Anda di halaman 1dari 38

MALAYSIA DENGAN EKONOMI ANTARABANGSA

PRESENTATION

Skrip PRESENTATION

Malaysia merupakan Negara dunia ketiga (Negara sedang membangun). Oleh itu, pertumbuhan ekonomi Negara hanya boleh dipercepatkan dengana adanya kerjasama dengan negar-negara utara (Negara yang maju) Negara maju bererti negara yang berpedapatan perkapita tingg, menikmati standard hidup yang relatif tinggi melalui teknologi canggih dan kegiatan ekonomi yang merata.

Negara utara yang maju terdapat Negara uni Eropa, anggotanya terdapat Denmark, Belgia, Belanda, Jerman, Prancis dan lain-lain lagi. Bukan Uni Eropa - Norwegia, San Marino Negara bukan eropa - Australia, Taiwan, Amerika Syarikat NEGARA UTARA / NEGARA MAJU Anggota Uni Eropa: Austria, Jerman, Belanda, Belgia, Yunani, Portugal, Denmark, Irlandia, Spanyol, Finlandia, Italia, Swedia, Prancis, Luxemburg, dan Inggris Negara non-UE: Andorra, Norwegia, Islandia, San Marino, Liechtenstein, Swiss, Monaco, Vatikan Negara bukan Eropa: Australia, Jepang, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, Taiwan, Israel, dan Amerika Serikat Negara-negara bahagian selatan atau disebut juga sebagai negara berkembang adalah negara dengan ratarata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang serta kegiatan ekonomi yang minimum. Pengecualian terjadi untuk Australia dan Selandia baru [new Zealand] . Meskipun letaknya di Selatan, tapi keduanya tergolong negara maju. Negara selatan yang sedang berkembang .. . benua asia Indonesia, Vietnam, india. Benua Africa Madagascar, mesir. Benua US - brazil, agantina NEGARA SELATAN / NEGARA BERKEMBANG Benua Asia : Kazakstan, Uzbekistan, Arab, Irak, Iran, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Bangladesh, India, Nepal, Srilanka, Laos, Vietnam, Kamboja, Taiwan, Benua Afrika : Kongo, Madagascar, Mesir, Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Moroko, Sudan. Benua Amerika : Brazil, Ecuador, Argentina. HUBUNGAN NEGARA UTARA DAN NEGARA SELATAN Hubungan yang terjalin antara negara-negara utara dan negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi. Bentuk hubungannya berupa kerjasama kedua negara utara dan selatan. Biasanya negara utara akan menanamkan modalnya ke negara selatan dalam bentuk didirikannya perusahaan-perusahaan asing. Nantinya keuntungan akan diterima kedua pihak. Negara penerima modal akan menerima keuntungan berupa penarikan pajak, pembangunan dan pembagian keuntungan. Sedangkan negara pemberi modal akan terpenuhi kebutuhan nasionalnya. Negara utara sangat maju dan memiliki teknologi, namun minim sumber daya alam. Sedangkan kondisi negara berkembang terjadi berkebalikan yaitu sumber daya alam yang melimpah, namun teknologi minim. Negara utara membutuhkan negara selatan sebagai pemasok sumber daya ekstraktif.

-Kejayaan ini menerusi beberapa siri usahama Utara-Selatanyang menghasilkan perjanjian komoditi antarabangsa seperti : (a) Perjanjian Getah Asli Antarabangsa (b) Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa (c) Perjanjian Koko Antarabangsa Biasanya negara utara mengimpor bahan mentah dari negara selatan, kemudian di olah menjadi barang jadi. Setelah itu dijual kembali di negara selatan atau untuk pemenuhan kebutuhan nasionalnya.

Bentuk kerjasama antara negara utara dan negara selatan adalah pemberian pinjaman modal. Pinjaman modal diberikan oleh negara selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Sistem kredit pembayarannya bisa berupa suku bunga, transfer surplus dan kapital. Isu ekonomi melibatkan ketidakseimbangan kekayaan. Negara Utara menguasai 75% kekayaan dunia berbanding hanya 25% kekayaan dikuasai oleh majority negara membangun. Oleh itu, pelbagai pertubuhan telah diwujudkan untuk melibatkan usahama U-S (a) Persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) (b) kerjasama ekonomi antarabangsa (CIEC) (c) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) (d) Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) #Mendapatkan kesepakatan

-Kesepakatan tuntutan melalui Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) yang bertujuan untuk: (a) membetulkan ketidakseimbangan dalam susunan ekonomi antara Negara dan kedudukan ekonomi antarabangsa (b) menghapuskan jurang perbezaan antara dua kelompok negara yang semakin meluas, iaitu, negaranegara membangun dan negara-negara perindustrian.

Tuntutan NIEO melalui Dialog Utara-Selatan adalah : (a) Rundingan semuala beban hutang luar negara selatan (b) Penentuan semula syarat perdagangan dengan hasrat menstabilkan pasaran dan harga barangan serta deficit perdagangan (c) Perluasan pasaran barangan negara membangun (d) Pemindahan teknologi utara ke selatan (e) Penglibatan negara membangun semasa membuat keputusan dalam Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) (f) Saluran bantuan kewangan dari negara maju.

-Walau bagaimanapun, keseluruhan hasil Usahama Utara-Selatan dianggap gagal kerana terdapat : (a) beberapa pertelingkahan daripada kedua-dua pihak berhubung dengan soal perdagangan dan politik (b) Hasrat penubuhan Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan Pencapaian yang tidak memenuhi kehendak sebagaimana yang dipersetujui dalam usahama dengan negara perindustrian (usaham Utara-Selatan) telah membawa kepada usahama Selatan-Selatan.a -Tujuan usaham Selatan-Selatan adalah untuk : (a) memelihara kepentingan bersama negara-negara membangun dalam menghadapi ketidakadilan dan layanan negara maju. (b) mengekalkan tekanan daripada negara berterusan daripada negara maju. -Tekanan yang dihadapi Kerjasama Selatan-Selatan melibatkan : * kegagalan menembusi pasaran negara maju * pembelian bahan mentah dari negara membangun oleh negara maju dengan harga yang rendah atau tidak setimpal (c) Beban hutang yang semakin meningkat dengan pelbagai syarat yang membebankan oleh negara maju

-Revolusi Penyelesaian Selatan-Selatan adalah : (a) membaiki keadaan ekonomi negara membangun agar tidak terlalu ketinggalan dan gagal berkembang (b) mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah (c) mencari jalan melunaskan hutang negara membangun (d) menubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan

NOTA_pelajar PRESENTATION

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 1 drp 3

Malaysia Dengan Ekonomi Antarabangsa


Usahama Utara Selatan Malaysia merupakan negara dunia ketiga dengana bekerjasama dengan negara-negara utara Ciri-ciri Negara utara dan Negara selatan Negara Utara Contoh Negara Utara Union Eropa Bukan Union Eropa Bukan Eropa Bagaimana Kerjasama U-S berlaku? Negara utara akan menanamkan modalnya keuntungan pembangunan .

. Justeru, pertumbuhan ekonomi

negara hanya boleh dipercepatkan

Negara Selatan Contoh Negara Selatan

ke negara selatan

untuk memulakan perusahan

asing. Selepas itu, , .

akan diterima kedua-dua pihak. Negara penerima modal akan menerima keuntungan berupa penarikan pajak dan pembagian keuntungan. Sedangkan negara pemberi modal akan memenuhi kebutuhan nasionalnya

Mengapa Kerjasama U-S boleh dilaksanakan ? Negara utara terdapat teknologi yang maju. Sedangkan negara yang sedang berkembang mempunyai sumber dilaksanakan dengan persetujuan kedua-dua pihak dalam perjanjian komoditi .

alam yang melimpah. Kerjasama ini

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 2 drp 3

Bentuk kerjasama Kerjasama antara negara utara dan negara selatan adalah pemberian pinjaman modal. Pinjaman modal diberikan kepada negara selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Sistem kredit pembayarannya berbentuk suku bunga, transfer surplus dan kapital. Semua ini menyebabkan ketidakseimbangan kekayaan. Negara Utara menguasai 75% kekayaan dunia berbanding hanya 25% kekayaan dikuasai oleh majoriti negara membangun. Pertubuhan-pertubuhan yang melibatkan Usahama U-S 1) Persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Perdagangan dan Pembangunan ( 2) kerjasama ekonomi antarabangsa (CIEC ) 3) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF ) 4) Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD )

UNCTAD)

Berhasrat untuk mencapai Kesepakatan

Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) a) membetulkan ketidakseimbangan dalam susunan ekonomi kedudukan ekonomi antarabangsa .

antara negara dan

b) menghapuskan jurang perbezaan antara 2 kelompok negara yang semakin meluas iaitu, negara-negara membangun _________ dengan negara-negara perindustrian .

Tuntutan NIEO a) Rundingan

semuala beban hutang luar negara selatan

b) Menentukan semula syarat perdagangan dengan hasrat menstabilkan pasaran dan harga barangan serta deficit perdagangan c) Memperluaskan d) Memindahkan e) Melibatkan Antarabangsa (IMF) f) Menyalurkan pasaran barangan negara membangun teknologi utara ke selatan negara membangun semasa membuat keputusan dalam Tabung Kewangan

bantuan kewangan dari negara maju.

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 3 drp 3

Akhirnya, keseluruhan hasil Usahama Utara-Selatan dianggap gagal kerana terdapat : a) beberapa pertelingkahan daripada kedua-dua pihak berhubung dengan soal perdagangan dan politik b) Hasrat penubuhan Kerjasama Selatan-Selatan .

Usahama Utara Selatan Tujuannya Memelihara kepentingan bersama negara-negara membangun dalam menghadapi ketidakadilan layanan negara maju. Mengekalkan tekanan daripada negara berterusan daripada negara maju. Tekanan yang dihadapi Kerjasama Selatan-Selatan melibatkan : o Kegagalan menembusi pasaran negara maju. o Pembelian bahan mentah daripada negara membangun oleh negara maju dengan harga yang rendah atau tidak setimpal. Beban hutang yang semakin meningkat dengan pelbagai syarat yang membebankan oleh negara maju.

dan

Revolusi Penyelesaian Selatan-Selatan a) Membaiki keadaan ekonomi negara membangun agar tidak terlalu ketinggalan dan gagal berkembang b) Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah c) Mencari jalan melunaskan hutang negara membangun d) Menubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan

NOTA_guru PRESENTATION

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 1 drp 3

Malaysia Dengan Ekonomi Antarabangsa


Usahama Utara Selatan Malaysia merupakan negara dunia ketiga dengana bekerjasama dengan negara-negara utara Ciri-ciri Negara utara dan Negara selatan Negara Utara Berpendapatan perkapita tinggi Taraf hidup tinggi Teknologi Canggih .

. Justeru, pertumbuhan ekonomi

negara hanya boleh dipercepatkan

Negara Selatan Berpendapatan rendah Infrastruktur yang terbelakang Indeks perkembangan manusia kurang

Kegiatan ekonomi merata Contoh Negara Utara Union Eropa Belanda, Francis, Jerman, Italia Bukan Union Eropa San Marino, Norwegia Bukan Eropa Taiwan, Australia, Amerika Syarikat Bagaimana Kerjasama U-S berlaku? Negara utara akan menanamkan modalnya keuntungan pembangunan

Kegiatan ekonomi kurang Contoh Negara Selatan Indonesia, India, Madagascar, Mesir, Vietnam

ke negara selatan

untuk memulakan perusahan

asing. Selepas itu, , .

akan diterima kedua-dua pihak. Negara penerima modal akan menerima keuntungan berupa penarikan pajak dan pembagian keuntungan. Sedangkan negara pemberi modal akan memenuhi kebutuhan nasionalnya

Mengapa Kerjasama U-S boleh dilaksanakan ? Negara utara terdapat teknologi yang maju. Sedangkan negara yang sedang berkembang mempunyai sumber dilaksanakan dengan persetujuan kedua-dua pihak dalam perjanjian komoditi .

alam yang melimpah. Kerjasama ini

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 2 drp 3

Bentuk kerjasama Kerjasama antara negara utara dan negara selatan adalah pemberian pinjaman modal. Pinjaman modal diberikan kepada negara selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Sistem kredit pembayarannya berbentuk suku bunga, transfer surplus dan kapital. Semua ini menyebabkan ketidakseimbangan kekayaan. Negara Utara menguasai 75% kekayaan dunia berbanding hanya 25% kekayaan dikuasai oleh majoriti negara membangun. Pertubuhan-pertubuhan yang melibatkan Usahama U-S 1) Persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Perdagangan dan Pembangunan ( 2) kerjasama ekonomi antarabangsa (CIEC ) 3) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF ) 4) Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD )

UNCTAD)

Berhasrat untuk mencapai Kesepakatan

Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) a) membetulkan ketidakseimbangan dalam susunan ekonomi kedudukan ekonomi antarabangsa .

antara negara dan

b) menghapuskan jurang perbezaan antara 2 kelompok negara yang semakin meluas iaitu, negara-negara membangun _________ dengan negara-negara perindustrian .

Tuntutan NIEO a) Rundingan

semuala beban hutang luar negara selatan

b) Menentukan semula syarat perdagangan dengan hasrat menstabilkan pasaran dan harga barangan serta deficit perdagangan c) Memperluaskan d) Memindahkan e) Melibatkan Antarabangsa (IMF) f) Menyalurkan pasaran barangan negara membangun teknologi utara ke selatan negara membangun semasa membuat keputusan dalam Tabung Kewangan

bantuan kewangan dari negara maju.

Disediakan oleh: LEE REN TING PPU (U)Sc1 M/S 3 drp 3

Akhirnya, keseluruhan hasil Usahama Utara-Selatan dianggap gagal kerana terdapat : a) beberapa pertelingkahan daripada kedua-dua pihak berhubung dengan soal perdagangan dan politik b) Hasrat penubuhan Kerjasama Selatan-Selatan .

Usahama Utara Selatan Tujuannya Memelihara kepentingan bersama negara-negara membangun dalam menghadapi ketidakadilan layanan negara maju. Mengekalkan tekanan daripada negara berterusan daripada negara maju. Tekanan yang dihadapi Kerjasama Selatan-Selatan melibatkan : o Kegagalan menembusi pasaran negara maju. o Pembelian bahan mentah daripada negara membangun oleh negara maju dengan harga yang rendah atau tidak setimpal. Beban hutang yang semakin meningkat dengan pelbagai syarat yang membebankan oleh negara maju.

dan

Revolusi Penyelesaian Selatan-Selatan a) Membaiki keadaan ekonomi negara membangun agar tidak terlalu ketinggalan dan gagal berkembang b) Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah c) Mencari jalan melunaskan hutang negara membangun d) Menubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan