Anda di halaman 1dari 8

http://www.SumberDayaLinuwih.webatu.

com

Koleksi Amalan Hikmah Karomah

Amalan "Pagar Malaikat"


Amalan dibaca dalam keadaan berwudu, 11 hari berturut2 dimulai pada malam
jumat atau malam minggu, amalan dibawah dibaca 101 kali memohon perlindungan
dari segala macam bahaya..

Berikut bacaannya:
”Alam taro kaifa fa’ala rubukka, Yaa Jibrooiilu
Bi as_haabil fiil, Ya Tankaafiilu
Alam yaj al kaidahum fii tadhliilin, Ya Maikaaiilu
Wa arsala alaihim thoiron abaabiil, Ya Azrooiilu
Tarmiihim bi hijaarotin, Ya Amwaakiilu
Min sijjiilin fa ja’ala hum ka asfim ma kuul, Ya Lumaaiilu”
Ilmu NADAA ALI
Fungsinya untuk mengembalikan orang yang minggat
Caranya:
- baca solawat 11 kali
- baca doanya 30 kali *pas titik-titik disebutkan nama yg minggatnya..
- baca solawat lagi 11 kali..

ini doanya:
AMALAN PENARIK SUKMA
Amalan ini berkhasiat untuk menarik sukma orang yang telah terkena kekuatan
ilmu hitam/pelet dimana kekuatan ilmu hitam tersebut telah merenggut sukmanya,
yang mengakibatkan bertindak diluar kontrol sebab memang sukma sejatinya sering
hilang dari kesadarannya.
Amalan ini akan mengembalikan sukmanya secara utuh, juga membuat orang
tersebut amat rindu kepada si pelaku amalan ini.

Amalannnya:
“YA JAAMI’ANNAASI LIYAUMIL LAA ROYBA FIIHI INNALLAAH LAA
YUKHLIFUL MII’AAD. ALLAHUMMA SAHHIR LII QOLBA….ALA MAHABBATIII
WA MAWADDATII WA QODOO’I HAAJATI NASRUM MINALLAAHI WA
FATHUNG QORIIB.”

CARANYA:
- Puasa selama 7 hari dimulai pas hari weton orang yang dimaksud.
- Niat puasanya: NAWAITU SOUMA GODIN LI QODO’I HAJATII SUNNATAN
LILLAHI TA’ALA.
- Selama puasa tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung nyawa dan
segala yang dihasilkannya.
- Selama puasa dan seterusnya amalan diatas dibaca 100 x sesudah sholat Hajat 2
rakaat pada jam 3 malam ( Syarat kunci harus bisa membayangkan wajah orang yang
dituju ).

WIRID AGAR HASRAT JADI KENYATAAN


Setiap orang tentu saja memiliki hasrat dalam hatinya. Agar hasrat, tentu saja
harus yang bersifat positif, dapat terwujud menjadi kenyataan, maka amalkanlah wirid
rahasia kaum Sufi berikut ini. Insya Allah akan ada kejutan dalam hidup Anda.
Bacaan wiridnya :
- ROBBANAA WASI’TA KULLA SYAI’IN ROHMATAN WA ILMAN, FA’AMMAA ING
KAANA MINAL MUQORROBIIN FAROUHUN WA ROYHAANUN WA JANNATUN
NA’IIM (Q.S. AL MU’MIN; 7 dan Q.S. AL WAQI’AH; 88-89). Dibaca 21 x
- YA ROHMAN YA ROHIIM. Dibaca 200 x
Kedua amalan ini dibaca ba’da sholat fardhu.

WIRID ANTI KEJAHATAN


Dewasa ini kejahatan merajalela dengan berbagai bentuk. Untuk
membentengi diri dari berbagai tindak kejahatan, lakukanlah amalan berikut ini.
Penting diingatkan, wirid ini merupakan warisan para Ulama Sufi yang sudah terbukti
sangat ampuh.
Bacaan wiridnya:
- SALAAMUN QAULAM MIRROBBIRROHIIM 21 x
- YA SALAM 131 x
- YA SAMI’ 180 x
CARANYA: Puasa 3 hari dimulai pada hari Selasa Kliwon. Niat puasanya:
NAWAITU SOUMA GODIN LI QODO’I HAJATII SUNNATAN LILLAAHI TA’ALA.
Selama puasa tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung nyawa dan
segala sesuatu yang keluar darinya.
- Ketiga amalan tersebut dibaca setiap ba’da sholat Subuh dan Ashar.
- Selama puasa malam harinya dirikan sholat Hajat 2 rakaat, dan seusai salam baca
ketiga amalan di atas.
- Untuk penyepuhan agar kekuatannya lebih dahsyat maka biasakanlah puasa pada
hari lahir (weton)

MENDATANGKAN BALA TENTARA GAIB


Situasi keamanan, terutama di kota-kota besar semacam Jakarta, dewasa ini
memang sangat rawan. Aksi-aksi kejahatan, dengan berbagai macam modus, bisa
mengancam siapa saja, dan kapan saja. Salah satu langkah prepentif untuk
pengamanan diri adalah dengan mengamalkan ritual gaib.

Amalan mendatangkan Bala Tentara Gaib ini mungkin jadi pilihan:


“YA MALIKAYAUMIDDIN IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IIN”
Jika Anda sedang dalam terancam bahaya yang mengancam keselamatan (nyawa),
baik karena ancaman kejahatan atau musibah/kecelakaan, maka bacalah mantera di
atas. Cukup 1 kali saja. Insya Allah akan segera datang bala bantuan dari Malaikat
yang diturunkan oleh Allah SWT.

CARA MENDETEKSI KHODAM PUSAKA


Tidak semua benda-benda kuno berupa pusaka, seperti keris, tombak, akik dan
lain sebagainya berisi kekuatan gaib atau khodam. Agar Anda tidak terjebak,
lakukanlah cara berikut ini untuk mendeteksi pusaka atau benda-benda mustika
tersebut.
Cara ini terutama penting untuk mengetahui apakah khodam pusaka itu berkarakter
baik atau malah sebaliknya:

- Sebelum tidur berwudhulah terlebih dahulu


- Letakkan benda yang ingin kita ketahui khodamnya di bawah bantal kita
- Bacalah: YA KHOBIR 812 x dan ALA YA’LAMU MAN KHOLAQ WA HUAL
LATIIFUL KHOBIIR 21 x (Q.S. Al Mulk; 14)
Segeralah tidur dan jangan bercakap-cakap atau melakukan kegiatan lain.

TERHINDAR DARI HIPNOTIS, GENDAM DAN PELET


Amalkan wiridan ini setiap sesudah sholat Subuh dan Ashar dengan istiqomah (terus-
menerus):
“LA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LA SYARIKALAH LAHUL MULKU WA
LAHUL HAMDU WAHUWA ALA KULLI SYAI’IN QODIR” (100 kali)

Dengan menjalankan amalan tersebut di atas, semua kekuatan gaib yang dilancarkan
orang yang sirik akan menjadi tawar dengan seizin Allah SWT.
MENGEMBALIKAN GUNA-GUNA
Guna-guna adalah semacam aji pemikat hati. Aji ini biasanya dilakukan oleh
orang-orang yang kurang percaya diri, frustasi, picik dan tak bertanggung jawab.
Kurang percaya diri karena cintanya ditolak, frustasi karena memang cintanya
ditampik, picik karena menganggap dunia hanya selebar daun kelor. Tak bertanggung
jawab karena hanya ingin melihat kekasihnya menderita melebihi yang dia rasakan.
Terhadap orang yang demikian, sudah barang tentu kita tak bisa membiarkan.
Memberi pelajaran yang sepadan kiranya adalah langkah yang cukup bijak.

Berikut cara untuk mengembalikan guna-guna:


a. Puasalah tujuh hari.
b. Selama dalam puasa, setiap selesai shalat bacalah doa di bawah ini sebanyak tujuh
kali. Dan untuk setelah shalat hajat dibaca 133 kali.
c. Pada malam hari terakhir puasa, berjagalah, jangan sampai tidur hingga fajar.
Selama tidak tidur doa tersebut diwiridkan.
d. Kemudian, pada pagi hari pungkasan atau hari terakhir, setelah berjaga semalam,
buatlah selamatan nasi tumpeng serta satu ekor ayam putih yang dibagikan kepada
para tetangga.

Doa yang harus dibaca:


"BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALLAAHUMMA QUL SAKRATUL MAUT.
JIN MARA JIN MATI SETAN MARA SETAN MATI SING SAPA KIRA-KIRA ALA ING
AWANG-AWANG LEBUR TANPA KERANA. LAA ILAAHA ILLALLAAH
MUHAMMAD RASULULLAH."
Amalan ini merupakan warisan Ilmu Hikmah dari para wali. Insya Allah,
dengan cara demikian orang yang mengirimkan guna-guna akan tahu rasa akibat ulah
yang diperbuatnya sendiri.
Dengan keistikomahan dan kesungguhan Anda dalam menjalankan amalan
tersebut, maka Insya Allah kekuatan guna-guna tersebut akan kembali pada pelakunya.

Mengurungkan Niat Jahat Musuh


Jika ada musuh yang ingin berbuat jahat kepada anda misalnya saat terjebak tawuran
sekolah, perkelahian antar kampung dll Insya Allah sekuat atau sesakti apapun musuh
kita pasti kalah ataupun mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat kepada kita. Inilah
caranya :
Bacalah Mantra berikut ini 1x dengan penuh keyakinan :
BALIKIAH KA BALIKIAH SUMA KANAKUN BALIKIAH KOK DATANG
PERBUATAN DESO PADO AKU KUN BALIKIAH TILAHI BILLAHI DEMI
ALLAH DEMI QUR'AN 30 JUZ ZAT BUKUM ROBUKUM TASIA KA KIRI
KA KANAN AKU AKU NAN BANAMU JIWO PUSEK WALI ALLAH
ALLAH HU ALLAH AKU DALAM KANDUNGAN ALLAH TA 'ALA
(Di akhir bacaan ini tarik nafas sambil mengucap hu..... tahan sebentar di 2 jari di
bawah pusar lalu lepaskan sambil mengucap Allah....)
Cara penggunaanya baca saat kita menghadapi musuh, atau menjelang kita
menghadapi musuh (Wajib di hafal).
Ilmu Asmak Kurung

Insya Allah orang yang mengamalkan ilmu ini bisa selamat dari berbagai bencana,
ilmu hitam dan juga senjata. Intinya, segala bahaya yang mengancam akan tawar
dengan sendirinya.
Bismillahirahmanirahim
Warodtu biyadihil uqdata aydiyahum wa arjulahum wasta'antu billahi wakafaa
billahi wakiilan.
Haa Mim amamiy
Haa Mim yaminiy
Haa Mim Syimaliy
Haa Mim wara-iy
Haa Mim fawqi
Haa Mim tahtiy
Wa bi alfi-alfi Laa Haula walaa Quwwata Illa Billahil 'aliyyil azhiim
Ayat diatas dibaca tiap selesai sholat subuh 7x dan maghrib 7x. Semakin lama dan
istikomah dibaca maka energi gaib akan semakin kuat melindungi anda.

Cara Mudah Menangkal Ilmu Sirep


Maling jaman sekarang sudah semakin canggih karena telah dibekali ilmu sirep ketika
melakukan aksinya. Ilmu sirep bisa menidurkan seluruh penghuni rumah dan maling
tersebut akan menjarah harta anda tanpa hambatan. Tips berikut ini sangat mudah
dilakukan agar ilmu sirep tidak mempan :

Ada 2 cara yang bisa anda lakukan. Silahkan pilih salah satu atau keduanya juga
boleh.
CARA 1 :
Bagi yang tidur berpasangan, ketika tidur kepalanya jangan sama-sama menghadap
satu arah. Harus ada yang berlawanan arah. Misalnya suami tidur kepalanya
menghadap ke selatan, berarti si istri kepalanya harus menghadap ke utara.

CARA 2 :
1. Membaca ta'awudz : A’uudzubillaahi minassysyaithoonirrojiim
(artinya : Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
dari gangguan Syaithan yang terkutuk)
2.Membaca : A’uudzu bikalimaatillaahittaammaati min syarri maa kholaq
(artinya : Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa
yang diciptakan)
3 Membaca surat al-Ikhlas, al-Falaq, dan Annaas
4. Membaca Al-Baqarah ayat 1-5
Keterangan : point 1-4 dibaca secara berurutan lalu ulangi lagi sampai 3x. Bacalah
cara 2 ini diwaktu pagi dan petang.
Membuat Azimah Untuk Keselamatan Gangguan Mahluk Halus
Anda bisa membuat sendiri azimah untuk menangkal gangguan mahluk halus. Azimah
ini sifatnya sebagai wasilah. Ibaratnya adalah kita membawa tameng untuk
perlindungan fisik dan azimah untuk perlindungan metafisik. Tameng dan azimah
sifatnya adalah wasilah saja karena semua kekuatan itu datangnya dari Allah.
Siapkan Bahan berikut ini :
1.Bawang putih tunggal 1 buah
2.Merica 7 buah
3.Duri jeruk nipis 5 buah
4.Jarum pentul dililit benang warna
5.Arang
6.Duri potongan landak yang putih atau kikisan gigi macan
7.Besi Sembrani/magnet

setelah itu kesemua bahan itu dibungkus dengan kain hitam dijahit dengan benang 7
warna. Setelah kesemua proses selesai, maka pada azimah itu dibacakan :
- Al fatehah 3 kali
- Al Ikhlas 3 kali
- Al Alaq 3 kali
- An Naas 3 kali
- Ayat Kursi 1 kali

Pembacaannya sambil diasapi dengan kemenyan.


Setelah proses itu selesai, lalu azimah tersebut dibawa Sholat Sunat 2 rakaat dan
kemudian bacalah doa menurut bahasa anda sendiri yang intinya adalah untuk
keselamatan misalnya "Ya Allah berikanlah aku keselamatan dari berbagai gangguan
mahluk halus dan kejahatan metafisik". Setelah doa itu ditutup dengan pembacaan Al
Fatehah 1 kali dan setelah itu berdiri dan kemudian menjejak bumi (menghentakkan
kaki ke tanah/bumi) 3 kali.
Setiap kali kita akan membawa azimah itu ataupun memakainya maka bacalah
"bismillahirrohmanirrohim" 7 kali dan doa selamat dengan bahasa kita sehari-hari.

Pagar Gaib Dengan Media Garam


untuk perlindungan rumah atau pagar gaib, anda bisa menggunakan media garam.
Simak caranya berikut ini :
1. Bacalah doa ini 17x :
A'uudzu billaahis samii'il 'aliim minasyaitonirrojiim. Huwallaahul ladzii laa
ilaaha illaa huwa 'aalimul ghoibi was-syahaadati huwar rohmaanur rohiim.
Huwallohul ladzii laa ilaaha illaa huwal maalikul qudduudud salaamul mu'minul
muhaiminul 'aziizul jabbaarul mutakabbir. Subhaanallohu 'ammaa yusrikuun.
Huwallahul kholiqul baariul mushawwiru lahul asmaa'ul husnaa, yusabbihu maa
fis samaawaati wal ardi wa huwal 'aziizul hakiim
2. Kemudian bacakan ayat Kursi 17x pada garam kemudian percikkan/taburkan di
sekeliling rumah dan kalau perlu di seluruh bagian rumah. Jangan lupa banyak
beramal thd fakir miskin-yatim piatu dan bersikap baik kepada sesama manusia.
* Amalan diatas bisa dijadikan wirid harian menjelang subuh dan menjelang petang
dengan dibaca 17x.

Asma Kurung
Disebut asma kurung karena siapapun yang mengamalkan ayat berikut ini maka
dirinya akan diselubungi cahaya Nur Ilahi sehingga meskipun seluruh jin dan manusia
berkumpul untuk mencelakakan dirinya, maka tidak akan pernah bisa.

1. Bacalah ayat-ayat dibawah ini tiap selesai sholat subuh dan ashar :
- Surah Ali Imran ayat 173 (dibaca 100x)
- Surah Al Anbiya ayat 87 (dibaca 100x)
- Surah Al Maidah ayat 52 (dibaca 100x)
- Surah Al Mu'min ayat 44 (dibaca 100x)
2. Lakukan puasa sunah setiap hari kelahiran/weton (Puasa Weton)
Lakukan secara istiqomah (terus menerus tanpa bosan). Insya Allah selubung gaib
perlindungan akan makin kuat untuk melindungi anda.

Melacak Orang Hilang


Ilmu terawangan berikut ini bisa digunakan untuk melacak orang yang telah hilang
dan sulit untuk ditemukan. Simak caranya berikut ini:
Berikut adalah doanya:
- "Allohumma anta salam qodia hajatii ghoib busisir masya Allah alimul ghoibi
was syahadatil kabiirul muta'al. Ala ya'lamu man kholaq wahuwal lathiiful
khobir". Dibaca 13x. Ayat ini diambil dari Q.S Ar Ra'du:9 dan Al Mulk:14
- Ya Khobir. dibaca 812x
1. Lakukan puasa sunah 3 hari, dimulai pada selasa kliwon. Selama puasa dilarang
memakan makanan yang asalnya bernyawa seperti daging, terasi, susu dll. Niat
puasanya "nawaitu souma godin li qodo'i hajatii sunnatan lillahi ta'ala"
2. Selama puasa dan setelah puasa, doa diatas dibaca setelah sholat 5 waktu.
3. Selama puasa, malamnya mendirikan sholat hajat 2 rokaat sekitar pukul 3 dini hari.
Dan sesudah sholat hajat membaca amalan berikut :
- Istigfar 1000x
- Sholawat 100x
- "Allohumma anta salam qodia hajatii ghoib busisir masya Allah alimul ghoibi was
syahadatil kabiirul muta'al. Ala ya'lamu man kholaq wahuwal lathiiful khobir". Dibaca
13x.
- Ya Khobir. dibaca 812x
4. Pada saat membaca amalan, bayangkanlah orang yang hilang itu. Insya Allah nanti
anda akan diberikan gambaran dimana mereka berada dan Insya Allah akan diberikan
jalan yang tidak terduga sehingga anda dapat bertemu kembali dengannya.

Cara Mengisi Kekuatan Gaib Pada Benda


Tehnik berikut ini bisa dilakukan oleh semua agama yaitu untuk mengisi kekuatan
gaib pada benda misalnya batu.
1. Berikut adalah doa pengisian (pastikan anda menghapal diluar kepala) :
"Bis nyaris mil kuat lah terlihat tak ada yang tak terlihat yang terlihat hanya
Tuhanku. Aku ambil... (ucapkan niat anda misalnya : kekuatan gaib untuk pagar
diri) wujudnya khayalan. Aku ambil taruh... (ucapkan niat anda misalnya :
kekuatan gaib untuk pagar diri) wujudnya khayalan. Ada di niat saya hanyalah
cahaya Tuhanku. Terpujilah wahai Tuhanku penguasa semua gaib dan segala
ciptaanNya yang nyata. Terkabulnya semua hanya dari Tuhanku"
2. Baca doa diatas dalam hati 1x, sambil sentuhkan lidah ke langit-langit mulut. Tutup
mulut rapat-rapat.
3. Selesai baca doa, hembuskan nafas agak keras sampai habis melalui hidung.
Keraskan/kencangkan tangan kiri hingga hingga telapak tangan kiri ketika ingin
mengisi. Visualisasikan energi gaib masuk ke benda tersebut sambil menyetuhkan
telapak tangan kiri ke benda yang di isi.
4. Lakukan cara diatas 3x atau 7x ulangan sampai dirasa cukup penuh energinya.
Catatan : kekuatan/energi yang masuk datangnya dari Tuhan. Jadi benda-benda
tersebut hanyalah sebagai wasilah atau perantara.

Menyembuhkan Tubuh yang Keseleo

Jika terjadi keseleo pada salah satu bagian tubuh anda, lafalkan ayat berikut ini agar
bisa lebih cepat sembuh seperti sedia kala.
usapkan tangan kanan anda 7x pada daerah tubuh yg sakit sambil membaca :
"A'uudzu bi'izzatillaahi wa qudratihi min syarri maa ajid"

Menyembuhkan Sakit Gigi

Sakit gigi sangatlah tidak menyenangkan. Amalan dibawah ini bisa anda lakukan agar
sakit gigi yang diderita segera sembuh.
Bismillaahir rahmaniir rahiim. Subhaana man ihtajaba bijabaruutihi'an
khalqihii falaa'aina taraahu laa dhiddun walaa niddun siwaahu
bacakan doa diatas pada potongan bawang putih sebanyak 7x lalu dibakar, kemudian
dikunyah berulangkali. Jika tidak ada bawang putih bisa menggunakan air garam.
Lakukan sampai sembuh.

AMALAN UTK MENCARI BARANG YANG HILANG

Baca Istghfar 33 kali


Takbir 3 kali
Bismillahrohmanirohim 3 kali
Sahadat 2 kali
Salawat Nabi 3 kali
Demi Allah. Demi Rosulullah. Demi Al quran, Wowlohi, Allah Akbar 3 kali
LAA HAULA WALLA QUWATTA ILLA BILLAH ALIYIL AZIEM
[SEBUT PERMOHONNYA] KHUALLAH.
BACA SEMAMPUNYA