Anda di halaman 1dari 2

28 April 2011 Kel. Bpk.

Sair
Kel. Bpk. Sair Rejotangan
Rejotangan Kepada :
Kepada : Yth. Bapak / Saudara
Yth. Bapak / Saudara

Di tempat
Di tempat

Bismillahirrohmaanirrohiim. Bismillahirrohmaanirrohiim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT, Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT,
Kami sekeluarga mengharap dengan hormat Kami sekeluarga mengharap dengan hormat
Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada : Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :

Hari : Kamis Malam Jum’at Hari : Kamis Malam Jum’at


Tanggal : 28 April 2011 Tanggal : 28 April 2011
Jam : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib) Jam : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib)
Tempat : Dirumah Bpk. Sair Tempat : Dirumah Bpk. Sair
Rejotangan Rejotangan
Keperluan : Walimatul Aqiqoh Anak kami yang ke 1 Keperluan : Walimatul Aqiqoh Anak kami yang ke 1

Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah
Yang barokah, dengan ucapan Yang barokah, dengan ucapan
JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin…. JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin….
Wassalamu’alaikum Wr, Wb Wassalamu’alaikum Wr, Wb

Hormat kami, Hormat kami,

Bpk. SAIR/DEDY CAHYONO Bpk. SAIR/DEDY CAHYONO


Sekeluarga Sekeluarga

28 April 2011
29 Desember 2010 29 Desember 2010
Kel. Bpk. Sodik Kel. Bpk. Sodik
Buntaran Buntaran
Kepada : Kepada :
Yth. Bapak / Saudara Yth. Bapak / Saudara

Di tempat Di tempat

Bismillahirrohmaanirrohiim. Bismillahirrohmaanirrohiim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT, Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT,
Kami sekeluarga mengharap dengan hormat Kami sekeluarga mengharap dengan hormat
Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada : Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :

Hari : Rabu malam Kamis Hari : Rabu malam Kamis


Tanggal : 29 Desember 2010 Tanggal : 29 Desember 2010
Jam : 05.30 WIB (pagi) Jam : 05.30 WIB (pagi)
Tempat : Dirumah Bpk. Sodik Tempat : Dirumah Bpk. Sodik
Buntaran Buntaran
Keperluan : Pitonan Keperluan : Pitonan

Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah
Yang barokah, dengan ucapan Yang barokah, dengan ucapan
JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin…. JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin….
Wassalamu’alaikum Wr, Wb Wassalamu’alaikum Wr, Wb

Hormat kami, Hormat kami,

Bpk. SODIK Bpk. SODIK


Sekeluarga Sekeluarga

Anda mungkin juga menyukai