P. 1
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

|Views: 2,520|Likes:
Dipublikasikan oleh Fathinuddin

More info:

Published by: Fathinuddin on Mar 04, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota, 2005
Number of Population by Sex and Age Group
Sumber Source : SPAN Sensus penduduk A!eh dan Nias", SUPAS Sensus Penduduk Antar Sensus" 2005
Kelompok umur #aki$laki
Male
Perempuan
Female
%otal
Total
0-4 9,983,140 9,608,600 19,591,740
5-9 11,370,615 10,739,089 22,109,704
10-14 11,238,221 10,614,026 21,852,247
15-19 10,370,890 9,958,783 20,329,673
20-24 9,754,543 10,150,607 19,905,150
25-29 9,271,546 9,821,617 19,093,163
30-34 8,709,370 9,054,955 17,764,325
35-39 8,344,025 8,428,967 16,772,992
40-44 7,401,933 7,347,511 14,749,444
45-49 6,418,712 6,190,218 12,608,930
50-54 5,266,079 4,851,176 10,117,255
55-59 3,813,793 3,563,361 7,377,154
60-64 2,800,974 2,918,499 5,719,473
65-69 1,990,762 2,192,385 4,183,147
70-74 1,470,205 1,570,199 3,040,404
75+ 1,408,711 1,462,776 2,871,487
Total 109,613,519 108,472,769 218,086,288
1 Jawa Barat 21,623,529 27,453,525 35,384,352 39,206,787 35,724,093 38,965,440
POPULASI TERNAK (EKOR)
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2007


KABUPATEN/
KOTA
SAPI POTONG SAPI PERAH KERBAU
JANTA
N
BETINA JUMLAH JANTAN BETINA JUMLAH JANTAN BETINA JUMLAH JANTAN


1
KAB. BOGOR 8,330 9,172 17,502 656 4,612 5,268 5,932 10,730 16,662 153

2
KAB. SUKABUMI 3,140 11,760 14,900 193 4,354 4,547 4,702 7,398 12,100 57

3
KAB. IANJUR 6,909 17,506 24,415 260 1,989 2,249 4,147 9,677 13,824 744

4
KAB. BAN!UNG 9,209 4,287 13,496 6,007 47,958 53,965 2,865 3,822 6,687 5,139

5
KAB. GARUT 6,500 5,133 11,633 2,120 13,839 15,959 7,350 8,728 16,078 1,286

6
KAB.
TASIKMALA"A
7,037 21,113 28,150 197 1,447 1,644 4,832 11,676 16,508 176

7
KAB. IAMIS 14,343 17,530 31,873 8 143 151 2,224 3,707 5,931 57

8
KAB. KUNINGAN 8,618 7,315 15,933 571 4,567 5,138 2,752 3,967 6,719 629

9
KAB. IREBON 1,019 1,251 2,270 13 59 72 1,535 2,801 4,336 109

1
0
KAB.
MAJALENGKA
4,049 4,087 8,136 80 591 671 1,506 2,705 4,211 225

1
1
KAB.
SUME!ANG
10,175 18,288 28,463 1,159 7,563 8,722 1,421 2,639 4,060 375

1
KAB.
IN!RAMA"U
2,287 4,317 6,604 413 556 969 581 1,256 1,837 149
2

1
3
KAB. SUBANG 5,770 10,216 15,986 # 783 783 2,610 2,929 5,539 103

1
4
KAB.
PUR$AKARTA
5,309 13,452 18,761 2 15 17 7,886 18,400 26,286 48

1
5
KAB.
KARA$ANG
3,270 8,285 11,555 3 24 27 1,074 2,506 3,580 87

1
6
KAB. BEKASI 5,053 10,703 15,756 3 27 30 1,078 2,126 3,204 20

1
7
KOTA BOGOR 6 54 60 149 670 819 21 77 98 43

1
8
KOTA
SUKABUMI
432 # 432 3 249 252 47 73 120 106

1
9
KOTA BAN!UNG 151 # 151 31 581 612 71 44 115 79

2
0
KOTA IREBON 221 590 811 # 4 4 # # # #

2
1
KOTA BEKASI 811 313 1,124 # # # 96 136 232 57

2
2
KOTA !EPOK 1,048 170 1,218 105 788 893 401 104 505 166

2
3
KOTA IMAHI 179 # 179 27 252 279 32 17 49 276

2
4
KOTA
TASIKMALA"A
1,472 623 2,095 28 390 418 148 119 267 259

2
5
KOTA BANJAR 476 285 761 # # # 31 51 82 38

JA$A BARAT 105,814 166,450 272,264 12,028 91,461 103,489 53,342 95,688 149,030 10,381

POPULASI TERNAK (EKOR)
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2007


KA
BU
PA
TE
N/
KO
TA
SAPI
POTONG
SAPI
PERAH
KERBAU KU!A
KAMBIN
G
!OMBA BABI
A"AM
BURAS
A"AM
RAS
PETELU
R
A"AM
RAS
PE!AGIN
G
ITIK

J
A
N
T
A
N

B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ETI
NA
JU
ML
AH
JA
NT
AN
B
ET
IN
A
JU
ML
AH

1

KA
B.
BO
GO
R

8,3
30

9,1
72

17,
50
2


65
6

4,6
12

5,2
68

5,9
32

10,
73
0

16,
66
2


15
3


13
9


29
2

45
,64
1

71,
74
5

11
7,3
86

88
,68
9


13
4,5
64

22
3,2
53


96
0

1,4
46

2,4
06


41
8,4
48


58
8,7
54

1,0
07,
20
2

31,
00
0

3,7
60,
83
6

3,7
91,
83
6

12,
75
6,3
00#

12,
75
6,3
00


45,
64
2


10
5,3
44


150
,98
6
2

KA
B.
SU
KA
BU
MI

3,1
40

11,
76
0

14,
90
0


19
3

4,3
54

4,5
47

4,7
02

7,3
98

12,
10
0


57


63


12
0

22,
13
3

41,
17
0


63,
30
3

15
3,8
04


29
6,4
93

45
0,2
97


#


#


#


42
7,6
79

1,2
03,
54
6

1,6
31,
22
5

10,
95
0

1,7
30,
05
0

1,7
41,
00
0

1,9
67,
80
0

3,
71
6,0
50

5,6
83,
85
0


22,
37
3


76,
96
2


99,
335
3

KA
B.
I
AN
JU
R

6,9
09

17,
50
6

24,
41
5


26
0

1,9
89

2,2
49

4,1
47

9,6
77

13,
82
4


74
4


68
5

1,4
29

31,
18
3

58,
03
8


89,
22
1

89
,24
6


14
7,6
68

23
6,9
14


#


#


#

1,0
03,
01
2

2,0
11,
75
2

3,0
14,
76
4

3,3
08

1,1
37,
41
0

1,1
40,
71
8

3,3
12,
90
0

1,
78
3,8
70

5,0
96,
77
0


11
3,7
51


26
3,6
58


377
,40
9
4

KA
B.
BA
N!
UN
G

9,2
09

4,2
87

13,
49
6

6,0
07

47,
95
8

53,
96
5

2,8
65

3,8
22

6,6
87

5,1
39

2,2
21

7,3
60

17,
91
8

33,
19
3


51,
11
1

20
7,5
47


24
8,0
07

45
5,5
54


#


#


#

1,1
56,
53
8

2,0
90,
99
6

3,2
47,
53
4


87
5

39
7,2
05


39
8,0
80

2,2
89,
50
0

2,
87
8,9
20

5,1
68,
42
0


53,
41
3


33
4,5
12


387
,92
5
5

KA
B.
GA
RU
T

6,5
00

5,1
33

11,
63
3

2,1
20

13,
83
9

15,
95
9

7,3
50

8,7
28

16,
07
8

1,2
86

1,0
86

2,3
72

36,
37
8

38,
81
4


75,
19
2

26
3,4
91


24
8,6
45

51
2,1
36


#


#


#


54
2,4
92


89
2,7
41

1,4
35,
23
3


#


33,
50
0


33,
50
0


51
0,0
40#

51
0,0
40


5,0
36


21
7,2
64


222
,30
0
6

KA
B.
TA
SIK
MA
LA
"A

7,0
37

21,
11
3

28,
15
0


19
7

1,4
47

1,6
44

4,8
32

11,
67
6

16,
50
8


17
6


14
8


32
4

16,
43
1

38,
28
4


54,
71
5

70
,88
1


15
0,0
01

22
0,8
82


#


#


#


46
6,8
17


97
3,0
88

1,4
39,
90
5


#

33
7,1
00


33
7,1
00

3,8
15,
67
0#

3,8
15,
67
0


26,
34
4


12
2,9
96


149
,34
0
7

KA
B.
I
AM
IS

14,
34
3

17,
53
0

31,
87
3


8


14
3


15
1

2,2
24

3,7
07

5,9
31


57


85


14
2

49,
88
3

63,
48
7

11
3,3
70

93
,70
7


76,
66
9

17
0,3
76


#


#


#

1,3
40,
26
7

1,1
41,
70
9

2,4
81,
97
6

15
3,1
83

29
7,3
56


45
0,5
39

2,9
88,
99
4

7,
68
5,9
84

10,
67
4,9
78


43,
51
1


10
1,5
25


145
,03
6KA
B.
KU

8,6

7,3

15,4,5

5,1

2,7

3,9

6,7

6

2,9

6,851


71,

12
24


34

59

2,0

47


47


78


78

1,5
74,
37,


Edit
Terakhir :
23-04-2008
17:11:21


Pendidkan
JUMLAH SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
N
o
Kabupaten/Ko
ta
Sekolah Dasar SMP
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Kab. Bogor
1.642 1.64

!.21 !04 442 !82
2
Kab.
Sukabu"# 1.176 1.40

2.666 14! 1$0 1$8
!
Kab. %#an&ur
1.22 1.22

2.$84 72 122 127
4
Kab. Ban'ung
2.174 2.!7

4.$71 !11 !24 241
$
Kab. (arut
1.$27 1.$24

!.0$1 162 14! 17$
6
Kab.
)as#k"ala*a 1.088 1.08

2.177 11 1$2 140
7
Kab. %#a"#s
1.061 1.060

2.121 10! 7$ 108
8
Kab.
Kun#ngan 62 686

1.!78 80 78 8!

Kab. %#rebon
18 21

1.8! 122 124 1!1
1
0
Kab.
Ma&alengka 826 82!

1.64 6 7! 74
1
1
Kab.
Su"e'ang 60! 60$

1.208 78 8 8!
1
2
Kab.
+n'ra"a*u 878 880

1.7$8 1!1 148 14!
1
!
Kab. Subang
882 88

1.771 7 1!2 8
1
4
Kab.
Pur,akarta 4$0 4$1

01 $1 48 $4
1
$
Kab.
Kara,ang 1.0$2 8$

2.0!7 8 86 100
1
6
Kab. Bekas#
77! 788

1.$61 148 17 174
1
7
Kab. Ban'ung
Barat 0 0

- 0 0 7
1
8
Kota Bogor
!12 24

606 104 11$ 10!
1

Kota
Sukabu"# 122 11

241 !! !! !!
2
0
Kota Ban'ung
!6 1.001

1.!7 212 2$8 186
2
1
Kota %#rebon
1$$ 1$$

!10 ! ! 40
2
2
Kota Bekas#
647 6!0

1.277 182 200 18
2
!
Kota Depok
!$4 !72

726 1$1 1$0 144
2
4
Kota %#"ah#
14! 141

284 27 !4 1
2
$
Kota
)as#k"ala*a 26$ 266

$!1 4! 42 44
2
6
Kota Ban&ar
87 0

177 1! 1$ 1$


.u"lah

20.0$$

20.$7

40.6$2

2.$$

!.2$1

!.1$0

Tabel a!"#ta!
No Kabupaten/Kota
SM/ SMK
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 9 10 11 12 13 14

1
Kab. Bogor
10$ 1!6 $1 8 116 $1
2
Kab. Sukabu"#
$! 70 17 !8 40 17
!
Kab. %#an&ur
46 64 44 !0 !! 44
4
Kab. Ban'ung
12 1$0 2$ 66 7$ 2$
$
Kab. (arut
4 $ 2 !$ !8 2
6
Kab. )as#k"ala*a
41 $8 46 1! 24 46
7
Kab. %#a"#s
!! 46 76 22 26 76
8
Kab. Kun#ngan
!0 42 242 26 26 242

Kab. %#rebon
48 60 !$ $1 $0 !$
10
Kab. Ma&alengka
2$ !7 !8 21 2! !8
11
Kab. Su"e'ang
!1 44 67 2$ !0 67
12
Kab. +n'ra"a*u
$2 71 $4 !7 4$ $4
1!
Kab. Subang
4! 61 2 !7 40 2
14
Kab. Pur,akarta
2 41 1$1 20 21 1$1
1$
Kab. Kara,ang
!7 $2 114 ! 47 114
16
Kab. Bekas#
6! $ 16 $4 67 16
17
Kab. Ban'ung Barat
- - 41 - - 41
18
Kota Bogor
62 74 106 $7 $7 106
1
Kota Sukabu"#
!4 46 0 17 17 0
20
Kota Ban'ung
1!6 17! 42 8! 88 42
21
Kota %#rebon
! $1 10 17 17 10
22
Kota Bekas#
8$ 111 $ 61 7$ $
2!
Kota Depok
71 81 2 68 68 2
24
Kota %#"ah#
!2 44 17 17 17 17
2$
Kota )as#k"ala*a
!8 $0 2 2! 2! 2
26
Kota Ban&ar
24 !6 2 6 7 2


.u"lah
1.!!$ 1.7$2 1.!$1 61 1.070 1.!$1
Penduduk
.0M1/2 P3ND0D0K ./4/ B/5/) B35D/S/5K/N .3N+S K31/M+N D/N K/B0P/)3N/K6)/

N
o
Kabupaten/Kota
1ak#-1ak#
Pere"puan
2007 2008 200 2007 2008 200
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Kab. Bogor
2.204.$
2
2.2!2.!7
0
2.2$8.78

2.111.28
4
2.16.6$
6 2.1$.1!8
2
Kab. Sukabu"#
1.1$1.41
!
1.1$8.6
4
1.167.$8
0
1.106.84
0
1.118.0$
6 1.126.162
!
Kab. %#an&ur
1.111.87
1
1.117.28
$
1.127.!4
0
1.0!7.2$
0
1.0$2.6
1.061.88
4
Kab. Ban'ung
1.$24.4
$
1.$$8.02
!
1.$74.1
6
1.$1!.0
!
1.$$8.0!
! 1.$74.7$$
$
Kab. (arut
1.21!.01
7
1.226.67
0
1.2!8.0$

1.216.1$
0
1.2$4.80
1 1.266.178
6
Kab. )as#k"ala*a 881.48 14.$10 24.2 10.144
2$.172 !$.8$8
7
Kab. %#a"#s 776.714 78$.$$7 70.!8 80.!62
820.!!4 82$.!70
8
Kab. Kun#ngan $7!.864 $8!.$88 $88.$64 $66.1!
$7.$71 $84.64

Kab. %#rebon
1.07!.20
$
1.0!.1!
0
1.102.0

1.08.4!

1.0.!6
2 1.10.087
1
0
Kab. Ma&alengka 606.!80 60.0!1 61!.!1 $7.
601.780 60$.7$4
1
1
Kab. Su"e'ang $4.!!6 $64.264 $68.60 $6!.000
$70.024 $7$.0!2
1
2
Kab. +n'ra"a*u 1$.142 26.264 !4.76! 880.2!0
88$.$00 8!.11$
1
!
Kab. Subang 718.8 7!2.28 7!7.26 740.088
744.120 74.116
1
4
Kab. Pur,akarta !8.4!2 40!.0 408.2$$ !.840
40$.72 410.7$0
1
$
Kab. Kara,ang
1.06.0
1
1.082.41

1.0!.24
6
1.00!.4$
$
1.0!0.01
4 1.041.14!
1
6
Kab. Bekas#
1.006.$4
4
1.0!7.06
$
1.0$.22
1
1.02$.46
4
1.0!.08
1 1.061.01
1
7
Kab. Ban'ung
Barat
760.7!1 787.042 76.14 7!2.44
744.0!0 7$2.28$
1
8
Kota Bogor 427.!4 4!$.16 44$.8!$ 4!8.100
440.!76 44.761
1

Kota Sukabu"# 1$4.607 1$6.4$7 1$.48$ 146.087
14.!4! 1$2.074
2
0
Kota Ban'ung
1.210.1
2
1.218.28
0
1.2!0.$7
4
1.1$!.40
0
1.171.84
0 1.184.1!0
2
1
Kota %#rebon 142.71! 14$.$4$ 148.!2 147.7!7
1$!.4$0 1$$.760
2
2
Kota Bekas#
1.08$.8!
$
1.101.81
4
1.126.2$
7
8.6
1.026.$7
0 1.0$0.486
2
!
Kota Depok 70.860 72!.0!7 740.81! 702.12
707.72 72$.01!
2
4
Kota %#"ah# 2$2.!6 261.712 26.1! 266.$8
270.402 278.66
2
$
Kota
)as#k"ala*a
!07.$78 !1$.!!$ !16.680 !16.00
!21.748 !2!.644
2
6
Kota Ban&ar 0.$88 2.177 !.171 0.1$6
2.400 2.822


.u"lah
20.1.8
07
21.262.7
4!
21.$12.
6
20.$6!.
22
20.!2.1
26
21.180.$
$

N
o
Kabupaten/Kota
.u"lah
2007 2007 2007
1 2 9 9 9

1
Kab. Bogor
4.!16.2!
6
4.!16.2!
6 4.!16.2!6
2
Kab. Sukabu"#
2.2$8.2$
!
2.2$8.2$
! 2.2$8.2$!
!
Kab. %#an&ur
2.14.12
1
2.14.12
1 2.14.121
4
Kab. Ban'ung
!.0!8.0!
8
!.0!8.0!
8 !.0!8.0!8
$
Kab. (arut
2.42.16
7
2.42.16
7 2.42.167
6
Kab. )as#k"ala*a
1.72.0
2
1.72.0
2 1.72.02
7
Kab. %#a"#s
1.$86.07
6
1.$86.07
6 1.$86.076
8
Kab. Kun#ngan
1.140.77
7
1.140.77
7 1.140.777

Kab. %#rebon
2.162.64
4
2.162.64
4 2.162.644
1
0
Kab. Ma&alengka
1.204.!7

1.204.!7
1.204.!7
1
1
Kab. Su"e'ang
1.112.!!
6
1.112.!!
6 1.112.!!6
1
2
Kab. +n'ra"a*u
1.7$.!7
2
1.7$.!7
2 1.7$.!72
1
!
Kab. Subang
1.4$.07
7
1.4$.07
7 1.4$.077
1
4
Kab. Pur,akarta
78.272 78.272 78.272
1
$
Kab. Kara,ang
2.07!.!$
6
2.07!.!$
6 2.07!.!$6
1
6
Kab. Bekas#
2.0!2.00
8
2.0!2.00
8 2.0!2.008
1
7
Kab. Ban'ung
Barat
1.4!.22
$
1.4!.22
$ 1.4!.22$
1
8
Kota Bogor
866.0!4 866.0!4 866.0!4
1

Kota Sukabu"#
!00.64 !00.64 !00.64
2
0
Kota Ban'ung
2.!64.!1
2
2.!64.!1
2 2.!64.!12
2
1
Kota %#rebon
20.4$0 20.4$0 20.4$0
2
2
Kota Bekas#
2.084.8!
1
2.084.8!
1 2.084.8!1
2
!
Kota Depok
1.412.77
2
1.412.77
2 1.412.772
2
4
Kota %#"ah#
$18.8$ $18.8$ $18.8$
2
$
Kota
)as#k"ala*a 624.478 624.478 624.478
2
6
Kota Ban&ar
180.744 180.744 180.744


.u"lah
41.48!.7
2
41.48!.7
2
41.48!.72

A&ama
J$%&' (E%E$) &*&%& +, J&-& B&.&T %E/$.$T )&B$(&TE/ 0
)1T&
No Kabupaten / Kota
+sla" Kr#sten
76rang8 76rang8
2006 2007 2008 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7

1 Kab. Bogor !.2$!.!82 4.020.8$8 4.020.8$8 7.1$0 106.86$
2 Kab. Sukabu"# 2.142.71! 2.27.46 2.27.46 !0.02 !!.2
! Kab. %#an&ur 2.08.! 2.110.16 2.110.16 10.$!0 11.$8!
4 Kab. Ban'ung 4.062.206 4.274.4!1 4.274.4!1 4.7!2 104.20$
$ Kab. (arut 2.1!4.4!7 2.1!4.4!7 2.1!4.4!7 18.766 20.642
6
Kab.
)as#k"ala*a
1.$81.820 1.64$.476 1.64$.476 1!.448 14.72
7 Kab. %#a"#s 1.800.!28 1.7$.0!8 1.7$.0!8 18.82 20.781
8 Kab. Kun#ngan 1.0!.07! 1.8$.660 1.8$.660 11.!46 12.480
Kab. %#rebon 2.42$.07! 2.42$.07! 2.42$.07! 21.178 2!.2$
10 Kab. Ma&alengka 1.1$6.82 1.1$6.82 1.1$6.82 1!.764 1$.140
11 Kab. Su"e'ang 64.212 1.080.81 1.080.81 11.64! 12.807
12 Kab. +n'ra"a*u 1.681.0!4 1.686.244 1.686.244 7.84! 8.627
1! Kab. Subang 1.!41.!2 1.$06.18 1.$06.18 .46 10.44$
14 Kab. Pur,akarta 711.$41 80.661 80.661 10.64 12.060
1$ Kab. Kara,ang 1.787.$1 1.787.$1 1.787.$1 27.448 !0.12
16 Kab. Bekas# 1.81.271 1.!!.480 1.!!.480 88.!!6 7.16
17
Kab. Ban'ung
Barat
0 0 0 0 0
18 Kota Bogor 660.667 818.640 818.640 76.$72 84.22
1 Kota Sukabu"# 240.0$1 2$2.272 2$2.272 40.4$6 44.$01
20 Kota Ban'ung 2.200.08! 2.$76.$40 2.$76.$40 4!6.000 47.600
21 Kota %#rebon 2!6.6$6 27$.46$ 27$.46$ 42.1!8 46.!$1
22 Kota Bekas# 1.$44.742 1.748.044 1.748.044 21.!64 241.!00
2! Kota Depok 1.2!!.!$7 1.!06.842 1.!06.842 !88.24 427.12!
24 Kota %#"ah# 427.612 484.104 484.104 .7$6 10.7!1
2$
Kota
)as#k"ala*a
$18.8$4 $46.8 $46.8 1!.866 1$.2$2
26 Kota Ban&ar 1$7.8! 168.80 168.80 6.824 7.$06

.u"lah !7.210.747
40.8.87
6
40.8.87
6
1.71.708
1.81.6
68
2.006.80
Tabel a!"#ta!
No Kabupaten / Kota
Bu'ha Konghu9u
76rang8 76rang8
2006 2007 2008 2006 2007
1 2 15 16 17 18 19

1 Kab. Bogor 1!.!67 1!.!67 1!.!67 -
2 Kab. Sukabu"# 8.871 8.871 8.871 -
! Kab. %#an&ur .$42 .$42 .$42 -
4 Kab. Ban'ung 2.786 2.786 2.786 -
$ Kab. (arut $.$0 $.$0 $.$0 -
6 Kab. )as#k"ala*a 4.$47 4.$47 4.$47 -
7 Kab. %#a"#s !.7!0 !.7!0 !.7!0 -
8 Kab. Kun#ngan $.876 $.876 $.876 -
Kab. %#rebon 8.82$ 8.82$ 8.82$ -
10 Kab. Ma&alengka $.$ $.$ $.$ -
11 Kab. Su"e'ang 1.2!4 1.2!4 1.2!4 -
12 Kab. +n'ra"a*u !.7$6 !.7$6 !.7$6 -
1! Kab. Subang 1.4$! 1.4$! 1.4$! -
14 Kab. Pur,akarta 7.77$ 7.77$ 7.77$ -
1$ Kab. Kara,ang 2!.6$1 2!.6$1 2!.6$1 -
16 Kab. Bekas# 1.$76 1.$76 1.$76 -
17
Kab. Ban'ung
Barat
0 0 0 -
18 Kota Bogor 11.2!4 11.2!4 11.2!4 -
1 Kota Sukabu"# .87 .87 .87 -
20 Kota Ban'ung 12.$67 18.$67 18.$67 -
21 Kota %#rebon 1!.$ 1!.$ 1!.$ -
22 Kota Bekas# 1$.806 1$.806 1$.806 -
2! Kota Depok 247 247 247 -
24 Kota %#"ah# 2.4!0 2.4!0 2.4!0 -
2$ Kota )as#k"ala*a 1.!20 1.!20 1.!20 -
26 Kota Ban&ar 7$0 7$0 7$0 -

.u"lah 14.$14 200.$14 200.$14 0
Tabel a!"#ta!
No Kabupaten / Kota
Katol#k 2#n'u
76rang8 76rang8
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 9 10 11 12 13 14

1 Kab. Bogor !$.146 $$.!27 $$.!27 11.$0$ 11.$0$ 17.00!
2 Kab. Sukabu"# 4.172 .1!7 .1!7 1.2!0 1.2!0 1.2!0
! Kab. %#an&ur $.22 8.$7! 8.$7! 2.2$0 2.2$0 2.2$0
4 Kab. Ban'ung 11.262 10.!42 17.260 6.10$ 6.10$ 6.10$
$ Kab. (arut 2.6!2 1.088 1.088 41$ 41$ 41$
6 Kab. )as#k"ala*a !.!!6 !.!67 !.!67 220 220 220
7 Kab. %#a"#s 721 1.4$2 1.4$2 2$ 2$ 2$
8 Kab. Kun#ngan 7.!28 6.28 6.28 22$ 22$ 22$
Kab. %#rebon 10.6$8 11.!20 11.!20 1.02$ 1.02$ 1.02$
10 Kab. Ma&alengka 7!2 1.068 1.068 6$ 6$ 6$
11 Kab. Su"e'ang 1.4!! 1.87$ 1.87$ 6$ 6$ 6$
12 Kab. +n'ra"a*u 4.$7 2.$64 2.$64 22$ 22$ 22$
1! Kab. Subang 2.114 2.!18 2.!18 1$$ 1$$ 1$$
14 Kab. Pur,akarta 2.$8$ !.!68 !.!68 1.!2$ 1.!2$ 1.!2$
1$ Kab. Kara,ang 11.8! 6.024 6.024 1.600 1.600 1.600
16 Kab. Bekas# 1!.!$4 !!.124 !!.124 !.$10 !.$10 $.!4!
17
Kab. Ban'ung
Barat
0 0 0 0 0 0
18 Kota Bogor 2!.12$ 44.$87 44.$87 12.42$ 12.42$ 12.42$
1 Kota Sukabu"# 8.!08 1!.$28 1!.$28 2.764 2.764 2.764
20 Kota Ban'ung 24.124 68.027 68.027 10.20$ 10.20$ 1!.2$
21 Kota %#rebon 11.7$2 14.1!$ 14.1!$ 2.6$0 2.6$0 2.6$0
22 Kota Bekas# 74.!$4 11.874 11.874 2.200 2.200 2.811
2! Kota Depok 26.774 $!.64 $!.64 2.70$ 2.70$ 2.70$
24 Kota %#"ah# 11.146 .284 .284 !.2$$ !.2$$ !.2$$
2$ Kota )as#k"ala*a 2.7$2 !.014 !.014 2!0 2!0 21
26 Kota Ban&ar - 1$ 1$ 101 101 1$8

.u"lah !7.210.747 2.662 484.!! 41.8$1 $.280 $.280

662 12. KUNINGAN KAB. CIANJUR KAB.530 7.317 17.350 4. 1 MAJALENGKA 0 KAB.268 4.705 2.330 3.722 969 5.824 6.354 1.138 72 671 8.730 7.496 11.463 6.287 9.251 4.060 1.286 176 57 629 109 225 375 149 KAB.900 24. 6 TASIKMALAYA 7 8 9 KAB.909 9.837 153 57 744 5.224 2.506 1.707 3.087 18.612 4.832 2.447 143 4.270 8.315 1.288 4.175 2.287 5.113 17.140 6.139 1.100 13.728 11.049 10.618 1.421 581 10. CIREBON KAB.873 15.801 2.506 4.965 15.535 1.159 413 4.150 31. SUKABUMI KAB.839 1.547 2.POPULASI TERNAK (EKOR) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007 KABUPATEN/ KOTA SAPI POTONG JANTA N BETINA JUMLAH JANTAN SAPI PERAH BETINA JUMLAH JANTAN KERBAU BETINA JUMLAH JANTAN 1 2 3 4 5 KAB.932 4.007 2. 1 INDRAMAYU .676 3. GARUT 8.019 4.967 2.398 9.931 6.822 8.211 4. BOGOR KAB.933 2.502 14.336 4.249 53.133 21.677 3. BANDUNG KAB.604 656 193 260 6.136 28.959 1.989 47.172 11.078 16.563 556 5.865 7.639 1.567 59 591 7.702 4.719 4.209 6.037 14.508 5. CIAMIS KAB.752 1.500 7.760 17.415 13.343 8.120 197 8 571 13 80 1.633 28.687 16. 1 SUMEDANG 1 KAB.256 16.644 151 5.147 2.958 13.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->