Anda di halaman 1dari 2

Kel. Bpk.

Mashuri

RT. 03 RW. 03 Kates – Rejotangan 09 Maret


2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menikah :
Nuwun - nuwun
Rinenggo sagunging pakurmatan,
Kanthi serat punika pinangka
Badi’ Nur Kamila sesulihing
sowan kawula ing ngarso
Binti. Mashuri – Kates Rejotangan panjenengan sekaliyan wosing atur
bilih Gusti Allah SWT hangganjar
kawilujengan, benjang :

Dengan Dumawah ing dinten Rabu Malem


Kemis,
Suryo kaping 09 Maret 2011
Tabuh : 20.30 WIB (ba’da Isa’)
Kawula aturi Rawuh Wonten ing
Barudin Griya Kawula
RT. 03 RW. 03 Kates - Rejotangan
Bin Nawaji – Plosorejo Kademangan Saperlu kasuwun paring idi
Kagem Blitar pangestu dumateng
Bapak / Ibu / Sdr Hajat kawula sakulawarga
aningkahaken
anak kawula.

Wasono, sanget ing pangajeng-


ajeng kawula
Ing menggah rawuh panjenengan
Palenggaha sekaliyan,
saha ngaturaken agunging
panuwun.
Numun-nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Bapak Mashuri
Sekeluarga

Anda mungkin juga menyukai