Anda di halaman 1dari 7

SK PENDIDIKAN KHAS BATU PAHAT (P)

P/S 30, JALAN LIM YEW LEONG, 83007 BATU PAHAT, JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

2021
SAINS ALAM SEKITAR TAHUN 4
(DSKP PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PSSAS TAHUN 4)

MINGGU TAJUK/UNIT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


(murid dibimbing untuk…) (murid berupaya untuk…)

Sains Alam Sekitar 1.1 Mengetahui benda- benda 1.1.1 Mengenal pasti benda- benda di
di sekeliling sekeliling:
i. benda hidup
1-3 1.0 Benda Hidup Dan Benda ii benda bukan hidup
1.1.2 Menyenaraikan benda hidup dan
Bukan Hidup
benda bukan hidup di persekitaran:
i. sekolah
ii. rumah

1.2 Mengetahui ciri-ciri benda 1.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup
hidup dan benda bukan hidup dan benda bukan hidup:
i. bernafas
ii. makan dan minum
ii. bergerak
iii. membesar
iv. v. membiak

4-5 2.0 Manusia 2.1 Mengetahui fungsi deria 2.1.1 Menamakan anggota deria manusia:
manusia i. mata
ii. Telinga
iii. Hidung
iv. lidah
v. kulit

2.1.2 Menyatakan fungsi anggota deria


manusia:
i. mata : melihat
ii. telinga : mendengar
iii. hidung : menghidu
iv. lidah: merasa
v. kulit : sentuhan

3.0 Haiwan 3.1 Mengetahui tentang 3.1.1 Mengenal haiwan peliharaan dan
6-7 haiwan dan haiwan liar:
bahagian tubuh haiwan i. nama haiwan
ii. bunyi haiwan
iii. pergerakan haiwan
iv. tempat tinggal haiwan

3.1.2 Menama dan melabelkan bahagian


tubuh haiwan:
i. ikan
ii. burung
iii. lembu

8-9 4.0 Kemahiran Sosial Di 4.1 Mengetahui asas 4.1.1 Meyatakan keadaan di pasar raya
Tempat Awam kemahiran sosial atau pasar mini.
4.1.2 Mengenal pasti kemudahan yang
terdapat di pasar raya atau pasar mini
4.1.3 Memerihal cara berkomunikasi di
pasar raya atau pasar mini.
10-12 4.2 Mengaplikasi kemahiran 4.2.1 Melaksanakan aktiviti membeli belah
sosial di pasar raya atau pasar di pasar raya atau pasar mini.
mini 4.2.2 Menunjukkan tingkahlaku yang
bersesuaian mengikut peraturan di pasar
raya atau pasar mini.
4.2.3 Menggunakan ucapan bertatasusila
mengikut situasi dan intonasi yang betul:
membuat permintaan secara sopan
berbalas ucapan
memberi ucapan penghargaan
4.2.4 Menggunakan panggilan yang
bersesuaian mengikut situasi.
13-15 5.0 Alam Sekitar Fizikal 5.1 Mengetahui bentuk muka 5.1.1 Menamakan bentuk muka bumi
bumi i. tanah tinggi seperti gunung dan
bukit
ii. tanah pamah seperti lembangan
sungai, paya dan tasik
iii. pinggir laut seperti pantai dan tebing
tinggi

5.2 Menghargai pengetahuan 5.2.1 Memerihal kepentingan bentuk muka


16-17 tentangbentuk muka bumi bumi
5.2.2 Menghasilkan model bentuk muka
bumi seperti tanah tinggi atau tanah pamah
atau pinggir laut
6.0 Sumber 6.1 Mengetahui kegunaan air 6.1.1  Menyenaraikan sumber air
18-20 6.1.2  Menyatakan kepentingan air

6.2 Mengetahui perihal 6.2.1  Menyenaraikan punca pencemaran


pencemaran air air
6.2.2  Menyatakan kesan pencemaran air
6.2.3 Memerihalkan cara mengawal
pencemaran air
21-23 7.0 Sejarah Malaysia 7.1 Mengetahui sejarah 7.1.1.Memerihalkan kemerdekaan negara
kemerdekaan i. tarikh
ii. tempat
negara iii. tokoh

24-26 8.0 Identiti Malaysia 8.1 Mengetahui lambang 8.1.1 Menyatakan maksud Jalur Gemilang
Malaysia i. warna
ii. jalur
iii. iii.lambang

8.1.2 menyanyikan lagu kebangsaan


9.0 Tumbuhan 9.1 Mengetahui tentang 9.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang
27-38 tumbuhan terdapat di sekeliling seperti rumput, paku
dan bahagian tumbuhan pakis, pokok bunga, pokok pisang dan
pokok kelapa
9.1.2 Menama dan melabelkan bahagian
tumbuhan
i. batang
ii. daun
iii. dahan
iv. buah
v. bunga
vi. akar

9.2 Memahami kepelbagaian 9.2.1 Mengenal pasti tumbuhan mengikut


29-30 tumbuhan ciri:
i. berduri
ii. berbunga
iii. batang berkayu
iv. batang tidak
berkayu
31-32 10.0 Objek 10.1 Mengetahui ciri fizikal 10.1.1 Mengenalpasti ciri fizikal objek:
objek i. bentuk asas bongkah: kubus,
kuboid, kon, silinder, piramid dan
sfera
ii. saiz: besar dan kecil, tinggi dan
rendah, panjang dan pendek

33-34 11.0 Cahaya 11.1 Mengetahui tentang 11.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya
sumber cahaya i. matahari
ii. lampu
iii. lampu suluh
iv. api

11.1.2 Membezakan keadaan terang dan


gelap melalui penyiasatan

11.2 Mengaplikasi 11.2.1Menentukan bagaimana bayang-


pengetahuan bayang dihasilkan melalui aktiviti
tentang pembentukan bayang-
11.2.2Mencipta permainan bayang-bayang
bayang
dengan
menggunakan tangan

12.0 Bencana alam 12.1 Memahami kejadian 2.1.1 Memerihalkan kejadian banjir dan
35-36 banjir dan tanah runtuh
tanah runtuh
12.1.2 Menyenaraikan punca kejadian banjir
dan tanah
runtuh

12.1.3 Menyatakan kesan kejadian banjir


dan tanah runtuh
13.0 Kitar Semula 13.1 Memahami kepentingan 13.1.1 Mengenal pasti bahan kitar semula
37-38 kitar i. kertas
semula ii. kaca
iii. tin

13.1.2 Mengenal simbol dan tong kitar


semula
i. tong biru : kertas
ii. tong coklat : kaca
iii. tong jingga : tin dan
plastik

39-40 14.0 Negeri di Malaysia 14.1 Mengetahui ibu negara 14.1.1 Menamakan ibu negara Malaysia
dan negeri- negeri di Malaysia 14.1.2 Menamakan negeri-negeri di
Malaysia
41-42 15.0 Masyarakat Di Malaysia 15.1 Mengetahui kaum utama 15.1.1 Mengenal kaum utama di Malaysia
di Malaysia i. Melayu
ii. Cina
iii. India
iv. Pribumi

15.1.2 Mengenali kepelbagaian adat resam


kaum utama di
Malaysia seperti jenis makanan, adab
makan dan adab bertatasusila