Anda di halaman 1dari 2

Kel. Bpk.

Sair
28 April 2011 Rejotangan Kepada :
Kel. Bpk. Sair Yth. Bapak / Saudara
Rejotangan Kepada :
Yth. Bapak / Saudara

Di tempat

Di tempat

Bismillahirrohmaanirrohiim.
Bismillahirrohmaanirrohiim. Assalamu’alaikum Wr. Wb
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT,
Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT, Kami sekeluarga mengharap dengan hormat
Kami sekeluarga mengharap dengan hormat Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :
Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :
Hari : Kamis Malam Jum’at
Hari : Kamis Malam Jum’at Tanggal : 28 April 2011
Tanggal : 28 April 2011 Jam : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib)
Jam : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib) Tempat : Dirumah Bpk. Sair
Tempat : Dirumah Bpk. Sair Rejotangan
Rejotangan Keperluan : Walimatul Aqiqoh Anak kami yang ke 1
Keperluan : Walimatul Aqiqoh Anak kami yang ke 1
Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah
Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah Yang barokah, dengan ucapan
Yang barokah, dengan ucapan JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin….
JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin…. Wassalamu’alaikum Wr, Wb
Wassalamu’alaikum Wr, Wb
Hormat kami,
Hormat kami,
Bpk. SAIR/DEDY CAHYONO
Bpk. SAIR/DEDY CAHYONO Sekeluarga
Sekeluarga

28 April 2011
29 Desember 2010
29 Desember 2010 Kel. Bpk. Sodik
Kel. Bpk. Sodik Buntaran Kepada :
Buntaran Kepada : Yth. Bapak / Saudara
Yth. Bapak / Saudara

Di tempat
Di tempat

Bismillahirrohmaanirrohiim.
Bismillahirrohmaanirrohiim. Assalamu’alaikum Wr. Wb
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT,
Dengan limpahan rahmat taufiq dan hidayah dari Allah SWT, Kami sekeluarga mengharap dengan hormat
Kami sekeluarga mengharap dengan hormat Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :
Atas Kehadiran Bapak / Saudara pada :
Hari : Rabu malam Kamis
Hari : Rabu malam Kamis Tanggal : 29 Desember 2010
Tanggal : 29 Desember 2010 Jam : 05.30 WIB (pagi)
Jam : 05.30 WIB (pagi) Tempat : Dirumah Bpk. Sodik
Tempat : Dirumah Bpk. Sodik Buntaran
Buntaran Keperluan : Pitonan
Keperluan : Pitonan
Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah
Demikian atas kehadirannya semoga menjadi amal ibadah Yang barokah, dengan ucapan
Yang barokah, dengan ucapan JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin….
JAZAAKUMULLAH AHSANAL JAZAA’ Amin…. Wassalamu’alaikum Wr, Wb
Wassalamu’alaikum Wr, Wb
Hormat kami,
Hormat kami,
Bpk. SODIK
Bpk. SODIK Sekeluarga
Sekeluarga