Anda di halaman 1dari 2

BIBLIOGRAFI

INTERNET
4adil2014 Blogspot. (2015, Januari 16). Retrieved from Kesan Pembalakan Haram:
http://4adil2014.blogspot.my/2015/01/kesan-pembalakan-haram.html
Abdullah, N. M. (2011, Ogos 12). Academia. Retrieved from Kepentingan Nilai Etika
Alam

Sekitar:

http://www.academia.edu/12117808/kepentingan_nilai_etika_alam_sekitar
Lim Jo Yan, Liow Pei Xia. (2012). Mah Weng Kwai. Retrieved from Penguatkuasaan
Undang-undang

Alam

Sekitar

Di

Malaysia:

http://www.mahwengkwai.com/bm/penguatkuasaan-undang-undang-alamsekitar-di-malaysia/
Panitia Pendidikan Moral. (2013, Januari 10). Retrieved from Nilai dalam Pendidikan
Moral:

http://panitiapendidikanmoralsmkbj.blogspot.my/2013/01/36-nilai-dalam-

pendidikan-moral.html
ARTIKEL
Yaacob, H. E. (2016, Februari 21). 'Perang' Besar-besaran Selamatkan Hasil Balak
RM27 juta. Berita Harian, p. http://www.bharian.com.my/node/126473.
Tujuh kes pembalakan haram dikesan di Pahang. (2011, April 18). Malaysia Kini, p.
https://www.malaysiakini.com/news/161787.
Khazi, H. (2016, April 18). Hidupan Liar Di Malaysia Di Ambang Kepupusan. Berita
Harian, p. http://www.bharian.com.my/node/142899.
Mohamed, N. S. (2016, Mei 21). Sungai Pahang Di Ambang Kemusnahan. Berita
Harian, p. http://www.bharian.com.my/node/155933.
Atasi

Hakisan

Tanah.

(2016,

Julai

25).

Utusan

Online,

pp.

http://www.utusan.com.my/sains-teknologi/sains/atasi-hakisan-tanah-1.362119.

Kedah Nafi Kegiatan Pembalakan Jejas Kawasan Tadahan Air. (2016, Mei 18). Utusan
Online,

pp.

http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kedah-nafi-kegiatan-

pembalakan-8232-jejas-kawasan-tadahan-air-1.331444.