Anda di halaman 1dari 15

BAHAGIAN A

Arahan: Pilih jawapan yang betul dan hitamkan diruangan objektif disediakan.

1. Skala dalam peta membolehkan kita menentukan


A. Kepanjangan
B. Kekurangan penduduk
C. Jarak antara dua tempat
D. Masa dan kos yang diambil ke sesuatu tempat.

Terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan


kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya

2. Apakah jenis skala yang dikaitkan dengan pernyataan di atas?


A. Skala lurus
B. Skala penyata
C. Skala wakilan
D. Skala garisan

Jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau


kilometer

3. Penyatan di atas merujuk kepada jarak?


A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak ruang
D. Jarak skala

Jarak berdasarkan kos dan masa. Tidak tetap dan berubah-


ubah berdasarkan jenis pengangkutan.
4. Penyatan di atas merujuk kepada jarak?
A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak ruang
D. Jarak skala

5. Jarak melengkung pada peta dapat diukur dengan menggunakan.


A. Benang putih
B. Jangka tolok
C. Jangka lukis
D. Protaktor

6. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid?


A. Merupakan jarak realtif
B. Kombinasi antara jarak relatif dengan mutlak
C. Hanya menggunakan garisan timuran sahaja.
D. Kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik
persilangan.

1
7. Pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara iaitu,
A. Putaran bumi dan peredaran bumi
B. Putaran bumi dan kejadian siang dan malam
C. Peredaran bumi dan kejadian musim
D. Peredaran bumi dan kejadian pasang surut air.

8. Bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang
berbentuk ______________ .
A. Segitiga
B. Empat segi
C. Elips
D. Bulat

9. Apakah kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam?


A. Mewujudkan 24 zon waktu
B. Mewujudkan kejadian empat musim
C. Mewujudkan gerhana bulan
D. Mewujudkan kejadian paksi bumi

10. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan sebagai
_________.
A. Daya angin lazim
B. Daya koriolis
C. Daya biologi
D. Daya pergerakan

11. Pilih penyataan yang tepat bagi ekuinoks musim bunga.


A. Berlaku pada 21 mac
B. Berlaku pada 21 jun
C. Berlaku pada 22 disember
D. Berlaku pada 23 september

12. Pilih penyataan yang tepat bagi ekuinoks musim luruh


A. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan Khatulistiwa.
B. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan jadi
C. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan sartan
D. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan artik

2
13. Apakah fenomena yang tepat bagi gambar di atas?
A. Gerhana bulan
B. Gerhana matahari
C. Gerhana pasang surut
D. Gerhana bumi

14. Apakah fenomena yang tepat bagi gambar di atas?


A. Gerhana bulan
B. Gerhana matahari
C. Gerhana pasang surut
D. Gerhana bumi

15. Apakah jenis iklim di Malaysia?


A. Iklim Tundra
B. Iklim Monsun Tropika
C. Iklim Khatulistiwa
D. Iklim Laurentia

16. Apakah nama kawasan yang menerima jumlah hujan paling sedikit di Malaysia?
A. Kuala Pilah di Negeri Sembilan
B. Kuala Kangsar di Perak
C. Kuala Selangor di Selangor
D. Kuala Terengganu di Terengganu

17. Gambar rajah di atas merujuk kepada kejadian


A. Kesan rumah hijau
B. Pulau haba
C. Jerebu
D. Hujan asid

3
18. Gambar rajah di atas merujuk kepada kejadian
A. Kesan rumah hijau
B. Pulau haba
C. Jerebu
D. Hujan asid

19. Apakah di maksudkan dengan fenomena El Nino?


A. Penurunan hujan asid
B. Pemanasan akibat pembakaran hutan
C. Pemanasan Suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa
D. Penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik

20. Apakah di maksudkan dengan fenomena La Nina?


A. Penurunan hujan asid
B. Pemanasan akibat pembakaran hutan
C. Pemanasan Suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa
D. Penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik

Bagi Bahagian A: Isikan jawapan pilihan anda pada ruangan di sediakan dibawah. Anda hanya
dikehendaki memilih satu jawapan yang tepat sahaja bagi setiap soalan. Sila hitamkan dengan
menggunakan Pensel 2B Sahaja.

1. A B C D 11. A B C D
2. A B C D 12. A B C D
3. A B C D 13. A B C D
4. A B C D 14. A B C D
5. A B C D 15. A B C D
6. A B C D 16. A B C D
7. A B C D 17. A B C D
8. A B C D 18. A B C D
9. A B C D 19. A B C D
10. A B C D 20. A B C D
20 markah

4
BAHAGIAN B: isikan jawapan pada ruangan yang disediakan. Sila jawap semua soalan.
1. Berdasarkan peta dibawah, nyatakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka bagi
ciri-ciri geografi dalam peta topografi.

Kg. Kuku

Ciri Geografi Rujukan Grid 4 Angka


1. Simpang tiga Kg. Labu
2. Kolam
3. Stesen Trigonometri Bt. Kura
4. Kg. Palang
5. Kg. Kuku
Ciri Geografi Rujukan Grid 6 Angka
6. Sekolah
7. Masjid Kg. Abal
8. Stesen Trigonometri Bt. Ular
9. Jambatan
10. Stesen Trigonometri Bt. Kura

10 markah

5
2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

24 jam paksi Satu hari barat


Putaran bumi timur 23½°

1. Rajah di atas menunjukkan __________________________


2. Bumi berputar di atas ___________________________ yang condong pada sudut
_______________________ daripada satah orbit bumi.
3. Bumi berputar dari arah _________________________ ke ____________________ .
4. Satu putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama ______________________
atau _______________________ .

3. Nyatakan kejadian musim yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan dalam
jadual di bawah.

Kedudukan Kejadian
W Ekuinoks musim Bunga
X
Y
Z

10 markah

6
4. Isi tempat kosong di bawah tentang jenis hujan dan cara pembentukan hujan-hujan
berikut.

lindungan hujan Hujan bukit tersejat

atmosfera kumulonimbus cerun bukit


Hujan perolakan Hujan lebat kilat dan petir
udara lembap

Pembentukan Hujan

. _____________________ _____________________

 Permukaan bumi dipanaskan


oleh pancaran matahari.  Hujan bukit turun di kawasan
tanah tinggi yang menghadap
 Air _____________________
_____________________.
membentuk wap air.
 Udara lembap dari laut dipaksa
 Udara panas bersama-sama wap
naik ke __________________
air naik ke ________________
kerana dihalang oleh tanah
sehingga sampai di paras yang
tinggi.
tinggi.
 _____________________ turun
 Udara menjadi sejuk dan wap air
di bahagian cerun bukit yang
mengalami proses
menghadap udara lembap.
pemeluwapan menjadi titisan
air lalu membentuk awan  Bahagian cerun yang terlindung
______________________. menerima hujan yang sedikit
dan dikenali sebagai kawasan
 Kebiasannya, hujan lebat turun
_______________________.
pada lewat petang
disertai____________________.
7
10 markah
Jawapan

8
BAHAGIAN A

Arahan: Pilih jawapan yang betul dan hitamkan diruangan objektif disediakan.

1. Skala dalam peta membolehkan kita menentukan


A. Kepanjangan
B. Kekurangan penduduk
C. Jarak antara dua tempat
D. Masa dan kos yang diambil ke sesuatu tempat.

Terdiri daripada satu garisan lurus yang dibahagikan


kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya

2. Apakah jenis skala yang dikaitkan dengan pernyataan di atas?


A. Skala lurus
B. Skala penyata
C. Skala wakilan
D. Skala garisan

Jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau


kilometer

3. Penyatan di atas merujuk kepada jarak?


A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak ruang
D. Jarak skala

Jarak berdasarkan kos dan masa. Tidak tetap dan berubah-


ubah berdasarkan jenis pengangkutan.
4. Penyatan di atas merujuk kepada jarak?
A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak ruang
D. Jarak skala

5. Jarak melengkung pada peta dapat diukur dengan menggunakan.


A. Benang putih
B. Jangka tolok
C. Jangka lukis
D. Protaktor

6. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid?


A. Merupakan jarak realtif
B. Kombinasi antara jarak relatif dengan mutlak
C. Hanya menggunakan garisan timuran sahaja.
D. Kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik
persilangan.

9
7. Pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara iaitu,
A. Putaran bumi dan peredaran bumi
B. Putaran bumi dan kejadian siang dan malam
C. Peredaran bumi dan kejadian musim
D. Peredaran bumi dan kejadian pasang surut air.

8. Bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang
berbentuk ______________ .
A. Segitiga
B. Empat segi
C. Elips
D. Bulat

9. Apakah kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam?


A. Mewujudkan 24 zon waktu
B. Mewujudkan kejadian empat musim
C. Mewujudkan gerhana bulan
D. Mewujudkan kejadian paksi bumi

10. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan sebagai
_________.
A. Daya angin lazim
B. Daya koriolis
C. Daya biologi
D. Daya pergerakan

11. Pilih penyataan yang tepat bagi ekuinoks musim bunga.


A. Berlaku pada 21 mac
B. Berlaku pada 21 jun
C. Berlaku pada 22 disember
D. Berlaku pada 23 september

12. Pilih penyataan yang tepat bagi ekuinoks musim luruh


A. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan Khatulistiwa.
B. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan jadi
C. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan sartan
D. Matahari tegah hari tegak di atas kepala di garisan artik

10
13. Apakah fenomena yang tepat bagi gambar di atas?
A. Gerhana bulan
B. Gerhana matahari
C. Gerhana pasang surut
D. Gerhana bumi

14. Apakah fenomena yang tepat bagi gambar di atas?


A. Gerhana bulan
B. Gerhana matahari
C. Gerhana pasang surut
D. Gerhana bumi

15. Apakah jenis iklim di Malaysia?


A. Iklim Tundra
B. Iklim Monsun Tropika
C. Iklim Khatulistiwa
D. Iklim Laurentia

16. Apakah nama kawasan yang menerima jumlah hujan paling sedikit di Malaysia?
A. Kuala Pilah di Negeri Sembilan
B. Kuala Kangsar di Perak
C. Kuala Selangor di Selangor
D. Kuala Terengganu di Terengganu

17. Gambar rajah di atas merujuk kepada kejadian


A. Kesan rumah hijau
B. Pulau haba
C. Jerebu
D. Hujan asid

11
18. Gambar rajah di atas merujuk kepada kejadian
A. Kesan rumah hijau
B. Pulau haba
C. Jerebu
D. Hujan asid

19. Apakah di maksudkan dengan fenomena El Nino?


A. Penurunan hujan asid
B. Pemanasan akibat pembakaran hutan
C. Pemanasan Suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa
D. Penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik

20. Apakah di maksudkan dengan fenomena La Nina?


A. Penurunan hujan asid
B. Pemanasan akibat pembakaran hutan
C. Pemanasan Suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa
D. Penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik

Bagi Bahagian A: Isikan jawapan pilihan anda pada ruangan di sediakan dibawah. Anda hanya
dikehendaki memilih satu jawapan yang tepat sahaja bagi setiap soalan. Sila hitamkan dengan
menggunakan Pensel 2B Sahaja.

1. A B C D 11. A B C D
2. A B C D 12. A B C D
3. A B C D 13. A B C D
4. A B C D 14. A B C D
5. A B C D 15. A B C D
6. A B C D 16. A B C D
7. A B C D 17. A B C D
8. A B C D 18. A B C D
9. A B C D 19. A B C D
10. A B C D 20. A B C D
20 markah

12
BAHAGIAN B: isikan jawapan pada ruangan yang disediakan. Sila jawap semua soalan.
1. Berdasarkan peta dibawah, nyatakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka bagi
ciri-ciri geografi dalam peta topografi.

Kg. Kuku

Ciri Geografi Rujukan Grid 4 Angka


1. Simpang tiga Kg. Labu 2351
2. Kolam 2453
3. Stesen Trigonometri Bt. Kura 2650
4. Kg. Palang 5152
5. Kg. Kuku 2150
Ciri Geografi Rujukan Grid 6 Angka
6. Sekolah 236524
7. Masjid Kg. Abal 263518
8. Stesen Trigonometri Bt. Ular 258531
9. Jambatan 233526
10. Stesen Trigonometri Bt. Kura 262502

10 markah

13
2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

24 jam paksi Satu hari barat


Putaran bumi timur 23½°

5. Rajah di atas menunjukkan ______putaran bumi_____


6. Bumi berputar di atas ____paksi_________ yang condong pada sudut
____23/_______ daripada satah orbit bumi.
7. Bumi berputar dari arah ____timur_________ ke _____barat___________ .
8. Satu putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama ___24 jam____________
atau ________satu hari________ .

3. Nyatakan kejadian musim yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan dalam
jadual di bawah.

Kedudukan Kejadian
W Ekuinoks musim Bunga
X Soltis m panas
Y Ekuinok m luruh
Z Soltis m sejuk

10 markah

14
4. Isi tempat kosong di bawah tentang jenis hujan dan cara pembentukan hujan-hujan
berikut.

lindungan hujan Hujan bukit tersejat

atmosfera kumulonimbus cerun bukit


Hujan perolakan Hujan lebat kilat dan petir
udara lembap

Pembentukan Hujan

. ______hujan perolakan ____hujan bukit_____

 Permukaan bumi dipanaskan


oleh pancaran matahari.  Hujan bukit turun di kawasan
tanah tinggi yang menghadap
 Air ______tersejat____
___udara lembap______.
membentuk wap air.
 Udara lembap dari laut dipaksa
 Udara panas bersama-sama wap
naik ke _____cerun bukit_
air naik ke __atmosfera_____
kerana dihalang oleh tanah
sehingga sampai di paras yang
tinggi.
tinggi.
 ___hujan lebat_____ turun di
 Udara menjadi sejuk dan wap air
bahagian cerun bukit yang
mengalami proses
menghadap udara lembap.
pemeluwapan menjadi titisan
air lalu membentuk awan  Bahagian cerun yang terlindung
____kulumunimbus________. menerima hujan yang sedikit
dan dikenali sebagai kawasan
 Kebiasannya, hujan lebat turun
_lindungan hujan___.
pada lewat petang
disertai____________________. 15

10 markah