KELOMPOK 5 “BENTUK DAN POLA MUKA BUMI”

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

.

Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam .Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi 2.PETA KONSEP 1.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi 4.

Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi A.Bentuk-bentuk Buatan Manusia . Bentuk-bentuk Alamiah B.1.

Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi C.Contoh Kenampakan pada Peta .Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta 2.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta B.Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi D.A.

Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan .3.Penampang Melintang Daratan B.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi A.Penampang Melintang Lautan C.

Pola Iklim B.A.Pola Aktivitas Manusia 4.Pola Penyebaran Jenis Tanah .Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam C.Pola Kehidupan Flora dan Fauna D.

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa .