Anda di halaman 1dari 14

BAHAGIAN A

1. Apakah difinisi seni ragam hias?


A. Hiasan dalam seni kraf atau karya seni
B. Hiasan dalam buku rujukan dan akhbar
C. Hiasan yang cantik dan menarik sahaja
D. Hiasan yang menjadi pemancu kemajuan

2. Jawapan dibawah merupakan Seni ragam hias pada pengangkutan tradisional Kecuali
A. Kereta lembu
B. Perahu
C. Beca
D. Motorsikal

3. Perahu tradisional banyak dihiasi dengan ragam hias. Jawapan di bawah merupakan
komponen perahu yang biasanya dihias kecuali
A. Badan pada perahu
B. Bangau pada perahu
C. Okok dan caping pada perahu
D. Enjin perahu

4. Alat permainan rakyat dikenali sebagai permainan tradisional. Contoh permainan


rakyat yang terkenal ialah
A. Wau
B. Kereta kawalan jauh
C. Basikal
D. Permainan computer

5. Terdapat dua jenis gasing tradisional iaitu


A. Gasing pangkah dan gasing uri
B. Gasing pengkah dan gasing putar
C. Gasing putar dan gasing silang
D. Gasing silang dan gasing petak

6. Kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai mata bergerigi. Pada pendapat anda
apakah kegunaan alat ini ?
A. Mengukur dan mengikis isi kelapa
B. Menarik dan mencapai biji tembikai
C. Membuang tulang ikan dana yam
D. Menghasilkan bunyi muzik

1
7. Siapakah nama adiguru Wau tradisional ?
A. Shafie bin Jusoh
B. Abdullah Ariff
C. Saidin Bin Yahya
D. Datuk Lat

8. Apakah motif ragam hias yang digunakan pada gambar di atas


A. Motif flora
B. Motif fauna
C. Motif gemetri
D. Motif flora dan fauna

9. Apakah fungsi seni ragam hias yang terdapat pada beca atau kereta lembu?
A. Untuk mengukuhkan struktur kenderaan
B. Untuk menjadi lebih laju dan berkuasa
C. Untuk memberikan kemahiran serta kekuatan
D. Untuk nilai estetika dan menarik perhatian

10. Apakah definisi lukisan


A. Lukisan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah
B. Lukisan ialah bentuk bersifat tiga dimensi yang boleh disentuh permukaannya
C. Lukisan ialah proses menggunakan cat air dan cat minyak pada permukaan
kertas atau lain-lain.
D. Lukisan ialah teknik menggambar dengan menggunakan media kering atau
warna yang minimum.

11. Lukisan yang terdapat pada Gua Tambun mempamerkan


A. Figura manusia sedang menari dan mencangkung
B. Figura manusia melawan dinasor purba
C. Buaya yang besar dengan bermata merah
D. Tentera jepun menawan tanah melayu

2
12. Lukisan pada dinding Gua Kain Hitam, Niah , Sarawak menggambarkan tentang
A. Kehidupan masyarakat primitif
B. Kehidupan di Pulau Langkawi
C. Kemewahan dengan emas dan permata
D. Tidak dapat ditaksirkan kerana figura lidi digunakan dalam kedudukan aneh.

13. Siapakah pelukis karya di bawah ini?

The Long Arm Nippon, 1942, Dakwat

A. Abdullah Ariff C. Mohamed Hoessin Enas


B. Saidin Yahya D. Dzulkifli Buyong

14. Siapakah pelukis karya di bawah ini?

Hang Tuah 1954, Pen dan dakwat

A. Abdullah Ariff C. Mohamed Hoessin Enas


B. Saidin Yahya D. Dzulkifli Buyong

3
Kampung Boy, 1979, pen dakwat

15. Siapakah pelukis karya di atas?


A. Datuk Lat C. Mohamed Hoessin Enas
B. Saidin Yahya D. Dzulkifli Buyong

16. Manakah antara ilustrasi di bawah menunjukkan seni lukisan yang menggunakan
teknik silang pangkah?

C
A

B D

17. Apakah definisi bagi catan


A. Catan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media basah
B. Catan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media kering
C. Catan merupakan bersifat tiga dimensi yang boleh dilihat empat arah berbeza
D. Catan merupakan seni kraf yang mempunyai banyak ukiran bercorak flora dan fauna.

4
Media : cat air
1. Tajuk karya : pokok mengkuang, Bukit Mertajam , 1950
2. Tajuk karya : Bumi Bahagia-Lombong Bijeh timah Malaya, 1960

18. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu
D. Khaw Sia

Media : cat air / menggunakan berus kaligrafi cina


Pengaruh gaya aliran impresionisme Eropah khususnya Paul Gauguin
1. Tajuk karya : The Harvesters, 1948

19. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu
D. Khaw Sia

Media Cat Minyak


Tajuk karya : Joget, 1957

20. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu
D. Syed Ahmad Jamal

Tandakan Pilihan Jawapan Bahagian A anda di sini. Sila hitamkan jawapan pilihan anda dengan
menggunakan pensel 2B dengan baik.

1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 15 A B C D
6 A B C D 16 A B C D
7 A B C D 17 A B C D
8 A B C D 18 A B C D
9 A B C D 19 A B C D
10 A B C D 20 A B C D
20 markah

5
BAHAGIAN B
Soalan 1 hingga 6, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang di berikan di bawah.

Soft pastel flora Bapa Potret Malaysia bayung

Tali kemudi Wenesday Art Group Awan larat Kanak-kanak

perahu koyan

1. Perahu yang dikenali sebagai kolek mempunyai ukiran kayu di bahagian kepala yang

digelar ______________________ dan berfungsi sebagai __________________ .

2. Biasanya seni ragam hias pada wau menggunakan motf ________________ dan

______________________.

3. Seni ragam hias yang terdapat pada Jebak Puyuh dihiasi dengan motif flora yang membentuk

sulur ___________________ di atas gunungan dan lingkaran yang kompleks.

4. Hasni bin Ali merupakan Tukang Ulung dalam menghasilkan pelbagai jenis

____________________

5. Dzulkifli Buyong merupakan ahli _____________________________ dan gemar

menggunakan alam _________________________________ sebagai tema karya beliau.

Karya beliau menggunakan media _____________________________ .

6. Mohamed Hoessein Enas merupakan ______________________________ dan digelar

Pelukis Potret Diraja.

10 markah

6
BAHAGIAN C.
Berdasarkan gambar yang diberikan di bawah. Anda dikehendaki menghasilkan ton menggunakan
teknik pelbagai teknik yang anda ketahui. Anda boleh menggunakan pelbagai media dan alat seperti
pensel, pen, arang dan lain-lain dalam menghasilkan lukisan di bawah. Utamakan ton dan
pencahayaan.

20 markah

7
BAHAGIAN A

1. Apakah yang difinisi seni ragam hias?


A. Hiasan dalam seni kraf atau karya seni
B. Hiasan dalam buku rujukan dan akhbar
C. Hiasan yang cantik dan menarik sahaja
D. Hiasan yang menjadi pemancu kemajuan

2. Jawapan dibawah merupakan Seni ragam hias pada pengangkutan tradisional Kecuali
A. Kereta lembu
B. Perahu
C. Beca
D. Motorsikal

3. Perahu tradisional banyak dihiasi dengan ragam hias. Jawapan di bawah merupakan
komponen perahu yang biasanya dihias kecuali
A. Badan pada perahu
B. Bangau pada perahu
C. Okok dan caping pada perahu
D. Enjin perahu

4. Alat permainan rakyat dikenali sebagai permainan tradisional. Contoh permainan


rakyat yang terkenal ialah
A. Wau
B. Kereta kawalan jauh
C. Basikal
D. Permainan computer

5. Terdapat dua jenis gasing tradisional iaitu


A. Gasing pangkah dan gasing uri
B. Gasing pengkah dan gasing putar
C. Gasing putar dan gasing silang
D. Gasing silang dan gasing petak

6. Kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai mata bergerigi. Pada pendapat anda
apakah kegunaan alat ini ?
A. Mengukur dan mengikis isi kelapa
B. Menarik dan mencapai biji tembikai
C. Membuang tulang ikan dana yam
D. Menghasilkan bunyi muzik

7. Siapakah nama adiguru Wau tradisional ?


A. Shafie bin Jusoh

8
B. Abdullah Ariff
C. Saidin Bin Yahya
D. Datuk Lat

8. Apakah motif ragam hias yang digunakan pada gambar di atas


A. Motif flora
B. Motif fauna
C. Motif gemetri
D. Motif flora dan fauna

9. Apakah fungsi seni ragam hias yang terdapat pada beca atau kereta lembu?
A. Untuk mengukuhkan struktur kenderaan
B. Untuk menjadi lebih laju dan berkuasa
C. Untuk memberikan kemahiran serta kekuatan
D. Untuk nilai estetika dan menarik perhatian

10. Apakah definisi lukisan


A. Lukisan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah
B. Lukisan ialah bentuk bersifat tiga dimensi yang boleh disentuh permukaannya
C. Lukisan ialah proses menggunakan cat air dan cat minyak pada permukaan
kertas atau lain-lain.
D. Lukisan ialah teknik menggambar dengan menggunakan media kering atau
warna yang minimum.

11. Lukisan yang terdapat pada Gua Tambun mempamerkan


A. Figura manusia sedang menari dan mencangkung
B. Figura manusia melawan dinasor purba
C. Buaya yang besar dengan bermata merah
D. Tentera jepun menawan tanah melayu

12. Lukisan pada dinding Gua Kain Hitam, Niah , Sarawak menggambarkan tentang
A. Kehidupan masyarakat primitif
B. Kehidupan di Pulau Langkawi

9
C. Kemewahan dengan emas dan permata
D. Tidak dapat ditaksirkan kerana figura lidi digunakan dalam kedudukan aneh.

The Long Arm Nippon, 1942, Dakwat

13. Siapakah pelukis karya di atas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Mohamed Hoessin Enas
D. Dzulkifli Buyong

Hang Tuah 1954, Pen dan dakwat

14. Siapakah pelukis karya di atas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Mohamed Hoessin Enas
D. Dzulkifli Buyong

Kampung Boy, 1979, pen dakwat

10
15. Siapakah pelukis karya di atas?
A. Datuk Lat
B. Saidin Yahya
C. Mohamed Hoessin Enas
D. Dzulkifli Buyong

16. Manakah antara ilustrasi di bawah menunjukkan seni lukisan yang menggunakan
teknik silang pangkah?

C
A

B D

17. Apakah definisi bagi catan


A. Catan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media basah
B. Catan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media kering
C. Catan merupakan bersifat tiga dimensi yang boleh dilihat empat arah berbeza
D. Catan merupakan seni kraf yang mempunyai banyak ukiran bercorak flora dan fauna.

Media : cat air


3. Tajuk karya : pokok mengkuang, Bukit Mertajam , 1950
4. Tajuk karya : Bumi Bahagia-Lombong Bijeh timah Malaya, 1960

18. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu

11
D. Khaw Sia

Media : cat air / menggunakan berus kaligrafi cina


Pengaruh gaya aliran impresionisme Eropah khususnya Paul Gauguin
2. Tajuk karya : The Harvesters, 1948

19. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu
D. Khaw Sia

Media Cat Minyak


Tajuk karya : Joget, 1957

20. Berdasarkan penyataan di atas, siapakah pelukis karya tersebut?


A. Abdullah Ariff
B. Yong Mun Seng
C. Ibrahim Abu
D. Syed Ahmad Jamal

Tandakan Pilihan Jawapan Bahagian A anda di sini. Sila hitamkan jawapan pilihan anda dengan
menggunakan pensel 2B dengan baik.

1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 15 A B C D
6 A B C D 16 A B C D
7 A B C D 17 A B C D
8 A B C D 18 A B C D
9 A B C D 19 A B C D
10 A B C D 20 A B C D

20 markah

BAHAGIAN B
Soalan 1 hingga 6 , Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang di berikan di bawah.

Soft pastel flora Bapa Potret Malaysia bayung

Tali kemudi Wenesday Art Group Awan larat Kanak-kanak

perahu koyan

12
1. perahu yang dikenali sebagai kolek mempunyai ukiran kayu di bahagian kepala yang

di gelar ___koyan_____ dan berfungsi sebagai __tali kemudi__ .

2. Biasanya seni ragam hias pada wau menggunakan motf __flora___ dan awan

larat______.

3. Seni ragam hias yang terdapat pada Jebak Puyuh dihiasi dengan motif flora yang membentuk

sulur __bayung___ di atas gunungan dan lingkaran yang kompleks.

4. Hasni bin Ali merupakan Tukang Ulung dalam menghasilkan pelbagai jenis __perahu___

5. Dzulkifli Buyong merupakan ahli __wenesday art___ dan gemar menggunakan alam

_______kanak kanak_____ sebagai tema karya beliau. Karya beliau menggunakan media

______soft pastel______ .

6. Mohamed Hoessein Enas merupakan _____bapa potret malaysia_____ dan digelar Pelukis

Potret Diraja.

10 markah

13
BAHAGIAN C.
Berdasarkan gambar yang diberikan di bawah. Anda dikehendaki menghasilkan ton menggunakan
teknik pelbagai teknik yang anda ketahui. Anda boleh menggunakan pelbagai media dan alat seperti
pensel, pen, arang dan lain-lain dalam menghasilkan lukisan di bawah. Utamakan ton dan
pencahayaan.

20 markah

14