PENYELIAAN MURID

KOMUNIKASI BERKESAN DALAM KONTEKS PERHUBUNGAN ANTARA GURU-MURID DAN MENGURUS TINGKAH LAKU PELAJAR
23/06/2003 SAARI - MPT 1

KOMUNIKASI BERKESAN

• SATU PROSES MENYAMPAI DAN MENERIMA MESEJ DENGAN MATLAMAT APA YANG DISAMPAIKAN SAMA DENGAN APA YANG DITERIMA

23/06/2003

SAARI - MPT

2

PROSES KOMUNIKASI
MENYAMPAI MESEJ

PENYAMPAI MESEJ

MEDIA

PENERIMA MESEJ

MAKLUM BALAS DIRI PENYAMPAI MESEJ DIRI PENERIMA MESEJ

23/06/2003

SAARI - MPT

3

JENIS KOMUNIKASI
• KOMUNIKASI SATU HALA
– IAITU MESEJ DISAMPAIKAN DENGAN SATU ARAH SAHAJA – TIDAK BERLAKU MAKLUMBALAS KOMUNIKASI DUA HALA MESEJ DISAMPAIKAN DENGAN MAKLUMBALAS BERLAKU INTERAKSI ANTARA PENYAMPAI DAN PENERIMA MESEJ
23/06/2003 SAARI - MPT 4

HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
• HALANGAN LUARAN TERMASUK MEDIA DAN RUANG. • HALANGAN DALAMAN

23/06/2003

SAARI - MPT

5

HALANGAN LUARAN
• • • • • • • JARAK ALAT YANG MENJADI PERANTARAAN CUACA PERSEKITARAN KERAHSIAAN DAN KEHORMATAN ETIKA DAN NILAI SOSIAL STATUS PERIBADI
SAARI - MPT 6

23/06/2003

HALANGAN DALAMAN
• • • • • • • KONSEP KENDIRI NILAI KEPERCAYAAN PENGETAHUAN ETIKA DAN PERADABAN PENGANGAN KEAGAMAAN PERSEPSI DIRI DAN ORANG LAIN
SAARI - MPT 7

23/06/2003

TAHAP DALAM PROSES KOMUNIKASI
• MEMBINA HUBUNGAN • MEMBINA KEPERCAYAAN DAN PENGURANGAN MEKANISMA BELA DIRI • PENERIMAAN KENDIRI DAN ORANG LAIN • KEPERCAYAAN (TRUST) • KETERBUKAAN UNTUK BERKONGSI • KEJURURAN DAN KESEDIAAN UNTUK BERUBAH
23/06/2003 SAARI - MPT 8

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
• • • • • • MENERIMA ORANG LAIN MENDENGAR MENEROKA DAN MERUMUS MEMAHAMI DAN MEMIMPIN MENGENAL PASTI MASALAH/ISU MENGAMBIL TINDAKAN BERSAMA ATAU MEMBIMBING • MEMBUAT RUMUSAN DAN PENEGUHAN
23/06/2003 SAARI - MPT 9

CIRI KOMUNIKATOR YANG BERKESAN
• • • • • • MEMAHAMI DIRI BERFIKIRAN TERBUKA CAKNA DAN PENYAYANG MAMPU MENDENGAR JUJUR DAN BERWIBAWA BERILMU DAN BERWAWASAN.
SAARI - MPT 10

23/06/2003

MENGURUS TINGKAH LAKU MURID
• Mengurus tingkah laku manusia memerlukan kefahaman tentang tingkah laku tersebut. • Kefahaman tingkah laku individu dapat diperolehi melalui proses interaksi tingkah laku.
23/06/2003 SAARI - MPT 11

MEMAHAMI SIKAP DAN TINGKAH LAKU
• Sikap individu boleh mempengaruhi pembentukan tingkah laku • Sikap tidak menentukan tingkah laku • Tingkah laku banyak dipengaruhi oleh orang lain. • Terdapat tingkah laku yang sedia terbentuk dan tingkah laku baru.
23/06/2003 SAARI - MPT 12

PUNCA KEGAGALAN MENGURUS TINGKAH LAKU MURID
• Tindakan yang meningkatkan sikap defensif murid.
– – – – – – mengkritik menilai melabel Bersikap negatif terhadap potensi murid Bersikap tertutup terhadap murid Menghukum
SAARI - MPT 13

23/06/2003

AMALAN POSITIF MENGURANGKAN DEFENSIF MURID
• Hormati hak sendiri dan orang lain • Bersedia mengakui kesilapan sendiri • Beri peluang orang lain membuat kesilapan dan bantu murid belajar daripada kesilapan. • Boleh mendengar dan didengari • Sanggup berkongsi dan boleh memberi ruang kepada orang lain untuk berkongsi
23/06/2003 SAARI - MPT 14

PENDEKATAN MENGURUS TINGKAH LAKU BERMASALAH
• Behavioris - menggunakan kaedah yang mementingkan latihan dan peneguhan melalui rangsangan • Kemanusiaan – pendidikan pemusatan pelajar yang menekankan potensi diri dan pembelajaran kendiri dengan penglibatan sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran • Percaya bahawa insan itu berpotensi untuk berubah.
23/06/2003 SAARI - MPT 15

PENDEKATAN MENGURUS TINGKAH LAKU BERMASALAH sam..
• Menerima tanpa syarat • Mampu melihat diri sebenar dan diri ideal • Rasional-Emotif (Albert Ellis) – melihat manusia sebagai berpotensi, baik, cenderung memelihara diri dan mampu berfikir. • Tingkah laku berubah bila cara berfikir dan perubahan dalam sistem kepercayaan. • Sistem kepercayaan individu menjadi punca masalah.
23/06/2003 SAARI - MPT 16

Ciri-Ciri Tingkah Laku Bermasalah
• Berupa tingkah laku tidak normal iaitu terkeluar daripada nilai norma sosial. • Tingkah laku ini kurang diterima oleh anggota masyarakat • Terhasil daripada kurang keupayan individu menghadapi perubahan situasi dalam persekitaran.

23/06/2003

SAARI - MPT

17

CIRI TINGKAH LAKU BERMASALAH
• • • Tingkah laku yang mengganggu perjalanan kehidupannya. Tingkah laku bermasalah boleh dikelaskan kepada positif dan negatif -positif contohnya ingin tahu, cepat belajar,pintar cerdas dan proaktif.
– Negatif contohnya distruktif, bergantung, bimbang, murung pengunduran diri dan pengasingan diri.

23/06/2003

SAARI - MPT

18

Cadangan Menangani Tingkah Laku Bermasalah
• • • • • • • • Merancang ativiti mudah kepada payah Mengamalkan sikap penyayang Gunakan strategi pemusatan pelajar Beri tugasan mengikut kebolehan pelajar Melayan pelajar dengan adil dan saksama Memberi motivasi dan peneguhan positif Sesi bimbingan dan aktiviti luar yang sesuai Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif.

23/06/2003

SAARI - MPT

19

SEKIAN
TERIMA KASIH

23/06/2003

SAARI - MPT

20