Anda di halaman 1dari 3

Cabaran Pendidikan Abad Ke-21

by PUTERADUYONG on MARCH 15, 2015


in PENDIDIKAN

Cabaran Pendidikan Abad Ke-21

Cabaran Pendidikan Abad Ke-21


Cabaran Pendidikan Abad Ke-21
Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Dalam menempuh pengajaran dan pembelajaran abad ke21 guru-guru perlu mencari pendekatan, kaedah, strategi dan teknik pengajaran baharu agar
murid pascamerdeka kini suka akan guru sekali gus suka kepada pengajaran guru. Cabaran
pendidikan abad ke-21 adalah pendidikan yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) telah diamalkan di dalam bilik darjah di luar negara seperti Amerika Syarikat dan
England sejak tahun 1970-an lagi. Lihat i-Think dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Hal ini
menggambarkan pendidikan Barat begitu mengambil berat tentang kurikulum ke arah pemikiran
global dan kemenjadian murid mereka pada abad ke-21 kelak. Cabaran Pendidikan Abad
Ke-21.
Cabaran Pendidikan Abad Ke-21

Cabaran Pendidikan Abad Ke-21

Di Malaysia, pengajaran guru yang bertunjangkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan penanda aras keberkesanan
pendidikan kelas abad ke-21 yang diuar-uarkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2014,
iaitu selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013-2025). Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Sebagai guru yang berwibawa,
pengajaran dan pembelajaran dalam cabaran pendidikan abad ke-21 ini memerlukan
pengorbanan dan keprihatinan guru yang tidak sedikit. Pelajar pada alaf baharu ini tidak gemar
dikongkong pergerakan mereka di dalam kelas. Dalam hal ini, amalan pengajaran konvensional
melalui cara 'chalk and talk' tidak relevan lagi. Murid-murid mudah berasa bosan apabila
pengajaran sehala oleh guru yang tidak memberikan peluang kepada murid untuk menyuarakan
pendapat mereka. Inilah Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Pengajaran yang pasif tanpa
berbantukan teknologi maklumat tentulah membosankan murid-murid. Hal ini dikatakan
demikian kerana ada murid yang terlebih celik komputer hingga dapat pula mereka membantu
guru dalam dunia pengkomputeran. Selain itu, penggunaan komputer dan 'smart board'
seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh para guru untuk menarik minat murid-murid selain
susun atur kerusi meja murid yang bercirikan kelas abad ke-21 yang boleh diubah suai setiap
minggu. Ini Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar
yang bersumberkan internet amat disukai oleh murid. Guru yang kreatif dan inovatif pula akan

berperanan sebagai pemudah cara ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini amat
penting dalam Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Pengajaran guru yang berbantukan laman
sosial seperti Facebook, WhatsApp atau Instagram perlu diperluas selain penggunaan mel
elektronik atau Google Chrome secara komprehensif. Murid-murid perlu digalakkan melayari
internet untuk mencari maklumat terbaharu tentang sesuatu topik pengajaran semasa. Ini
penting dalam mengharungi Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Seterusnya, aktiviti
kumpulan sewajarnya diamalkan setiap masa meskipun guru Bahasa Melayu atau guru Geografi
telah diamanahkan mengajar murid yang akan menduduki peperiksaan awam baik UPSR, PT3,
SPM atau STPM. Dengan kata lain, pengajaran guru yang memberi muridnya peluang untuk
kolaboratif antara satu sama lain sememangnya dinanti-nantikan oleh murid pascamerdeka
ini. Cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Kesimpulannya, pendidikan kelas abad ke-21
memfokuskan tiga komponen utama iaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan
pengetahuan kandungan atau kurikulum. Penyampaian guru secara aktif, komunikatif dan
kolaboratif sememangnya menjadi impian setiap pelajar pada arus perdana ini kerana
rangkuman tiga komponen inilah yang merupakan faktor penentu peningkatan peratusan
kehadiran pelajar di sekolah setiap hari.Cabaran Pendidikan Abad Ke-21.