Anda di halaman 1dari 14

REKAP NILAI RAPORT SEMESTER 1

ASPEK PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : PPKn
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA PESERTA DIDIK


AA ROSADA
AJENG
AR RIDHO
CAESARIA
DELIA
DEVIA
DIDIN
INDAH
INEU
LUSI
MEGAWATI
M.REZA
M.YOGA
SASKA
SENO RAGIL
SILFA
TALULA
TANTRI
TIARA

TEMA
1

2
100

3
88

JUMLAH

4
88

75

351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APORT SEMESTER 1
ENGETAHUAN

RATA-RATA
87.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UTS

UAS
80
80

JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT DESKRIPSI


80
70

247.75 82.58333
150
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

330.3333

412.9167

743.25

1486.5

2973 5615.667 10818.42 20893.58 40300.67

77628.33

149641 288463.6 556033.6

1071767

2065905

3982168

7675873

14795713 28519659 54973413 1.1E+008 2.0E+008 3.9E+008 7.6E+008 1.5E+009

2.8E+009 5.4E+009 1.0E+010 2.0E+010 3.9E+010 7.5E+010 1.4E+011 2.8E+011

5.4E+011 1.0E+012 2.0E+012 3.8E+012 7.4E+012 1.4E+013 2.8E+013 5.3E+013

1.0E+014 2.0E+014 3.8E+014 7.3E+014 1.4E+015 2.7E+015 5.3E+015

REKAP NILAI RAPORT SEMESTER 1


ASPEK PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA PESERTA DIDIK

TEMA
1

2
4
70

3
5
70

JUMLAH

4
3
80

3
70

15
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APORT SEMESTER 1
ENGETAHUAN

RATA-RATA
3.75
72.5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

UTS

UAS
80

JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT DESKRIPSI


70

0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
75
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

REKAP NILAI RAPORT SEMESTER 1


ASPEK PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA PESERTA DIDIK

TEMA
1

2
4
70

3
5
70

JUMLAH

4
3
80

3
70

15
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APORT SEMESTER 1
ENGETAHUAN

RATA-RATA
3.75
72.5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

UTS

UAS
80

JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT DESKRIPSI


70

0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
75
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

REKAP NILAI RAPORT SEMESTER 1


ASPEK PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : SBDP
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA PESERTA DIDIK

TEMA
1

2
4
70

3
5
70

JUMLAH

4
3
80

3
70

15
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APORT SEMESTER 1
ENGETAHUAN

RATA-RATA
3.75
72.5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

UTS

UAS
80

JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT DESKRIPSI


70

0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
75
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!