KELOMPOK 5 “BENTUK DAN POLA MUKA BUMI”

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

.

Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi 2.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam .PETA KONSEP 1.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi 4.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.

Bentuk-bentuk Buatan Manusia . Bentuk-bentuk Alamiah B.1.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi A.

Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi D.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta B.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta 2.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi C.Contoh Kenampakan pada Peta .A.

Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi A.3.Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan .Penampang Melintang Lautan C.Penampang Melintang Daratan B.

Pola Aktivitas Manusia 4.Pola Kehidupan Flora dan Fauna D.Pola Iklim B.Pola Penyebaran Jenis Tanah .A.Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam C.

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa .