Anda di halaman 1dari 2

Salin dalam buku latihan anda.

Siapkan jawapan
Geografi tingkatan 2 2018

A ] LABELKAN PERNYATAAN BERIKUT DENGAN JARAK MUTLAK ATAU JARAK RELATIF

1. Khai Meng mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk sampai ke taman permainan
2. Rumah Melvin terletak 16 Kilometer dari rumah Ah Yap.
3. Ahmad membayar rm 12.00 untuk sampai ke Tesco.
4. Aiman berjalan kaki selama 10 minit ke sekolah.
5. Muthu memandu selama 3 Jam ke Sekolah.

B ] MENENTUKAN JARAK SEBENAR MENGGUNAKAN SKALA

SKALA PENYATA SKALA LURUS

1 CM MEWAKILI 4 KM

1 CM MEWAKILI 2 KM

1 CM MEWAKILI 0.5 METER

2 CM MEWAKILI 10 KM

2 CM MEWAKILI 2 KM

C ]BUAT PERBANDINGAN ANTARA PUTARAN BUMI DENGAN PEREDARAN BUMI

PEREDARAN
PUTARAN BUMI
BUMI

PERBEZAAN
PERSAMAAN PERBEZAAN
Salin dalam buku latihan anda. Siapkan jawapan
Geografi tingkatan 2 2018

D } LENGKAPKAN PETA PEMIKIRAN DI BAWAH DENGAN CIRI-CIRI IKLIM MALAYSIA

CIRI CIRI IKLIM DI MALAYSIA

a) __________________ Hujan
b)___________________

c) Min Suhu _____________°C d) Jumlah hujan tahunan e) Angin perantaraan

_____________mm

E } Lengkapkan rajah berikut dengan punca dan akibat kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan
iklim di Malaysia.

Kesan
kegiatan
manusia
terhadap
cuaca dan
iklim di
Malaysia

Anda mungkin juga menyukai