRI

AJK :
MUHAMMAD AZFAR B. MUHAMAD ALMI (TAHUN 3)
NURAISHAH MUSLIHA BT. MUSTAPA ANUAR (TAHUN 4)
FAKHRUL SYAKIRIN B. FIRABERI (TAHUN 5)
NOR IMAN LAILA (TAHUN 6)
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT
MINIT MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KALI KEDUA
Mesyuarat
Tarikh
Masa

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 2/2016


: 23 Mac 2016
: 7.45 pagi

Tempat
Pengerusi
Merah)

: 5 Bendahara
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit

Kehadiran (Bilangan)
Nama yang hadir

: 52/54
:

GURU
1. Pn Suriyani bt. Shukor
2. Pn Noraidah bt. Abas
3. En. Wan Afindy b. Wan Jusoh
4. En. Shamsul Haime b. Mohamad Noor
5. Pn. Teh Poh Imm

BIL
1

NAMA
ADAM QUSYAIRIEZA BIN MOHD
JAMRI

BIL
28

NAMA
KAMUS AL IBRA BIN MOHD LAZIMDA

KASVINA PRIYA A/P NATERKUMAR

29

KHAIRUL RIDWAN BIN AHMAD

SAIDID AL QHABIR BIN MOHD


LAZIMDA

30

MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN


FATHUSSAKI

MUHAMMAD AMIRUL ASYRAF BIN


SHARIF

31

SYED MUHD HAZIQ BIN SYED ISMAIL


NOOR

MUHAMMAD NORZHAFRAN BIN


NORHISYAM

32

MUHAMMAD AIZAT RAFIQ BIN SHAIFUL


AFFANDI

AHMAD ADAM BAKRI BIN KHAIRUL


ANUAR

33

MUHAMMAD HAZIQ SAFWAN BIN


HANAS

MUHAMMAD ZHARIF IRFAN BIN


ZUHAIRI

34

MUHAMMAD IRFAN ANIQ BIN


SYAHARUDIN

NUR QAISARA SOFEA BT. MOHD


ASMADI

35

MUHAMMAD MIRZA MARZUQI BIN


ROSLIZAN

MUHAMMAD AIRIEL FITRI BIN


MOHD AMIN

36

MUHAMMAD ALIFF HILMAN BIN


AHMAD ZAMRI

10

DHIA DAREZ BIN ROHAIZAD

37

MUHAMMAD IRFAN BIN NORHALIM

11

LAILA BATRISYA BT. NAZARUDIN

38

NUR IMAN HAKIM BIN NOR RAHMAN

12

MUHAMMAD AIDIL BIN


SAMSHUDIN

39

INTAN NUR DARWISYA BINTI AMIRUDIN

13

FAKHRUL SYAKIRIN BIN FIRABERI

40

MUHAMMAD HAFIZ HAKIMI BIN ANUAR

14

MUHAMMAD AZFAR BIN


MOHAMAD AMLI

41

DHIA ILHAN ROHAIZAD

15

NUR EZZATY NATASHA BINTI


ZAKARIA

42

MOHD SHUIB BIN RAZALI

16

NUR SYAZWANI BINTI MOHD


FIRDAUS

43

MUHAMMAD IMAN KHUZAIMIE BIN


ZAIDI

17

FAUZAN MARZUQI BIN DAHALAN

44

NURUL IMAN LAILA BT RASHIDI

18

MUHAMMAD ASHRAFF DANIEL BIN


MAZLAN

45

QURRATU AINI BINTI MOHD DON

19

NUR AISHAH NAJWA BINTI AMRAN

46

MUHAMMAD TAUFIQ BIN AZHAR

20

NUR IRDINA BATRISYIA BINTI


SAMSUL AZMAN

47

MUZILL AZIM BIN MOHD SHAHRIL

21

NURAISHAH MUSLIHA BINTI


MUSTADA ANUAR

48

MUHAMMAD HAIREEL AMRIE BIN


MOHD RAZLI

22

NURUL FATIHAH BINTI RAZALI

49

SALASTIEN BIN JASINE @ JOSUE

23

SANIL KUMAR A/L RAJENDRA


KUMAR

50

HAMZI BIN AMDAN

24

MUHAMMAD NAUFAL BIN SAMSOR

51

NURKHALID SAIFULLAH

25

NIK MUHAMMAD FAIZAL BIN


MOHAMAD KEFLY

52

ADRIANA NATASHA BINTI SAIFUL


SUFIAN

26

MOHAMAD NOR BIN SAPAWI

27

MUHAMMAD IRFAN BIN


ZUSHAHRIZAL

Disediakan oleh,

.
(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)
Setiausaha
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

Lampiran PK 15/1
MINIT MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KALI KEDUA
Mesyuarat
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi

: Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah Bil 2/2016


: 23 Mac 2016 (Rabu)
: 7.45 pagi
: Bilik 5 Bendahara
: Pn Suriyani bt. Shukor ( Ketua Persatuan Bulan Sabit Merah)

Kehadiran (Bilangan)

: 54/54

1.0 Ucapan Pengerusi ( Pn. Suriyani bt Shukor )


1.1
Pengerusi mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua
ahli Persatuan Bulan Sabit
Merah ke Mesyuarat PBSM kali kedua.
1.2
Beliau menyatakan tujuan mesyuarat hari ni adalah untuk
membincangkan aktiviti yang akan
dijalankan sepanjang tahun 2016.
2.0 Mengesahkan Minit Mesyuarat
2.1 Minit disahkan tanpa pindaan
Pencadang : Nur Iman Hakim bin Nor Rahman
Penyokong : Muhammad Iman Khuzaimie bin Zaidi
Dipersetujui sebulat suara.
(Tindakan ; Makluman)
3.0 Perkara berbangkit
3.1 Pengerusi berharap agar semua ahli memakai pakaian seragam PBSM serta
membawa buku log
pada setiap kali perjumpaan.
3.2 Perjumpaan Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan di kelas Tahun 5 Shah
bandar dan semua murid perlu hadir dan kehadiran akan dicatat. Ahli yang
tidak hadir atau ponteng akan diminta memberi surat tunjuk sebab tidak hadir.
(Tindakan : Setiausaha)
4.0 Aktiviti Tahunan 2016
4.1 Guru penasihat menyatakan tentang aktiviti yang akan dijalankan dalam
tahun 2016 dan
berharap mendapat kerjasama dari semua ahli persatuan untuk sama-sama
menyertai sebarang
aktiviti yang dirancang dengan baik. Antara aktiviti yang akan dijalankan
adalah :
a) Pendaftaran ahli

b) Ikrar dan Lagu PBSM


c) Pertolongan Cemas
d) Ikatan dan balutan
e) Kawad kaki
f) Gotong-royong
g) Kraftangan
h) Buku skrap
i) Sejarah PBSM
j) Perkhemahan
(Tindakan
Makluman)

5.0 Kutipan Yuran


5.1 Pengerusi mencadangkan agar kutipan yuran untuk ahli PBSM dibuat
sebanyak RM1 sebulan bagi menampung kos dalam menjalankan sebarang
aktiviti PBSM tahun ini bermula dari bulan April hingga Oktober.
5.2 Bayaran yuran boleh dibuat kepada guru-guru penasihat pada masa
perjumpaan atau pada bila-bila masa di bilik guru dan bayaran akan
direkodkan.
Cadangan diterima oleh semua ahli dengan sebulat suara.
(Tindakan:Makluman
)
6.0 Hal-hal lain
6.1 Pn. Noraidah meminta sekiranya ada ahli-ahli yang mempunyai cadangan
aktiviti PBSM bolehlah
memaklumkan kepada guru penasihat untuk
dibincangkan.
(Tindakan:Makluman
)
7.0 Ucapan Penangguhan
7.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan ahli persatuan.
Beliau sangat
menghargai segala komitmen dan tangungjawab yang ditunjukkan oleh semua
guru dan ahli
untuk melaksanakan semua program yang dirancang dengan jayanya.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi
Disediakan oleh
.

Disahkan oleh,
..

(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)


(SURIYANI BINTI
SHUKOR)
Setiausaha
Ketua
Persatuan Bulan Sabit Merah
Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shahbandar Abu Bakar
SK Dato Shahbandar Abu Bakar

MAKLUMBALAS MESYUARAT PERSATUAN BULAN SABIT MEARH BIL 2/2016

BIL

PERKARA

PERKARA 3.1

PERKARA 5.1

TINDAKAN

LAPORAN MAKLUM BALAS

Pn. Suriyani bt Shukor

Masih terdapat murid yang tidak


mempunyai buku log dan telah
dimaklumkan kepada GPK Koko.

Pn Suriyani bt. Shukor

Ahli PBSM mula membuat bayaran


yuran bulanan seperti yang telah
dipersetujui pada guru penasihat.

Disediakan oleh,

(MUHAMMAD AIDIEL ADHA BIN FATHUSSAKI)


Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah
SK Dato Shah Bandar Abu Bakar

BACAAN IKRAR
BAHAWASANYA KAMI / AHLI KANAK-KANAK / BELIA PERSATUAN BULAN SABIT
MERAH MALAYSIA, DENGAN INI BERJANJI / AKAN TAAT KEPADA TUHAN, SERI
PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG DAN YANG DI PERTUAN NEGERI
KAMI / BERDASRKAN KEPADA PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA / SERTA AKAN
BERSAMA-SAMA MEREKA DI SELURUH DUNIA / MEMBANTU MEREKA YANG SAKIT
DAN MENDERITA / BERDASARKAN KEPADA PRINSIP PALANG MERAH / BULAN
SABIT MERAH SEPERTI BERIKUT :

KEMANUSIAAN
KESAKSAMAAN
KEBERKECUALIAN
KEBEBASAN
PERKHIDMATAN SUKARELA
KETUNGGALAN
KESEJAGATAN

Anda mungkin juga menyukai