Anda di halaman 1dari 19

Jawab semula soalan

1. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada gambar foto dibawah?

A. Motif flora
B. Motif fauna
C. Motif flora dan fauna
D. Motif geometri

2. Apakah yang yang dimasudkan dengan “Bangau” yang terdapat pada seni ragam hias
perahu tradisional?
A. Sebagai simbol kekuatan
B. Sebagai simbol kegemilangan dan jati diri
C. Sebagai simbol kemanusiaan dalam jiwa
D. Sebagai simbol semangat dan mencari rezeki di laut.

The Long Arm Nippon,

1942, dakwat

3. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Dzulkifli Buyong
D. Datuk Lat

1
Hang Tuah,

1954, pen dan dakwat

4. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Dzulkifli Buyong
D. Datuk Lat

Gadis Menumbuk Padi,

1958, arang dan pastel

Koleksi LPSVN

5. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Dzulkifli Buyong
D. Mohamed Hoessein Enas

6. Apakah media yang digunakan dalam lukisan Gua Tambun, Perak?


A. Kapur
B. Arang
C. Krayon
D. Hematit

2
7. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?
A. Teknik selari
B. Teknik titik
C. Teknik contengan
D. Teknik silang pangkah

8. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?


A. Teknik selari
B. Teknik titik
C. Teknik contengan
D. Teknik silang pangkah

9. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?


A. Teknik selari
B. Teknik titik
C. Teknik contengan
D. Teknik silang pangkah

3
10. Apakah teknik cat air yang menghasilkan kesan lut sinar dan sukar dikawal sapuan
warnanya?
A. Basah atas basah
B. Basah atas kering
C. Kering atas basah
D. Kering atas kering

11. Kebanyakan pelukis awal cat air terpengaruh dengan aliran_________


A. Realisme
B. Kubisme
C. Impresionisme
D. Ekspresionisme

12. Apakah keunikan seni cetakan berbanding dengan karya seni halus yang lain?
A. Penggunaan blok
B. Pengunaan berus yang lembut
C. Menyapu atau mewarna kanvas
D. Boleh dicetak banyak dipanggil edisi

13. Apakah fungsi sekuji?


A. Menyapu dakwat atau warna
B. Menghasilkan corak yang cantik
C. Mengukir kayu dengan ukiran fauna
D. Meregangkan pemidang

14. Apakah yang dimaksudkan dengan landskap lembut?


A. Elemen-elemen yang hidup
B. Elemen-elemen yang keras atau bukan hidup
C. Elemen-elemen yang cantik dan berestetika
D. Elemen-elemen yang berkontra

15. Apakah yang dimaksudkan dengan landskap kejur?


A. Elemen-elemen yang hidup
B. Elemen-elemen yang keras atau bukan hidup
C. Elemen-elemen yang cantik dan berestetika
D. Elemen-elemen yang berkontra

4
16. Apakah fungsi reka bentuk Hiasan Dalaman?
A. Mencantikan hiasan dalaman
B. Menjadikan rumah kurang selesa didiami.
C. Menghasilkan kebosanan kepada penghuni
D. Menjadikan rumah mewah kelihatan murah dan hodoh.

17. Perkara yang manakah salah mengenai prinsip dan elemen hiasan Dalaman.
A. Imbangan
B. Kontra
C. Kesatuan
D. Semula jadi

18. Hasil Reka Bentuk Industri yang dicipta berdasarkan fungsi mengikut bentuk lebih
mengutamakan_________________
I. Nilai estetik
II. ergonomik
III. Fungsi kesan fokus
IV. Fungsi mengelakan kebosanan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

19. Prinsip kepelbagaian dalam Reka Bentuk Industri menimbulkan kesan_________.


A. Terkenal
B. Kraf
C. Motif
D. Idea berbeza

20. Reka Bentuk Industri yang baik akan_________________.


A. Meningkatkan kos
B. Mengurangkan harga dan kreativiti
C. Meningkatkan produktiviti dan kos
D. Mengurangkan kos dan menjimatkan ruang.

20 markah

5
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan dibawah.
gasing Basah atas kering Cat gouce Cat akrilik

Yong Mun Seng kaligrafi Kering atas basah Cat air

Basah atas basah Abdullah Ariff geometri Kering atas kering

kesederhanaan Syed Ahmad Jamal kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan

penumpuan Cat poster perulangan Media kering

1. Namakan motif-motif ukiran yang sering digunakan dalam ragam hias ukiran tradisional.
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

2. Alat permainan yang diperbuat daripada kayu keras berbentuk bulat dan mampu berpusing
dinamakan ________________________________

3. Apakah jenis media yang digunakan dalam menghasilkan lukisan?


_______________________________________________________________

4. Namakan tiga tokoh seni lukis tempatan?


a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________

5. Senaraikan empat teknik catan cat air?


a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________

6. Senaraikan empat media catan yang menggunakan air sebagai bahantara?


a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________

7. Berikan empat prinsip yang digunakan dalam reka bentuk landskap?


a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________

20 markah 6
BAHAGIAN C
Jawab semua soalan dibawah.
1. tandakan (√ ) pada peryataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
a) Reka bentuk landskap bermaksud kegiatan yang melibatkan perancangan mereka
bentuk dan menguruskan landskap untuk keselesaan manusia.

b) Landskap Lembut terdiri daripada elemen semulajadi seperti tumbuhan dan air.

c) Landskap Kejur terdiri daripada benda buatan manusia seperti struktur buatan
manusia seperti gazebo, perabot dan pagar.

d) Kajian ergonomic dalam reka bentuk landskap adalah berkisar tentang elemen yang
dapat memberikan keselesaan kepada manusia.

e) Lukisan simbol dalam lukisan pelan landskap bertujuan memberikan simbol kepada
elemen tertentu seperti pokok, jenis binaan, dan jalinan yang terdapat pada laluan
perjalan kaki.

f) Reka bentuk hiasan dalaman ialah cara sistematik yang digunakan untuk menyusun
dan mereka bentuk ruang taman diluar rumah agar selesa, selamat dan sesuai
dengan cita rasa penghuninya.

g) Terdapat dua jenis ruang dalaman, iaitu ruang kediaman dan ruang awam.

h) Reka bentuk industri ialah reka bentuk sesuatu barangan yang dikilangkan.

i) Terdapat tiga jenis bidang utama dalam reka bentuk industri, iaitu reka bentuk
produk, reka bentuk perabot, dan reka bentuk automotif.

j) Peranan reka bentuk industri adalah menyelesaikan permasalahan manusia dalam


kehidupan seharian.

10 markah

7
BAHAGIAN D
Terdapat 2 soalan A dan B. Anda dikehendaki untuk menjawab satu soalan sahaja.

SOALAN A
LANDSKAP
Berdasarkan lukisan tapak dalam gambar rajah di bawah, hasilkan sebuah lakaran pelan konsep bagi
persekitaran sebuah kolam. Anda juga boleh memilih sImbol yang diberikan dalam gambar rajah di sebelah.
Lukisan tapak anda dikehendaki diwarnai. Media yang digunakan seperti pen teknikal, pen pelbagai warna
dan pensel warna.

CONTOH SIMBOL

50 markah 8
BAHAGIAN C
Terdapat 2 soalan A dan B. Anda dikehendaki untuk menjawab satu soalan sahaja.

SOALAN B
LUKISAN.
Gunakan pelbagai jenis garisan dan tentukan arah cahaya untuk lukisan dibawah. Anda dikehendaki
utamakan olahan ton. Anda boleh guna pelbagai jenis media kering untuk menghasilkan lukisan di bawah.

50 markah 9
Jawapan bahagian A.

Arahan

 Gunakan pensel 2B atau BB sahaja.


 Tentukan tiap-tiap tanda itu hitam dan memenuhi ruang.
 Padamkan hingga habis mana-mana tanda yang anda ubah.
 Hitam bulatan jawapan anda.

NAMA :________________________________________________________________

TINGKATAN :________________________

10
Jawab semula soalan
21. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada gambar foto dibawah?

E. Motif flora
F. Motif fauna
G. Motif flora dan fauna
H. Motif geometri

22. Apakah yang yang dimasudkan dengan “Bangau” yang terdapat pada seni ragam hias
perahu tradisional?
E. Sebagai simbol kekuatan
F. Sebagai simbol kegemilangan dan jati diri
G. Sebagai simbol kemanusiaan dalam jiwa
H. Sebagai simbol semangat dan mencari rezeki di laut.

The Long Arm Nippon,

1942, dakwat

23. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


E. Abdullah Ariff
F. Saidin Yahya
G. Dzulkifli Buyong
H. Datuk Lat

11
Hang Tuah,

1954, pen dan dakwat

24. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


E. Abdullah Ariff
F. Saidin Yahya
G. Dzulkifli Buyong
H. Datuk Lat

Gadis Menumbuk Padi,

1958, arang dan pastel

Koleksi LPSVN

25. Siapakah nama tokoh pelukis kartun diatas?


E. Abdullah Ariff
F. Saidin Yahya
G. Dzulkifli Buyong
H. Mohamed Hoessein Enas

26. Apakah media yang digunakan dalam lukisan Gua Tambun, Perak?
E. Kapur
F. Arang
G. Krayon
H. Hematit

12
27. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?
E. Teknik selari
F. Teknik titik
G. Teknik contengan
H. Teknik silang pangkah

28. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?


E. Teknik selari
F. Teknik titik
G. Teknik contengan
H. Teknik silang pangkah

29. Apakah teknik lukisan yang digunakan diatas?


E. Teknik selari
F. Teknik titik
G. Teknik contengan
H. Teknik silang pangkah

13
30. Apakah teknik cat air yang menghasilkan kesan lut sinar dan sukar dikawal sapuan
warnanya?
E. Basah atas basah
F. Basah atas kering
G. Kering atas basah
H. Kering atas kering

31. Kebanyakan pelukis awal cat air terpengaruh dengan aliran_________


E. Realisme
F. Kubisme
G. Impresionisme
H. Ekspresionisme

32. Apakah keunikan seni cetakan berbanding dengan karya seni halus yang lain?
E. Penggunaan blok
F. Pengunaan berus yang lembut
G. Menyapu atau mewarna kanvas
H. Boleh dicetak banyak dipanggil edisi

33. Apakah fungsi sekuji?


E. Menyapu dakwat atau warna
F. Menghasilkan corak yang cantik
G. Mengukir kayu dengan ukiran fauna
H. Meregangkan pemidang

34. Apakah yang dimaksudkan dengan landskap lembut?


E. Elemen-elemen yang hidup
F. Elemen-elemen yang keras atau bukan hidup
G. Elemen-elemen yang cantik dan berestetika
H. Elemen-elemen yang berkontra

35. Apakah yang dimaksudkan dengan landskap kejur?


E. Elemen-elemen yang hidup
F. Elemen-elemen yang keras atau bukan hidup
G. Elemen-elemen yang cantik dan berestetika
H. Elemen-elemen yang berkontra

14
36. Apakah fungsi reka bentuk Hiasan Dalaman?
E. Mencantikan hiasan dalaman
F. Menjadikan rumah kurang selesa didiami.
G. Menghasilkan kebosanan kepada penghuni
H. Menjadikan rumah mewah kelihatan murah dan hodoh.

37. Perkara yang manakah salah mengenai prinsip dan elemen hiasan Dalaman.
E. Imbangan
F. Kontra
G. Kesatuan
H. Semula jadi

38. Hasil Reka Bentuk Industri yang dicipta berdasarkan fungsi mengikut bentuk lebih
mengutamakan_________________
V. Nilai estetik
VI. ergonomik
VII. Fungsi kesan fokus
VIII. Fungsi mengelakan kebosanan
E. I dan II
F. I dan IV
G. II dan III
H. III dan IV

39. Prinsip kepelbagaian dalam Reka Bentuk Industri menimbulkan kesan_________.


E. Terkenal
F. Kraf
G. Motif
H. Idea berbeza

40. Reka Bentuk Industri yang baik akan_________________.


E. Meningkatkan kos
F. Mengurangkan harga dan kreativiti
G. Meningkatkan produktiviti dan kos
H. Mengurangkan kos dan menjimatkan ruang.

20 markah

15
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan dibawah.
gasing Basah atas kering Cat gouce Cat akrilik

Yong Mun Seng kaligrafi Kering atas basah Cat air

Basah atas basah Abdullah Ariff geometri Kering atas kering

kesederhanaan Syed Ahmad Jamal kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan

penumpuan Cat poster perulangan Media kering

8. Namakan motif-motif ukiran yang sering digunakan dalam ragam hias ukiran tradisional.
d) ___________geometri
e) ___________kaligrafi
f) ___________tumbuh-tumbuhan

9. Alat permainan yang diperbuat daripada kayu keras berbentuk bulat dan mampu berpusing
dinamakan gasing

10. Apakah jenis media yang digunakan dalam menghasilkan lukisan?


_________media kering_

11. Namakan tiga tokoh seni lukis tempatan?


d) ______________________syed ahmad jamal
e) _____________________abdullah arif
f) _____________________yong mun seng
12. Senaraikan empat teknik catan cat air?
e) ____________________basah atas kering
f) ___________________kering atas basah
g) ________________kering atas kering
h) ________________basah atas basah

13. Senaraikan empat media catan yang menggunakan air sebagai bahantara?
e) ________________gouce
f) ________________cat air
g) _________________cat akrilik
h) ________________cat poster

14. Berikan empat prinsip yang digunakan dalam reka bentuk landskap?
e) _____________kepelbagaian
f) ____________perulangan
g) ___________penumpuan
h) __________keserdahanaan

20 markah
16
BAHAGIAN C
Jawab semua soalan dibawah.
1. tandakan (√ ) pada peryataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
k) Reka bentuk landskap bermaksud kegiatan yang melibatkan perancangan mereka
bentuk dan menguruskan landskap untuk keselesaan manusia. √

l) Landskap Lembut terdiri daripada elemen semulajadi seperti tumbuhan dan air.

m) Landskap Kejur terdiri daripada benda buatan manusia seperti struktur buatan

manusia seperti gazebo, perabot dan pagar.

n) Kajian ergonomic dalam reka bentuk landskap adalah berkisar tentang elemen yang

dapat memberikan keselesaan kepada manusia.

o) Lukisan simbol dalam lukisan pelan landskap bertujuan memberikan simbol kepada

elemen tertentu seperti pokok, jenis binaan, dan jalinan yang terdapat pada laluan
perjalan kaki.

p) Reka bentuk hiasan dalaman ialah cara sistematik yang digunakan untuk menyusun
X
dan mereka bentuk ruang taman diluar rumah agar selesa, selamat dan sesuai
dengan cita rasa penghuninya.

q) Terdapat dua jenis ruang dalaman, iaitu ruang kediaman dan ruang awam.

r) Reka bentuk industri ialah reka bentuk sesuatu barangan yang dikilangkan.

s) Terdapat tiga jenis bidang utama dalam reka bentuk industri, iaitu reka bentuk

produk, reka bentuk perabot, dan reka bentuk automotif.

t) Peranan reka bentuk industri adalah menyelesaikan permasalahan manusia dalamkehidupan seharian.

10 markah

17
BAHAGIAN C
Terdapat 2 soalan A dan B. Anda dikehendaki untuk menjawab satu soalan sahaja.

SOALAN A
LANDSKAP
Berdasarkan lukisan tapak dalam gambar rajah di bawah, hasilkan sebuah lakaran pelan konsep bagi
persekitaran sebuah kolam. Anda juga boleh memilih sImbol yang diberikan dalam gambar rajah di sebelah.
Lukisan tapak anda dikehendaki diwarnai. Media yang digunakan seperti pen teknikal, pen pelbagai warna
dan pensel warna.

50 markah 18
BAHAGIAN C
Terdapat 2 soalan A dan B. Anda dikehendaki untuk menjawab satu soalan sahaja.

SOALAN B
LUKISAN.
Gunakan pelbagai jenis garisan dan tentukan arah cahaya untuk lukisan dibawah. Anda dikehendaki
utamakan olahan ton. Anda boleh guna pelbagai jenis media kering untuk menghasilkan lukisan di bawah.

50 markah 19