Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

(10 Markah)
(Masa yang dicadangkan: 15 minit)
Gambar di bawah ini menunjukkan cara-cara menggalakkan murid mengunjungi pusat sumber.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menggalakkan murid mengunjungi pusat
sumber.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

BAHAGIAN B
(15 Markah)
(Masa yang dicadangkan: 25 minit)
Gambar di bawah ini menunjukkan iklan Karnival Jom Sihat dan Ceria. Tulis ulasan tentang karnival
tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

BAHAGIAN C
(25 Markah)
(Masa yang dicadangkan: 35 minit)
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Sekolah kamu sering mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat yang menarik di dalam negara.
Tuliskan catatan lawatan sambil belajar yang pernah kamu sertai di sekolah kamu ke tempat yang
menarik tersebut.
Tulis catatan kamu itu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2
Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa yang bertajuk Sesal dahulu pendapatan, sesal
kemudian tidak berguna.
Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Disediakan oleh:

Disemak oleh:

..............................................................
(PN.HUSNA MAHIRAH BINTI HASAN)
Guru Bahasa Melayu Tahun 5
SK Seksyen 11 Kota Damansara

......................................................
(PN. ASMA DIYANA BT ABDUL AZIZ)
Setiausaha Panitia Bahasa Melayu
SK Seksyen 11 Kota Damansara

Disahkan oleh:

......................................................
(EN. NIK AZMAN BIN KUNDOR)
Penolong Kanan Pentadbiran
SK Seksyen 11 Kota Damansara