Anda di halaman 1dari 49

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PENULISAN KARANGAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6 BAHASA MELAYU

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

Apakah yang disebut karangan ?


Kamus Dewan Edisi Baharu Gubahan(bunga,manik dsb), Ciptaan.. Susunan (m.s 677)
Mengarang ertinya membuat beberapa ayat yang saling berhubungan dengan betul dan menceritakan sesuatu perkara. Tiap-tiap ayat itu dijadikan daripada beberapa perkataan yang tersusun dengan betul pula hingga cukup memberi faham akan maksud yang disebutkan itu. (Zaba 1965:1)

Zaaba (Buku Ilmu Mengarang Melayu)

Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (1987)

The act or art of compising, putting together and arrangging e.g. a piece of writing or music..

Mengapa Guru Perlu Mengajarkan Karangan?

Tujuan

Menguji murid tentang kefahaman mengenai sesuatu tajuk yang diberi

Menilai kebolehan, kemahiran dan keupayaan murid menghasilkan karangan yang menarik dan berkesan.

Kematangan murid dalam melahirkan pendapat dan idea mengenai sesuatu tajuk dalam bentuk penulisan.

Sumber : Modul Peperiksaan,Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Mei 2001.

Bagaimanakah Format Umum Karangan?

Am Pengenalan Bahagian awal penulisan yang mengenalkan pembaca kepada apa yang hendak diutarakan.dibuat secara ringkas tetapi menarik Isi
Intipati kepada persoalanmemerlukan empat isi. Mesti mengandungi isi utama,huraian dan contoh. Isi ditulis dalam perenggan yang berbeza.Isi hanya memperkatakan tentang tajuk. Isi yang tidak berkaitan dianggap terpesong.
Sumber : PPK/KPM/2001

Penutup
Ditulis pada akhir perenggan.Kesimpulan atau rumusan kepada isi. Berfungsi sebagai ayat penyudah sesuatu perkara yang dibicarakan agar tidak tergantung atau berhenti secara tiba-tiba.

Strategi Penulisan
Pilih tajuk yang sesuai. sesuai. SEBELUM MENULIS Fahami tajuk IdeaIdea-idea (ayat: fokus, keterangan, huraian) Cari idea-idea ideapenting Sediakan kerangka idea

Pendahuluan berkaitan tajuk Satu idea satu perenggan Baiki tulisan yang tidak jelas Semak Imbuhan/ejaan dll

Pastikan ada penutup (merumus ideaidea-idea utama) Gunakan penanda wacana Semak (struktur ayat) Pastikan idea tidak tertinggal

SEMASA MENULIS

SELEPAS MENULIS

Ayat Predikat (Perlakuan) Kata Kerja (buat apa?)


KGND Mereka Transitif Tak Transitif

Subjek (Pelaku) Watak(siapa?)

KB+KNA KNK 2+ budak lelaki Ali

Memperluas Ayat / Pelengkap

Ayat Keterangan
Sebab / Alasan Cara Masa Tempat ( Mengapa?) (B/mana?) (Bila?) (Mana?)

AYAT YANG LENGKAP


SUBJEK + PREDIKAT + KETERANGAN (8.4 AYAT TOPIK + AYAT HURAIAN)

FORMULA AYAT
Siapa?  Siapa?  Siapa?  Siapa?


+ + + +

Apa? Apa? Apa? Apa?

+ + + +

Keterangan Keterangan Keterangan Keterangan

(Sebab) (Cara) (Masa) (Tempat)

POLA AYAT
Subjek + Predikat + Keterangan Azman beratur di kantin untuk membeli makanan dan minuman.  Predikat + Subjek + Keterangan Hadiah di atas meja dibalut oleh Aminah dan Sofea menggunakan riben dan kertas pembalut hadiah.  Keterangan + Subjek + Predikat Semasa persiapan Hari Anugerah Cemerlang, dua orang murid lelaki mengangkat rostrum di atas pentas.


1P = 1 IU + H + C @ NM
1P  1 IU H C @  NM


: : : : : :

1 PERENGGAN 1 ISI UTAMA ( APA? ) HURAIAN ( BAGAIMANA? ) CONTOH ( CARI ) ATAU NILAI MURNI ( KESAN )

CONTOH : FAEDAH MEMBACA


Apa ? Bagaimana ? Contoh Kesan : menambahkan ilmu pengetahuan : rajin membaca : buku, surat khabar, majalah : pandai, bijak, lulus

Contoh Perenggan Isi


Salah satu faedah membaca ialah menambahkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh apabila seseorang murid rajin membaca. Misalnya membaca buku, surat khabar atau majalah. Justeru, murid yang gemar membaca akan menjadi pandai, bijak dan lulus dalam peperiksaan.

B
A S B D M B B P P

M B

: APA? : SIAPA? : BILA? : DI MANA? : MENGAPA? : BERAPA? : BAGAIMANA? : PERASAAN. : PANDANGAN.

1.

Perenggan terbina daripada beberapa ayat yang sempurna untuk menghuraikan sesuatu idea/isi penting tentang sesuatu perkara. Perenggan membolehkan penulis mengembangkan sesuatu idea dengan jelas, lancar, dan tersusun. Perenggan terbahagi kepada tiga bahagian atau komponen: perenggan pengenalan, perenggan isi, dan perenggan penutup. Setiap bahagian tersebut mempunyai kandungan dan status ayat yang berbeza sifat dan fungsinya.

2.

3.

1. Koheran bermaksud kesinambungan atau keterikatan antara ayat dalam perenggan supaya mudah difahami. 2. Kohesi pula bermaksud kepautan, pertautan, atau rantaian yang terjalin antara perenggan dalam sesebuah karangan. 3. Koheran dan kohesi dapat dihasilkan dengan baik melalui penggunaan Frasa Penghubung yang sesuai. 4. Frasa penghubung bermaksud atau rangkai kata yang menghubungkan antara ayat dan antara perenggan. Frasa ini mengandungi beberapa komponen: penanda wacana, kata hubung, dan kata ganti rujukan. 5. Penanda wacana pula ialah perangkai ayat, yakni frasa dalam ayat yang menjadi penanda atau penghubung kepada ayat sebelumnya. Penggunaan penanda wacana menjadikan penghubung antara ayat dan antara perenggan tersusun, berkesinambungan, dan bertaut erat.

BENTUK DAN JENIS KARANGAN BAHASA MELAYU (SR)


FORMAT RASMI
1. Surat Kiriman 2. Berita 3. Ucapan 4. Syarahan 5. Perbahasan 6. Dialog 7. Catatan 8. Laporan

FORMAT UMUM
1. Fakta 2. Autobiografi 3. Biografi 4. Keperihalan 5. Perbincangan 6. Sambung cerita 7. Peribahasa 8. Cerita / Cereka

REHAT SEBENTAR!
BOLEH KITA SAMBUNG LAGI

Genre Naratif Tujuan : Menceritakan sesuatu peristiwa kepada pembaca sebagai satu hiburan dan juga melahirkan idea dan imaginasi penulis. Organisasi naratif Pendahuluan yang mampu menarik minat pembaca Rentetan peristiwa yang diceritakan Variasi bahasa yang dapat menarik minat pembaca Penutup yang menarik

BAHAGIAN 2
Modul penulisan karangan sekolah rendah genre naratif bertajuk Perkhemahan dibina, berdasarkan tajuk dan isi yang sama dari tahun 2 hingga tahun 6. Pemetaan isi dibina dengan mengambil kira kosa kata umum dan istilah, huraian kosa kata, pengembangan idea, dan binaan ayat.

1. Saya berjalan. Ayat Penyata 2. Saya berjalan di tepi pantai. Kata keterangan tempat 3. Saya berjalan di tepi pantai yang bersih. Kata Adjektif 4. Saya berjalan di tepi pantai yang bersih pada waktu petang. Kata keterangan waktu 5. Saya berjalan di tepi pantai yang bersih pada waktu petang untuk menghirup udara yang nyaman. Kata keterangan sebab

TAHUN 2 TAHUN 3
Pada minggu lepas, saya pergi berkelah. Pada minggu lepas, saya pergi berkelah dan berkhemah.

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


Pada minggu lepas, saya pergi berkelah dan berkhemah. Ketika itu cuti pertengahan penggal. Pada minggu lepas, saya pergi berkelah dan berkhemah. Ketika itu cuti pertengahan penggal persekolahan. Peluasan kosa kata (persekolahan) Pada minggu lepas, saya pergi berkelah dan berkhemah. Cuti pertengahan penggal persekolahan saya gunakan untuk berekreasi. Binaan ayat pasif (Cuti pertengahan penggal persekolahan saya gunakan untuk berekreasi) + Peluasan kosa kata (berekreasi)

Binaan ayat tunggal dengan keterangan masa (minggu lepas)

Peningkatan tahap kesukaran ayat penggunaan ayat majmuk gabungan (dan berkhemah) + Peluasan kosa kata untuk menjelaskan idea (berkelah)

Pengembangan idea dengan keterangan masa (Ketika itu cuti pertengahan penggal)

TAHUN 2
Saya dan keluarga ke Air Terjun Kota Tinggi, Johor Darul Takzim.

TAHUN 3 TAHUN 4
Saya pergi ke Air Terjun Kota Tinggi, Johor Darul Takzim bersama keluarga.
Saya ke Air Terjun Kota Tinggi, Johor Darul Takzim bersama ayah, emak dan kakak. Saya berasa amat gembira.

TAHUN5
Saya ke Air Terjun Kota Tinggi, Johor Darul Takzim bersama keluarga iaitu ayah, emak dan kakak. Saya dan keluarga berasa amat gembira.

TAHUN 6
Saya ke Air Terjun Kota Tinggi, Johor Darul Takzim bersama keluarga iaitu ayah, emak dan kakak. Saya dan keluarga berasa amat gembira kerana dapat berkelah bersama-sama.

Penggunaan ayat majmuk dengan frasa keterangan tempat + Kata Nama Khas

Peluasan subjek (bersama keluarga)

Peluasan subjek (iaitu ayah, emak dan kakak) + Peluasan idea untuk menggambar kan perasaan (Saya berasa amat gembira)

Ayat majmuk gabungan (saya dan keluarga) + Kata penguat (amat)

Peluasan ayat keterangan sebab (kerana dapat berkelah bersamasama)

TAHUN 2

TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5


Kami bertolak dari rumah kira-kira pada pukul 11.00 pagi. Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta Naza Ria. Kami bertolak dari rumah kirakirakira pada pukul 11.00 pagi. Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta Naza Ria yang baru dibeli.
Kami bertolak dari rumah kira-kira pada pukul 11.00 pagi. Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta Naza Ria yang baru kami beli. Jarak rumah kami ke sana kira-kira 170 kilometer.

TAHUN 6
Kami bertolak dari rumah kira-kira pada pukul 11.00 pagi Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta Naza Ria yang baru kami beli. Kami menempuh perjalanan kira-kira 170 km ke tapak perkhemahan.

Kami bertolak dari rumah pada pukul 11.00 pagi. Kami pergi dengan menaiki kereta

Penggunaan ayat keterangan masa dan cara (pada pukul 11.00 pagi) + (dengan menaiki kereta )

Peluasan objek (Naza Ria) + Peluasan kosa kata kata ganda (kira-kira)

Keterangan objek pancangan relatif ( yang baru kami beli )

Pengembangan idea tentang jarak ( Jarak rumah kami ke sana kira-kira 170 kilometer )

Binaan ayat yang lebih kompleks dan peluasan kosa kata / pemilihan kata yang lebih baik. ( menempuh perjalanan )

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


Kami sampai di tapak perkhemahan pada pukul 2.00 petang. Kami sampai di tapak perkhemahan kira-kira pada pukul 2.00 petang. Kami sampai di tapak perkhemahan kira-kira pada pukul 2.00 petang. Pemandangan di situ sangat cantik Penggunaan kata sendi di + Frasa keterangan masa (pukul 2.00 petang) Peluasan kosa kata. (kira-kira) Peluasaan idea yang menggambar kan suasana. + Kata penguat (sangat indah)
Kami sampai di tapak perkhemahan, kira-kira pada pukul 2.00 petang. Pemandangan di tapak perkhemahan sangat indah dan udaranya nyaman.

Selepas tiga jam perjalanan, kami sampai di tapak perkhemahan kirakira pada pukul 2.00 petang.
Oh, indah sekali pemandangan di tapak perkhemahan! Udaranya pula sungguh nyaman

Peluasan idea tentang suasana sesuatu tempat. (sangat indah dan udaranya nyaman)

Prateks (Selepas tiga jam perjalanan) +


Binaan ayat seruan (Oh, indah sekali ! ) + Peluasan kata penguat (sungguh)

TAHUN 2
Saya menolong ayah mendirikan khemah. Kakak menolong emak menyediakan makanan.

TAHUN 3
Saya menolong ayah mendirikan khemah manakala kakak menolong emak menyediakan makanan tengah hari.

TAHUN 4
Saya menolong ayah mendirikan khemah manakala kakak menolong emak menyediakan makanan tengah hari yang telah dimasak di rumah.

TAHUN 5
Setiap orang menjalankan tugas masing-masing. Saya menolong ayah mendirikan khemah manakala kakak menolong emak enyediakan makanan tengah hari yang telah dimasak di rumah.

TAHUN 6
Setiap orang daripada kami sibuk menjalankan tugas masing-masing. Saya menolong ayah mendirikan khemah manakala kakak menolong emak menyediakan makanan tengah hari yang telah dimasak di rumah.

Binaan ayat tunggal + Kata kerja Transitif (mendirikan/me nyediakan)

Penggunaan kata hubung (manakala) + Peluasan keterangan objek ( tengah hari )

Peluasan ayat pancangan relatif ( yang telah dimasak di rumah ) + Kata imbuhan di(dimasak)

Peluasan idea (Setiap orang menjalankan tugas masingmasing)

Kata Sendi Nama daripada + Kata Ganti Nama Diri kami + Peluasan kata keterangan adverba (sibuk)

TAHUN 2
Bunyi air membuatkan kami tidak sabar untuk mandi.

TAHUN 3
Bunyi air yang terhempas ke batu membuatkan kami tidak sabar untuk bermandimanda.

TAHUN 4
Bunyi air yang terhempas ke batu membuatkan kami tidak sabar untuk pergi bermandi-manda. Alangkah sejuk airnya, sehinggakan badan saya menggigil.

TAHUN 5
Bunyi air yang terhempas ke batu membuatkan kami tidak sabar untuk pergi bermandimanda. Alangkah sejuk airnya, sehingga menusuk tulang membuatkan saya menggigil kesejukan.

TAHUN 6
Derauan air menghempas batu menyebabkan saya tidak sabar lagi untuk bermandi-manda. Alangkah sejuk airnya, sehingga menusuk tulang membuatkan saya menggigil kesejukan. Kami semua berasa amat gembira bagaikan itik mendapat air.

Penggunaan ayat gambaran kesan


(Bunyi air membuatkan kami tidak sabar)

+ Frasa keterangan tujuan (untuk bermandi-manda)

Peluasan gambaran kesan lebih efektif (yang terhempas ke batu)

Frasa Keterangan akibat (sehinggakan badan saya menggigil) + Penggunaan stilistik (Alangkah)

Penggunaan ungkapan yang lebih berkesan/indah (menusuk tulang)

Peluasan keterangan perasan/emotif (Kami semua berasa amat gembira) + Penggunaan peribahasa untuk menggambarkan perasaan dengan yang lebih jelas (bagaikan itik mendapat air)

TAHUN 2
Selepas sembahyang Maghrib, kamipun makan bersamasama.

TAHUN 3
Selepas sembahyang Maghrib, kamipun makan bersama-sama makanan yang disediakan ibu.

TAHUN 4
Selepas sembahyang Maghrib, kamipun menikmati makanan yang disediakan ibu dengan berselera sekali.

TAHUN 5
Selepas solat Maghrib, kamipun menikmati makanan yang disediakan ibu dengan berselera sekali. Semua yang terhidang licin dalam sekelip mata.

TAHUN 6
Selepas solat Maghrib, kamipun menikmati makanan yang disediakan ibu dengan berselera sekali. Aktiviti lasak pada siang hari menjadikan kami bgitu lapar hingga semua yang terhidang licin dalam sekelip mata.
Peluasan keterangan hubungan sebab akibat (Aktiviti lasak pada siang hari)

Keterangan masa (Selepas sembahyang Maghrib) + Kata Nama Khas (Maghrib)

Peluasan keterangan cara (adverba)


( dengan berselera sekali )

Peluasan kosa kata ( menikmati makanan ) + Kata Penguat belakang. (sekali)

Peluasan kosa kata (solat), + Peluasan ungkapan (sekelip mata) + Unsur humor (semua yang terhidang licin dalam sekelip mata)

TAHUN 2
Sebelum tidur, ayah menceritakan
pengalamannya

TAHUN 3
Sebelum tidur, saya, abang dan kakak mendengar cerita pengalaman ayah semasa kecil. Oleh sebab terlalu keletihan saya terus tertidur.

TAHUN 4
Sebelum tidur kami mendengar cerita pengalaman ayah semasa kecil. Oleh sebab terlalu keletihan, saya terus tertidur.

TAHUN 5
Sebelum tidur, ayah bercerita tentang pengalaman suka suka berkhemah, semasa kanakkanak dahulu. Oleh sebab terlalu keletihan saya terus tertidur.
Penggunaan variasi bentuk kata kerja tak transitif (bercerita) + Peluasan keterangan pengalaman ( pengalaman suka suka berkhemah )

TAHUN 6
Sebelum tidur ayah menceritakan pengalaman suka duka berkhemah semasa kanakkanak dahulu. Saya tidur mati oleh sebab keletihan.

semasa kecil.

Penggunaan kata hubung pancangan. (Sebelum)

Peluasan kata nama ( saya, abang dan kakak ) +


Pengembangan Idea

( Oleh sebab terlalu keletihan saya terus tertidur )

Penggunaan ganti nama diri ( kami ) + Kata Imbuhan (keletihan)

Penggunaan variasi bentuk kata kerja transitif (menceritakan) + Penambahan simpulan bahasa ( tidur mati )

TAHUN 2
Esoknya, kami pun pulang.

TAHUN 3
Keesokannya, kami pun pulang.

TAHUN 4
Keesokannya, selepas berkemas, kami pun pulang.

TAHUN 5
Keesokannya, selepas berkemas, kami pun pulang dengan perasaan gembira.

TAHUN 6
Keesokannya, selepas berkemas, kami pulang dengan dengan perasaan gembira. Kami membawa bersama seribu kenangan manis.

Penggunaan ayat keterangan masa (Esoknya)

Pemilihan kata yang lebih baik (Keesokannya)

Penambahan keterangan masa (selepas berkemas)

Peluasan idea dengan ayat gambaran perasaan. (gembira)

Penambahan keterangan perasaan /emotif dengan menggunakan ungkapan yang lebih indah dan berkesan (dengan seribu kenangan manis)

Soalan atau Pertanyaan

Oh! Ooh!!!

! ?
?

SOALAN(CERITA)
Baru-baru ini, satu Pesta Sukan Air telah diadakan di tempat kamu. Ceritakan pengalaman kamu menyaksikan sambutan Pesta Sukan Air tersebut.

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Pada cuti yang lalu, saya telah menyaksikan Pesta Sukan Air.

Pada cuti semester yang lalu, saya telah menyaksikan Pesta Sukan Air.

Pada cuti semester yang lalu , saya dan keluarga telah menyaksikan satu Pesta Sukan Air.

Pada cuti semester pertama , saya bersama keluarga telah menyaksikan satu Pesta Sukan Air.

BaruBaru-baru ini , satu Pesta Sukan Air telah diadakan di tempat saya. saya. Saya bersama ahli keluarga telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Pesta Sukan Air tersebut.

Binaan ayat tunggal dengan keterangan masa .

Peluasan kosa kata tentang keterangan masa ( semester )

Penggunaan ayat majmuk gabungan ( dan keluarga )

Penggunaan kata bilangan (pertama) + Peluasan objek (bersama keluarga)

Peluasan kosa kata (baru(baru-baru ini, diadakan di tempat saya) + Peluasan idea (saya bersama ahli keluarga telah berpeluang )

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Saya dan keluarga bertolak pada pukul 8:00 pagi

Saya dan keluarga bertolak pada pukul 8:00 pagi dengan menaiki kereta.

Kami sekeluarga bertolak ke pesta itu pada pukul 8:00 pagi dengan menaiki kereta.

Kami sekeluarga bertolak ke pesta tersebut yang diadakan di tebingan Sungai Sarawak dengan menaiki kereta pada jam 8:00 pagi.

Seawal jam 8:00, pagi kami sekeluarga menaiki kereta dan bertolak ke Pesta Sukan Air yang diadakan di Tebingan Sungai Sarawak.

Penggunaan ayat majmuk gabungan (Saya dan keluarga)

Penggunaan ayat Kata Kerja Transitif (dengan menaiki kereta)

Peluasan objek (sekeluarga)

Frasa keterangan tempat (Tebingan sungai Sarawak)

Peluasan kosa kata (seawal) + Penggunaan kata hubung (dan)

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Kami sampai di pesta itu pada pukul 9:00 pagi.

Kami sampai di tapak Kami sampai di tapak Kami sampai di tapak Selepas 1 jam perjalanan , kami tiba pesta itu kira-kira kirapesta itu kira-kira kirapesta itu kira-kira kirapada pukul 9:00pagi. pada pukul 9:00 pagi. pada pukul 9:00 pagi. di tapak pesta itu kirakira-kira pada pukul Cuaca pada ketika Cuaca yang cerah 9:00 pagi. itu sangat cerah. pada ketika itu Cuaca yang cerah menarik ramai pada ketika itu telah pengunjung datang menarik ramai ke pesta tersebut. pengunjung dan pelancong asing datang ke pesta tersebut.

Binaan ayat tunggal

Peluasan kosa kata (kira(kira-kira)

Peluasan idea (Cuaca pada ketika itu sangat cerah)

Peluasan idea dengan menggunakan ayat pasif (Cuaca yang cerah pada ketika itu menarik ramai pengunjung datang ke pesta tersebut)

Penggunaan kata keterangan masa (1 jam perjalanan) + Peluasan idea (pelancong asing)

Tahun 2 Banyak acara yang diadakan pada hari itu.

Tahun 3 Banyak acara yang diadakan pada hari itu seperti lumba bot laju dan lumba perahu panjang.

Tahun 4 Banyak acara menarik yang diadakan pada hari tersebut seperti lumba bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias.

Tahun 5 Banyak acara menarik yang telah dipertandingkan pada hari tersebut seperti lumba bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias. Kami berasa seronok menyaksikan pertandingan tersebut.

Tahun 6 Pelbagai acara menarik telah dipertandingkan pada hari tersbut seperti perlumbaan bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias. Kami berasa sangat seronok menyaksikan pertandingan tersebut. LebihLebih-lebih lagi pesta itu diadakan bersempena sambutan Hari Bandar Raya Kuching.

Binaan ayat tunggal

Peluasan objek (lumba perahu dan lumba perahu panjang)

Peluasan kosa kata (menarik) + Peluasan idea (perahu berhias)

Peluasan kosa kata (dipertandingkan) + Peluasan idea (Kami berasa seronok menyaksikan pertandingan tersebut)

Penggunaan kata bilangan (pelbagai) + Penggunaan penanda wacana (Lebih(Lebih-lebih lagi)

Tahun 2 Suasana di pesta itu sungguh bising.

Tahun 3 Suasana di pesta itu sungguh bising dengan suara pengunjungpengunjungpengunjung.

Tahun 4 Suasana di pesta itu riuhriuh-rendah dengan dengan suara para pengunjung. Ada yang membawa anakanak-anak dan berkunjung bersama rakan.

Tahun 5 Suasana di pesta itu riuhriuh-rendah dengan suara para pengunjung dan para peniaga. peniaga. Ada yang membawa keluarga, anak-anak anakdan berkunjung bersama rakan.

Tahun 6
Kehadiran para pengunjung yang begitu ramai menyebabkan suasana menjadi riuhriuhrendah. Tidak ketinggalan juga dengan suara para peniaga yang menjual barangan mereka. Ditambah lagi dengan pengunjung yang datang membawa keluarga, anakanakanak atau berkunjung bersama rakan menyebabkan tapak pesta menjadi sesak.

Binaan ayat tunggal

Binaan ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung (dengan) + Penggunaan kata ganda (pengunjung(pengunjungpengunjung)

Peluasan idea dengan penggunaan kata hubung (ada yang membawa anakanak-anak dan berkunjung bersama rakan)

Peluasan idea dengan kata hubung (dan para peniaga) + Peluasan idea (keluarga)

Peluasan idea dengan ayat pasif (Kehadiran para pengunjung yang begitu ramai ) + Peluasan idea (Tidak ketinggalan juga ) + Pengembangan idea (Di tambah lagi dengan .)

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Pesta Sukan Air tersebut tamat pada pukul 12:00 tengah hari.

Pesta Sukan Air tersebut berakhir kirakira-kira pada pukul 12:00 tengah hari.

Pesta Sukan Air tersebut berakhir kirakira-kira pada pukul 12:30 tengah hari. Orang ramai beransur pulang.

Pesta Sukan Air tersebut berakhir kirakira-kira pada pukul 12:30 tengah hari.

Binaan ayat tunggal

Kata keterangan masa + Imbuhan awalan berber(berakhir) + Peluasan kosa kata (kira(kira-kira)

Peluasan idea (orang ramai beransur pulang)

Menjelang tengah hari, Pesta Sukan Air itu berakhir. Para pengunjung beransur pulang. Orang ramai beransur Begitu juga dengan pulang. kami sekeluarga. Kami berharap agar Alangkah baiknya aktiviti seumpama jika aktiviti ini ini akan diadakan diadakan lagi. lagi sebagai tanda menyokong Kempen Cintailah Sungai Kita. Penggunaan Peluasan kosa kata ungkapan yang lebih dengan kata berkesan keterangan masa (Alangkah) (menjelang tengah hari) + Peluasan kosa kata (para pengunjung) + Penggunaan katakatakata hikmat (Cintailah Sungai Kita)

TAJUK: PESTA SUKAN AIR

TAHUN2
Pada cuti yang lalu, saya telah menyaksikan Pesta Sukan Air. Saya dan keluarga bertolak pada pukul 8.00 pagi. Kami sampai di pesta itu pada pukul 9.00 pagi. Banyak acara yang diadakan pada hari itu. Suasana di pesta itu sungguh bising. Pesta sukan Air tersebut tamat pada pukul 12.30 tengah hari.

CATATAN

TAJUK: PESTA SUKAN AIR

TAHUN 3
Pada cuti semester yang lalu, saya telah menyaksikan Pesta Sukan Air. Saya dan keluarga bertolak pada pukul 8:00 pagi dengan menaiki kereta. Kami sampai di tapak pesta itu kira-kira pada pukul 9.00 pagi. kiraBanyak acara yang diadakan pada hari itu seperti lumba bot laju dan lumba perahu panjang. Suasana di pesta itu sungguh bising dengan suara pengunjungpengunjungpengunjung. Pesta Sukan Air tersebut berakhir kira-kira jam 12.30 kiratengah hari.

CATATAN

TAJUK: PESTA SUKAN AIR

TAHUN 4
Pada cuti semester yang lalu, saya dan keluarga telah menyaksikan satu Pesta Sukan Air. Kami sekeluarga bertolak ke pesta itu pada pukul 8.00 pagi dengan menaiki kereta. Kami sampai di tapak pesta itu kira-kira pada pukul 9.00 kirapagi. Cuaca pada ketika itu sangat cerah. Banyak acara menarik yang diadakan pada hari itu seperti lumba bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias. Suasana di pesta itu riuh-rendah dengan suara para riuhpengunjung. Ada yang membawa anak-anak dan anakberkunjung bersama rakan. Pesta Sukan Air tersebut berakhir kira-kira jam 12.30 kiratengah hari. Orang ramai beransur pulang.

CATATAN

TAJUK: PESTA SUKAN AIR

TAHUN 5
Pada cuti semester pertama, saya bersama keluarga telah menyaksikan satu Pesta Sukan Air. Kami sekeluarga bertolak ke pesta tersebut yang diadakan di Tebingan Sungai Sarawak dengan menaiki kereta pada jam 8.00 pagi Kami sampai di tapak pesta itu kira-kira pada jam 9.00 kirapagi. Cuaca yang cerah pada ketika itu menarik ramai pengunjung datang ke pesta tersebut. Banyak acara menarik yang telah dipertandingkan pada hari itu seperti lumba bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias. Kami berasa seronok menyaksikan pertandingan tersebut. Suasana di pesta itu riuh-rendah dengan suara para riuhpengunjung dan para peniaga. Ada yang membawa keluarga, anak-anak, dan berkunjung bersama rakan. anakPesta Sukan Air tersebut berakhir kira-kira jam 12.30 kiratengah hari. Orang ramai beransur pulang. Alangkah baiknya jika aktiviti ini diadakan lagi .

CATATAN

TAJUK: PESTA SUKAN AIR

TAHUN 6
BaruBaru-baru ini, satu Pesta Sukan Air telah diadakan di tempat saya. Saya bersama ahli keluarga telah berpeluang untuk menyaksikan Pesta Sukan Air tersebut. Seawal jam 8.00 pagi, kami sekeluarga menaiki kereta dan bertolak ke Pesta Sukan Air yang diadakan di Tebingan Sungai Sarawak. Selepas satu jam perjalanan, kami tiba di tapak pesta itu kira-kira pada jam kira9.00 pagi. Cuaca yang cerah pada ketika itu telah menarik ramai pengunjung dan pelancong asing datang ke pesta tersebut. Pelbagai acara menarik yang telah dipertandingkan pada hari tersebut seperti lumba bot laju, perahu panjang, dan perahu berhias. Kami berasa seronok menyaksikan pertandingan tersebut. Lebih-lebih lagi, pesta itu diadakan Lebihsempena sambutan Hari Bandaraya Kuching.. Kehadiran para pengunjung yang begitu ramai menyebabkan suasana menjadi riuhriuh-rendah. Tidak ketinggalan juga dengan suara peniaga yang menjual barangan mereka. Di tambah lagi dengan pengunjung yang datang membawa keluarga, anak-anak dan berkunjung bersama rakan telah menyebabkan tapak anakpesta menjadi sesak. Menjelang tengah hari, Pesta Sukan air itu berakhir. Para pengunjung beransur pulang. Begitu juga dengan kami sekeluarga. Saya berharap agar aktiviti seumpama ini diadakan lagi sebagai tanda menyokong Kempen Cintailah Sungai Kita.

CATATAN

Fikir kena buat, Kata kena kota, Tanggung kena jawab, Cakap kena laksana, Sesat kena bertanya, Khayal kena sedar, Tak tahu kena belajar, Berilmu kena amal, Penat kena rehat, Ada penyakit kena ubat, Beri salam kena jawab, Jadi guru kena mendidik