KELOMPOK 5 “BENTUK DAN POLA MUKA BUMI”

NAMA ANGGOTA:
LINDA

ROSALINA LUCYA YUFIANI LULU FAUZIYAH TANIA ALMIRA P.

KELAS:
9.2

.

Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam .Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi Bentuk dan Pola Muka Bumi 3.PETA KONSEP 1.Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi 4.Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi 2.

Simbol untuk menggambarkan kenampakan di Muka Bumi A. Bentuk-bentuk Alamiah B.1.Bentuk-bentuk Buatan Manusia .

Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui simbol dan warna peta B.Mengenal bentuk muka bumi pada Peta Topografi D.Mengenal berbagai bentuk muka bumi melalui kontur peta 2.Contoh Kenampakan pada Peta .Mengetahui berbagai bentuk Muka Bumi C.A.

Penampang Melintang Lautan C.Cara Menggambar Penampang Lautan dan Daratan .Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi A.3.Penampang Melintang Daratan B.

Pola dan Bentuk Objek Geografi Sesuai Bentang Alam C.Pola Aktivitas Manusia 4.Pola Iklim B.Pola Penyebaran Jenis Tanah .A.Pola Kehidupan Flora dan Fauna D.

Video Gambar Permukaan Bumi yang Diambil dari Luar Angkasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful