KELOMPOK 5 “BENTUK DAN POLA MUKA BUMI”

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

.

Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam .Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi 4.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi 2.PETA KONSEP 1.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.

Bentuk-bentuk Buatan Manusia . Bentuk-bentuk Alamiah B.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi A.1.

A.Contoh Kenampakan pada Peta .Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta 2.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta B.Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi C.Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi D.

Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi A.Penampang Melintang Lautan C.Penampang Melintang Daratan B.Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan .3.

Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam C.Pola Iklim B.Pola Aktivitas Manusia 4.Pola Kehidupan Flora dan Fauna D.A.Pola Penyebaran Jenis Tanah .

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful