Anda di halaman 1dari 23

Pengkatalogan

Katalog merupakan maklumat bibliografi tentang bahan buku dan bahan bukan buku yang terdapat dalam koleksi Pusat Sumber.Ia mengandungi butiran tantang nama pengarang, judul, tempat terbit, penerbit dan tarik terbit serta huraian fizikal bahan berkenaan.

Tujuan Pengkatalogan
Memudahkan pengguna mencari bahan atau maklumat tentang sesuatu koleksi di Pusat Sumber. Untuk menunjukkan bahan-bahan yang ada di PS tentang seseorang pengarang, tajuk perkara dan sesuatu format dan bentuk bahan. Untuk membantu pengguna memudah dan mempercepatkan proses pencarian maklumat di PS

Bentuk Katalog Katalog dapat disediakan dalam bentuk seperti berikut:


1. 2. 3. 4. 5. 6. Kad Buku Helaian kertas Pita komputer Mikrofom/mikrofis Papan komputer/OPAC

MAKLUMAT ENTRI UTAMA (Buku Ada Pengarang)

MAKLUMAT ENTRI UTAMA (Buku Ada Pengarang)

MAKLUMAT ENTRI UTAMA (Buku Tiada Pengarang)

MAKLUMAT ENTRI UTAMA (Buku Tiada Pengarang)

Bukan Buku- Ada Pengarang

Bukan Buku- Ada Pengarang

Bukan Buku- Tiada Pengarang

Bukan Buku- Tiada Pengarang

Buku Bukan Feksyen-Ada Pengarang

Buku Bukan Feksyen-Ada Pengarang

Bahan Bukan Buku

Bahan Bukan Buku

Berikut adalah contoh langkah-langkah untuk pencarian katalog atas talian (online catalog) menggunakan Library of Congress Online Catalog. Langkah 1. Klik Basic Search atau

Langkah 2.

Klik Guided Search dan isikan butir-butir dalam kotak

pilihan

Langkah 3. Catatkan atau print butir-butir pengkatalogan.

Latihan
Dengan membuat rujukan tambahan di pusat sumber carikan cara bagaimana membuat katalog bagi bahan berikut: Buku bukan Fiksyen ( tiada pengarang) Buku fisyen ( tiada pengarang) Bahan Bukan Buku gambar glob kad imbasan transparensi permainan model pita audio peta poster pita audio pita slaid

Latihan
1. Sekarang anda dikehendaki mencari 3 buah buku dan 3 bahan bukan buku di pusat sumber. Dengan menggunakan panduan daripada modul, katalogkan bahan tersebut secara manual.

2. Cuba anda layari laman web Library of Congress Online Catalogue dan katalogkan bahan tadi. Adakah jawapan anda betul. Jika ya tahniah dan jika tidak cuba lagi. Selamat mencuba.

Anda mungkin juga menyukai