Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN : 2009/2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. NAMA DAN NIP ABD RAKHMAN, A.Ma 19550527 197807 1 001 THERESIA RIKA B. 19511120 197502 2 002 ERFATUN NAISYAH 19581215 198504 2 001 SUDARTIK, A.Ma.Pd 19650430 198703 2 005 HASIYATUN 19641231 198703 2 089 SUTRI HENDIYATI 19681111 199009 2 001 SURYANI 19690627 199202 2 005 SYARAFUDDIN NAWAWIY Nik. 9910000001 SUNARJI, A.Ma Nik. 9910000002 HARIYANTO, A.Ma Nik. 9910000003 JUFRIYANTO Nik. 9910000004 IKE LIA MARIYANA, A.Ma Nik. 9910000005 IKA HEKMAWATI Nik. 9910000006 GOL. RUANG IV/b IV/b IV/a IV/a III/d III/c III/c JABATAN GURU Guru Pembina Tk. I Guru Pembina Tk. I Guru Pembina Guru Pembina Guru Dewasa Tk. I Guru Dewasa Guru Dewasa JENIS GURU Kepala Sekolah Guru Mapel Guru kelas Guru Mata Pelajaran Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas / Guru Guru Mata Pelajaran Guru Kelas / Guru Mata pelajaran Mata pelajaran

Keputusan Kepala SDN. Romben Barat I Kec. Dungkek Nomor : 800/ /435.101.218.03/2009

TUGAS MENGAJAR Kelas I, II, III Guru Kelas VI Kelas I s/d VI Kelas IV, V, VI Guru Kelas III Guru Kelas IV Guru Kelas V Guru Kelas I Kelas I s/d IV Guru Kelas II Kelas VI Kelas IV, V Kelas IV s/d VI

JUMLAH JAM 06 Jam 25 Jam 18 Jam 06 jam 24 jam 25 Jam 25 Jam 20 Jam 18 Jam 21 Jam 02 jam 04 jam 6 Jam

KETERANGAN PKn

Pend. Agama Islam PKn Mengajar di TK Suryalaya Sumenep

Penjaskes Bahasa Madura Bahasa Daerah

Bhs. Inggris

Dungkek, 17 Juli 2009 Kepala SDN. Romben Barat I ABD. RAKHMAN, A.Ma NIP : 19550527 197807 1 001

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU KEGIATAN EKSTRA KURIKULER SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN : 2009/2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. NAMA DAN NIP ABD RAKHMAN, A.Ma 19550527 197807 1 001 THERESIA RIKA B. 19511120 197502 2 002 ERFATUN NAISYAH 19581215 198504 2 001 SUDARTIK, A.Ma.Pd 19650430 198703 2 005 HASIYATUN 19641231 198703 2 089 SUTRI HENDIYATI 19681111 199009 2 001 SURYANI 19690627 199202 2 005 SYARAFUDDIN NAWAWIY, S.PD.I Nik. 9910000001 SUNARJI, A.Ma Nik. 9910000002 HARIYANTO, A.Ma Nik. 9910000003 JUFRIYANTO Nik. 9910000004 IKE LIA MARIYANA, A.Ma Nik. 9910000005 IKA HEKMAWATI Nik. 9910000006 GOL. JABATAN GURU RUANG IV/b IV/b IV/a IV/a III/d III/c III/c PENUGASAN DALAM BIMBINGAN

Keputusan Kepala SDN. Romben Barat I Kec. Dungkek Nomor : 800/ /435.101.218.03/2009 SASARAN BIMBINGAN Membina 5 K / 5 T Membina Pramuka/PMR Membina UKS Membina Perpustakaan Sekolah Membina Pramuka/PMR Membina Koperasi Sekolah Membina Keagamaan Membina UKS Membina Koperasi Sekolah Membina Keagamaan Membina UKS TUGAS BIMBINGAN Semua Warga Sekolah Anggota Pramuka/PMR Semua Murid Semua Warga Sekolah Anggota Pramuka/PMR Semua Warga Sekolah Semua Murid Semua Murid Semua Warga Sekolah Semua Murid Semua Murid PELAKSANAAN Tiap Hari Tiap Minggu Tiap Saat Mengajar di TK Suryalaya Sumenep Tiap Minggu Tiap Minggu Tiap Hari Tiap Saat Tiap Saat Tiap Hari Tiap Saat Tiap Saat Tiap Hari

Guru Pembina Tk. I Bimbingan ekstra kurikuler Guru Pembina Tk. I Bimbingan ekstra kurikuler Guru Pembina Guru Pembina Guru Dewasa Tk. I Guru Dewasa Guru Dewasa Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler

Membina Koperasi Semua Warga Sekolah Sekolah Dungkek, 17 Juli 2009 Kepala SDN. Rombe Barat I ABD. RAKHMAN, A.Ma NIP : 19550527 197807 1 001

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN : 2008/2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. NAMA DAN NIP
ABD. RAKHMAN 130 622 242 THERESIA RIKA B. 130 458 676 ERFATUN NAISYAH 131 379 050 SUDARTIK HASIYATUN 131 552 326 SUTRI HENDIYATI 131 923 462 SURYANI 131 938 086 SYARAFUDDIN NAWAWIY, A.Ma NIK. 991 000 001 SUNARJI, A.Ma NIK. 991 000 002 HARIYANTO, A.Ma NIK. 991 000 003 JUFRIYANTO NIK. 911 000 006 IKA HEKMAWATI NIK. 911 000 007 IKE LIA MARIYANA, A. Ma NIK. 911 000 008

Keputusan Kepala SDN. Romben Barat I Kec. Dungkek Nomor : 800/ /435.101.218.03/2009

GOL. RUANG
IV / a IV / a III / d III / d III / c III / b III / b -

JABATAN GURU
Guru Pembina Guru Pembina Guru Dewasa Tingkat I Guru Dewasa Tingkat I Guru Dewasa Guru Madya Tingkat I Guru Madya Tingkat I -

JENIS GURU Kepala Sekolah Guru Mapel Guru kelas Guru Mata Pelajaran Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas / Guru Guru Mata Pelajaran Guru Kelas / Guru Mata pelajaran Mata pelajaran

TUGAS MENGAJAR Kelas I, II, III Guru Kelas VI Kelas I s/d VI Kelas IV, V, VI Guru Kelas III Guru Kelas IV Guru Kelas V Guru Kelas I Kelas I s/d IV Guru Kelas II Kelas VI Kelas IV, V Kelas IV s/d VI

JUMLAH JAM 06 Jam 25 Jam 18 Jam 06 jam 24 jam 25 Jam 25 Jam 20 Jam 18 Jam 21 Jam 02 jam 04 jam 6 Jam

KETERANGAN PKn

Pend. Agama Islam PKn Mengajar di TK Suryalaya Sumenep

Penjaskes Bahasa Madura Bahasa Daerah

Bhs. Inggris

Dungkek, 14 Juli 2008 Kepala SDN. Romben Barat I

ABD. RAKHMAN, A.Ma NIP : 19550527 197807 1 001

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU KEGIATAN EKSTRA KURIKULER SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN : 2008/2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. NAMA DAN NIP
ABD. RAKHMAN 130 622 242 THERESIA RIKA B. 130 458 676 ERFATUN NAISYAH 131 379 050 SUDARTIK HASIYATUN 131 552 326 SUTRI HENDIYATI 131 923 462 SURYANI 131 938 086 SYARAFUDDIN NAWAWIY, A.Ma NIK. 991 000 001 SUNARJI, A.Ma NIK. 991 000 002 HARIYANTO, A.Ma NIK. 991 000 003 JUFRIYANTO NIK. 911 000 006 IKA HEKMAWATI NIK. 911 000 007 IKE LIA MARIYANA, A. Ma NIK. 911 000 008

Keputusan Kepala SDN. Romben Barat I Kec. Dungkek Nomor : 800/ /435.101.218.03/2009 SASARAN BIMBINGAN Membina 5 K / 5 T Membina Pramuka/PMR Membina UKS Membina Perpustakaan Sekolah Membina Pramuka/PMR Membina Koperasi Sekolah Membina Keagamaan Membina UKS Membina Koperasi Sekolah Membina Keagamaan Membina UKS TUGAS BIMBINGAN Semua Warga Sekolah Anggota Pramuka/PMR Semua Murid Semua Warga Sekolah Anggota Pramuka/PMR Semua Warga Sekolah Semua Murid Semua Murid Semua Warga Sekolah Semua Murid Semua Murid PELAKSANAAN Tiap Hari Tiap Minggu Tiap Saat Mengajar di TK Suryalaya Sumenep Tiap Minggu Tiap Minggu Tiap Hari Tiap Saat Tiap Saat Tiap Hari Tiap Saat Tiap Saat Tiap Hari

GOL. JABATAN GURU RUANG


IV / a IV / a III / d III / d III / c III / b III / b Guru Pembina Guru Pembina Guru Dewasa Tingkat I Guru Dewasa Tingkat I Guru Dewasa Guru Madya Tingkat I Guru Madya Tingkat I -

PENUGASAN DALAM BIMBINGAN Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler Bimbingan ekstra kurikuler

Membina Koperasi Semua Warga Sekolah Sekolah Dungkek, 14 Juli 2008 Kepala SDN. Rombe Barat I

ABD. RAKHMAN, A.Ma NIP : 19550527 197807 1 001