Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )

BORANG RUMUSAN ANALISIS MENGIKUT KONSTRUK

KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

BIL. MURID TEGAR (LITERASI): BIL. MURID LINUS (LITERASI) :

BIL. MURID TEGAR (NUMERASI) : BIL. MURID LINUS (NUMERASI):

TOV(SARINGAN 5) KONSTRUK LITERASI NUMERASI

ETR (SARINGAN 6) LITERASI NUMERASI

AR (SARINGAN 6) LITERASI NUMERASI

TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh

Disahkan oleh

______________________________ Guru LINUS

______________________________ Guru Besar/PK Pentadbiran

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ) BORANG HEADCOUNT MURID TEGAR


KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

LITERASI
BIL. NAMA MURID JANTINA (L/P) TOV (UJIAN DIAGNOSTIK) K1 K2 TOV (UJIAN DIAGNOSTIK) K1 K2

NUMERASI
PERATUS KEHADIRAN SEHINGGA 31 MAC 2011 SEBAB-SEBAB KETIDAKHADIRAN (JIKA PERATUS KEHADIRAN KURANG DARIPADA 85%) SEBAB-SEBAB MURID TIDAK MENGUASAI KONSTRUK 1 DAN KONSTRUK 2 FASILINUS BERTANGGUNGJAWAB

ETR (SARINGAN 1) K1 K2

AR(SARINGAN 1) K1 K2

ETR (SARINGAN 1) K1 K2

AR(SARINGAN 1) K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh

Disahkan oleh

______________________________ Guru LINUS

_______________________ _______ Guru Besar/PK Pentadbiran

Nota : *Tandakan '1' di ruangan murid menguasai * Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ) BORANG HEADCOUNT MURID LINUS

KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

LITERASI
BIL. NAMA MURID JANTINA (L/P) TOV (SARINGAN 3) K3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K4 K5 K6 K7 ETR (SARINGAN 4) K3 K4 K5 K6 K7 AR (SARINGAN 4) K3 K4 K5 K6 K7 K3 TOV (SARINGAN 3) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K3

NUMERASI
ETR (SARINGAN 4) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K3 AR (SARINGAN 4) K4 K5 K6 K7 K8

PERATUS KEHADIRAN SEHINGGA 31 MAC 2011 K9

SEBAB-SEBAB KETIDAKHADIRAN (JIKA PERATUS KEHADIRAN KURANG DARIPADA 85%)

SEBAB-SEBAB MURID TIDAK MELEPASI SARINGAN

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disediakan oleh

Disahkan oleh

______________________________ Guru LINUS

______________________________ Guru Besar/PK Pentadbiran

Nota : *Tandakan '1' di ruangan murid menguasai * Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi