KELOMPOK 5 “BENTUK DAN POLA MUKA BUMI”

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

.

Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam .PETA KONSEP 1.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi 2.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi 4.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.

Bentuk-bentuk Buatan Manusia .Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi A.1. Bentuk-bentuk Alamiah B.

Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta 2.Contoh Kenampakan pada Peta .A.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi C.Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi D.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta B.

3.Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan .Penampang Melintang Lautan C.Penampang Melintang Daratan B.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi A.

A.Pola Kehidupan Flora dan Fauna D.Pola Iklim B.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam C.Pola Penyebaran Jenis Tanah .Pola Aktivitas Manusia 4.

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful