Anda di halaman 1dari 2

Kel. Bpk. Mashuri Assalamu’alaikum Wr. Wb.

09 Maret Nuwun - nuwun


RT. 03 RW. 03 Kates – Rejotangan
2011 Rinenggo sagunging pakurmatan,
Menikah : Kanthi serat punika pinangka sesulihing
sowan kawula ing ngarso panjenengan
sekaliyan wosing atur bilih Gusti Allah SWT
hangganjar kawilujengan, benjang :
Badi’ Nur Kamila Dumawah ing dinten Rabu Malem Kemis,
Binti. Mashuri – Kates Rejotangan Suryo kaping 09 Maret 2011
Tabuh : 20.30 WIB (ba’da Isa’)
Kawula aturi Rawuh Wonten ing Griya
Kawula
Dengan RT. 03 RW. 03 Kates - Rejotangan
Saperlu kasuwun paring idi pangestu dumateng
Hajat kawula sakulawarga aningkahaken
anak kawula.

Barudin Wasono, sanget ing pangajeng-ajeng kawula


menggah rawuh panjenengan sekaliyan,
Bin Nawaji – Plosorejo Kademangan Blitar saha ngaturaken agunging panuwun.
Numun-nuwun.
Kagem
Bapak / Ibu / Sdr Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Bapak Mashuri
Ing Sekeluarga
Palenggahan

Anda mungkin juga menyukai