Anda di halaman 1dari 4

Lengkapkan jawapan di bawah

Kelapa muda.
Air kelapa muda rasanya manis.
Nyonya suka minum air kelapa muda.
Santan kelapa warna putih.
1. Ini kelapa apa ?
________________________________________________
2. Apakah rasa air kelapa muda ?
_________________________________________________
3. Nyonya suka minum apa ?
_________________________________________________
4. Santan kelapa warna apa ?
_____________________________________
Baca Teks. Kemudian, jawab soalan di bawah ini.

Keluarga Huda balik ke kampung. Kampung mereka di


Kerian, Perak. Ayah Huda meminta ayah Anas mengawasi
rumahnya. Dia memberikan kunci rumah kepada ayah Anas.
Anas menyiram pokok bunga jirannya. Pokok bunga itu
akan layu jika tidak disiram. Setelah dua hari, keluarga Huda
pulang dari kampung. Ibu Huda memberikan buah rambutan
kepada ibu Anas.
1. Di manakah kampung Huda?
Kampung Huda di _____________________________________.
2. Ayah Huda meminta ayah Anas melakukan apa?
Ayah Huda meminta ayah Anas __________________
_______________________________.
3. Ayah Huda memberikan apa kepada ayah Anas?
Ayah Huda memberikan _______________________________.
4. Mengapakah Anas menyiram pokok bunga jirannya?
Anas menyiram pokok bunga jirannya kerana ___________
________________________________________________________.
5. Bilakah keluarga Huda pulang dari kampung?
Keluarga Huda pulang dari kampung setelah _________
___________________________________.
6. Apakah yang diberikan oleh ibu Huda kepada ibu Anas?
Ibu Huda memberikan _________________________________.
Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.
1.

kebun

ke

Datuk

pergi

________________________________________________________
2.

ada

saya

baharu

baju

________________________________________________________
3.

bersenam

abang

pagi

waktu

________________________________________________________
4.

raya

Huda

pokok

menanam

bunga

________________________________________________________
5.

ayam

Raju

suka

goreng

makan

________________________________________________________

Gabungkan ayat berikut supaya menjadi ayat majmuk.


Gunakan kata hubung yang diberi.
1. Tawi memancing ikan.
Anas memancing ikan. (dan)
_____________________________________________________________.
2. Kuih itu inti kelapa?
Kuih itu inti kentang? (atau)
_____________________________________________________________.
3. Devi menangis.
Devi sakit perut. (kerana)
____________________________________________________________.
4. Kakak memasak di dapur.
Kakak menyanyi di dapur. (sambil)
____________________________________________________________.
5. Kok Meng membawa baju.
Kok Meng membawa topi. (dan)
_____________________________________________________________.
6. Raju didenda.
Raju menconteng dinding. (kerana)
_____________________________________________________________.
7. Siti menyanyi.
Siti menari. (sambil)
_____________________________________________________________.