Anda di halaman 1dari 4

Nama

_________________________
Tingkatan: _________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016


PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
KERTAS 1 (30 Minit)

6. Apakah gambaran anda tentang


garisan
untuk menerangkan tentang
rambut wanita?
A garisan kasar
C garisan
beralun
B garisan berbulu
D garisan
berpancar

1. Garisan boleh digunakan untuk


menggambarkan perspektif
dengan _________.
A mengatur garisan dengan
ketinggian
yang setara
B meletakkan garisan tebal di
bahagian belakang dan nipis di
hadapan
C meletakkan garisan yang
berlainan
saiz untuk menunjukkan ruang
D diatur secara bersilang

7. Apakah nama garisan yang


mempunyai
sudut?
A berlingkar C zig-zag
B berbulu
D
berombak
______________
______________
______________
______________

2. Manakah di antara garisan berikut


menghasilkan ketebalan garisan
yang sekata?
A pensel
C pen teknikal
B berus
D krayon
3. Apakah jenis garisan yang wujud
pada keratan rentas siput laut?
A bergerigi
C beralun
B berlingkar
D berduri

8. Garisan di atas memberi kesan


perasaan__________.
A tenang
C stabil
B teguh
D agresif

4. Berikut adalah pernyataan yang


benar mengenai garisan kecuali
A garisan yang menghasilkan rupa
B garisan yang dapat menghasilkan
bentuk
C garisan yang dapat menghasilkan
warna
D garisan yang dapat menimbulkan
jalinan

9. Unsur seni ________merupakan


perkara
terpenting dalam asas melukis.
A garisan
C warna
B rupa
D ruang
10. Pen marker dapat menghasilkan
kesan
garisan berikut:
A halus
C kasar
B berbulu
D tebal

5. Apabila garisan bergerak dari satu


tempat ke
tempat yang lain, wujudlah ciriciri________.
A ulangan
C kontra
B pergerakan
D harmoni

11. Apakah yang dimaksudkan


dengan jalinan?
1

Nama

_________________________
Tingkatan: _________
A kesan halus dan kasar pada
objek
B kesan-kesan yang
memecahkan kualiti
permukaan objek
C jalinan tampak dan jalinan
sentuh
D jalinan yang membentuk rupa
dan
bentuk
12. Berikut adalah jalinan sentuh
alam
semulajadi kecuali
A kulit kerang C kepak ramarama
B kulit nanas D bulu burung

batu marmar merupakan kesan


jalinan?
A sentuh
C ruang
B tampak
D warna
16. Teknik batik menghasilkan kesan
jalinan?
A tampak
C
timbulan
B sentuh
D rata
17. Dua jenis rupa yang terdapat
pada objekobjek alam semulajadi dan
buatan
manusia
ialah__________dan________
A organik dan geometri
B organik dan alam benda
C rupa dan bentuk
D sfera dan kon

13. Jalinan tampak ialah segala


jalinan yang
tidak dapat dinikmati oleh
deria________
tetapi dapat dinikmati
secara_________.
A rasa, sentuh
C visual,
sentuh
B sentuh, visual
D sentuh,
rasa

18. Bentuk konkrit


mempunyai______dimensi.
A dua
C empat
B tiga
D lima
19. Rupa organik adalah rupa
tanpa_________.
A sudut
C arah
B wajah
D garisan

14. Mengapakah tapak kasut


mempunyai
jalinan?
A untuk nilai estetik
B untuk mendapatkan
cengkaman pada
sesuatu permukaan
C untuk pergerakan pantas
D untuk mengawal pengaliran
darah dan
menjaga kesihatan

20. Berikut adalah ciri-ciri rupa


kecuali
A tidak mempunyai titik
permulaan dan
penghujung
B mempunyai tinggi dan lebar
C mempunyai jisim
D mempunyai kawasan yang
rata

15. Kertas pembalut hadiah dan


permukaan

Nama

_________________________
Tingkatan: _________
21. Apakah yang dimaksudkan
dengan rupa
negatif?
A ruang disekeliling rupa objek
B bahagian objek difokuskan
C garisan rupa objek ditegaskan
D bahagian objek dijelaskan
warnanya
22. Manakah antara berikut bukan
ciri rupa
geometri?
A mempunyai sudut
B Direka secara sengaja
C tidak mempunyai kesan hidup
D timbul secara tidak sengaja
23. Warna panas amat sesuai
dengan catan
yang temanya berkaitan dengan
peristiwa________
A kesegaran
C
kedamaian
B kelembutan
D
peperangan
24. Warna sekunder terdiri daripada
warna
________,________dan_________.
A hijau, merah dan ungu
B kuning, jingga dan ungu
C merah, kuning dan biru
D jingga, ungu dan hijau

25. Warna merah adalah contoh


warna_____
A harmoni
C panas
DISEDIAKAN
B sejuk OLEH:
D
penggenap

26. Warna sejuk amat sesuai dalam


catan
yang bertemakan________
A peperangan
C
perayaan
B kedamaian
D
kemeriahan
27. Antara berikut, manakah tidak
benar
tentang ruang cetek?
A ruang yang terhad
kedalamannya
B peringkat kedalamannya
boleh diukur
C wujud dalam karya seni grafik
D dikenali juga sebagai ruang
atmosfera
28. Manakah antara berikut tidak
benar
tentang warna asas?
A ia juga dikenali sebagai warna
utama
B warna asas tidak dapat
dihasilkan
melalui campuran warna lain
C campuran dua warna asas
menghasilkan warna
sekunder
D dua warna sekunder
menghasilkan
warna asas

DISEMAK OLEH:

DI SAHKAN OLEH :

..
3
SITI SALMIAH BINTI ABU BAKAR
(GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL)

SITI HAZLINDA BINTI MOHNI


(KETUA PANITIA PEND. SENI VISUAL)

Nama

_________________________
Tingkatan: _________

29. Konsep ruang dalam boleh


dihasilkan
melalui berikut kecuali
A perspektif
B perubahan saiz bentuk
C kejelasan dan kekaburan
D bentuk objek sama saiz
30. Ruang yang terdapat di sekeliling
lukisan
di atas dikenali sebagai_______
A ruang konkrit
C
ruang ilusi
B ruang nyata
D
ruang latar

Tulis jawapan anda di


sini.
1

17

25

1
0
11

18

26

19

27

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

20

28

21

29

22

30

3
4
5
6
7
8

23
24

~~~~~~~~~ SOALAN
TAMAT~~~~~~~~~