Anda di halaman 1dari 8

KELOMPOK 5 BENTUK DAN POLA MUKA BUMI

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

PETA KONSEP
1.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi

2.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi

4.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam

1.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi

A. Bentuk-bentuk Alamiah

B.Bentuk-bentuk Buatan Manusia

A.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta

B.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta

2.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi

C.Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi

D.Contoh Kenampakan pada Peta

3.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi

A.Penampang Melintang Daratan

B.Penampang Melintang Lautan

C.Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan

A.Pola Iklim

B.Pola Aktivitas Manusia

4.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam

C.Pola Kehidupan Flora dan Fauna

D.Pola Penyebaran Jenis Tanah

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa