Anda di halaman 1dari 6

Keluarga Bpk.

Syamsuri

Katur
Dumateng :
Bapak /

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kanthi rohmat lan ridho saking ngarso dalem Allah


SWT.
kawulo tansah angrerantu rawuh panjenengan ing
benjang :

Dinten : Ahad malem Senen


Penanggalan Kaping : 24 Oktober 2010
Wanci Tabuh : 18.30 (Ba’da Magrib) WIB
Panggenan : Dalemipun Bpk. Syamsuri
Kates – Rejotangan
Wigatosipun : Wigatosipun : Waosan Tahlil

Wasono kulo namung saget ngaturaken agunging


panuwun
dhumateng kawigatosan lan rawuh panjenegan
Kairing Do’a Jazaa Kumulloh Ahsanul Jazza

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Atur Ta’lim Kawulo

Keluarga Bpk. Syamsuri


Katur
Dumateng :
Bapak /

Kanthi muji rahmat Gusti ingkang Maha Agung,


kawula badhe mengeti sedanipun Almarhum
Bpk. Tukimin lampahan 40 dinten, bilih boten
wonten pambeng ingkang wigatos kawula
suwun kanti ihlasing penggalih rawuh
panjenengan ing benjang :
Dinten : Jum’at
Penanggalan Kaping : 09 Juli 2010
Wanci Tabuh : 18.30 WIB (6.30 malem)
Papan : Griyonipun Ibu Kartin –
Ngremang

Wasono arso rawuh panjenengan estu ageng ing


panarimah saha bingah ingkang tanpa
pepindah tumrap kawula sakaluarga.
Nembah Nuwun
Atur Ta’lim Kawulo

Ibu Kartin
Sekeluarga
Katur
Dumateng :
Bapak /

Kanthi muji rahmat Gusti ingkang Maha Agung,


kawula badhe mengeti sedanipun Almarhum
Bpk. Tukimin lampahan 40 dinten, bilih boten
wonten pambeng ingkang wigatos kawula
suwun kanti ihlasing penggalih rawuh
panjenengan ing benjang :
Dinten : Jum’at
Penanggalan Kaping : 09 Juli 2010
Wanci Tabuh : 15.00 WIB (jam 3.00
sore)
Papan : Griyonipun Ibu Kartin –
Ngremang
Wasono arso rawuh panjenengan estu ageng ing
panarimah saha bingah ingkang tanpa
pepindah tumrap kawula sakaluarga.
Nembah Nuwun

Atur Ta’lim Kawulo

Ibu Kartin
Sekeluarga