Anda di halaman 1dari 2

STRUKTUR ORGANISASI MTSN DENANYAR JOMBANG

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Ketua Komite KEPALA MTsN DENANYAR

Drs. H. MUHTAR AHMADI H. MASRUCHAN, S.Ag.


NIP. 195208051983031003

Wakil Kepala Kepala Tata Usaha


HISBULLOH HUDA, S.Pd., M.Si. KAMIN MABRUR, S.PdI.
NIP. 197703032007101001 NIP. 196630032007011013

Bendahara Gaji
ABD. MU’THI, S.Pd.
NIP. 197405022007011028

PKM Kurikulum PKM Kesiswaan PKM Sarana Prasarana PKM Humasy

HISBULLOH HUDA, S.Pd., M.Si. MUSLICH, S.Pd. Dra. KHALIMAH NUR JAMILAH, S.Ag.
NIP. 197703032007101001 NIP. 196908292005011001 NIP. 199303011995032001 NIP. 197608062000032003

KOORDINATOR BP WALI KELAS GURU PIKET PENGURUS OSIS

DEWAN GURU

SISWA
STRUKTUR ORGANISASI
MTsN DENANYAR JOMBANG

KOMITE
KEPALA MADRASAH
MADRASAH

KEPALA TATA USAHA

WAKIL
KEPALA MADRASAH Pengadministrasian Umum

Pengadministrasian
BIDANG Keuangan
BIDANG BIDANG BIDANG
KURIKULUM &
KESISWAAN HUMASY PENGEMUT
PENGAJARAN
Pengadministrasian
Ketenagaan/ Kepegawaian

BK Wali Kelas Lab. Kompt BK Wali Kelas Lab. Kompt


Pengadministrasian IKN

Guru Ceaning servis

Security
Siswa