Anda di halaman 1dari 2

NAMA : ………………………………………………………….

TINGKATAN :………………………

REKA BENTUK LANDSKAP

1. Landskap ialah pemandangan yang dilihat di atas permukaan bumi secara


___________________________ atau __________________________

2. Nyatakan elemen yang berkaitan dengan jenis landskap di bawah.

Jenis landskap Landskap lembut Landskap kejur


Definisi

Contoh

3. Nyatakan prinsip landskap

Prinsip landskap definisi contoh


Kepelbagaian

Penegasan

Keringkasan

Imbangan

Irama

Kesatuan

4. Nyatakan elemen landskap

Prinsip landskap definisi contoh


Tumbuhan

Topografi

Struktur

Air

5. Nyatakan konsep landskap

Prinsip landskap definisi contoh


Konsep landskap
melayu
Konsep landskap
islam
Konsep landskap
Bali
NAMA : …………………………………………………………. TINGKATAN :………………………

6. Ergonomik bermaksud
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Dalam Bidang Landskap, ergonomik ialah


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Dalam konteks keselamatan, ergonomik ialah


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9. LENGKAPKAN RAJAH DIBAWAH

Peranan dan fungsi landskap

ESTETIK EKONOMI FIZIKAL