Anda di halaman 1dari 1

HIERAKI KEMAHIRAN

Objektif: Objektif:

Pelajar akan dapat mengenalpasti dan Pelajar akan dapat mengenalpasti


menghuraikan secara bertulis mengenai perutusan, dan menyatakan secara bertulis
pengajaran dan gaya bahasa yang terdapat di dalam mengenai persoalan dan tema yang
sajak Kasih Ibu. terdapat di dalam sajak Kasih Ibu.

TAHAP 4
Menganalisis aspek Persoalan yang diperolehi
perutusan, pengajaran dan dari setiap rangkap akan
gaya bahasa yang terdapat menjurus kepada
di dalam sajak Kasih Ibu. penghasilan tema.

TAHAP 3

Mengenalpasti aspek perutusan, Mencari persoalan di


pengajaran dan gaya bahasa setiap rangkap yang
yang terdapat di dalam sajak terdapat di dalam sajak
Kasih Ibu. Kasih Ibu.

TAHAP 2

Persoalan
Perutusan Pengajaran Gaya Bahasa

TAHAP 1

Memahami sajak dan


maksudnya