Anda di halaman 1dari 3

B Penghasilan manuskrip

C Penggunaan huruf Arab


1. Apakah persamaan di kalangan penduduk D Pengenalan tulisan Kawi
Alam Melayu?
I Seni Bina III Bahasa
II Ekonomi IV Tulisan 6.
A I dan II C II dan IV
B I dan IV D III dan IV Rajah berikut merujuk sesuatu perubahan
yang dialami oleh masyarakat Alam Melayu.
Animisma
2. Maklumat berikut berkaitan tulisan masyarakat
kerajaan Alam Melayu. Dinamisma

Tulisan ini berasaskan tulisan orang Hu Islam


yang menggunakan tulisan orang India Apakah bidang perubahan tersebut?
A Politik C Budaya
Apakah kerajaan Alam Melayu yang mempunyai B Agama D Ekonomi
tulisan tersebut?

A. Kerajaan Funan 7. Antara berikut, yang manakah sambutan kepercayaan


B. Kerajaan Champa dinamisme?
C. Kerajaan Angkor
A. Hari Raya Puasa
D. Kerajaan Srivijaya
B. Hari Raya Cina
C. Hari Krismas
D. Hari Gawai
3. Tulisan Kawi berasal dari India. Apakah maksud
perkataan Kawi?
A. Sumber 8. Mengapakah kerajaan Angkor membina candi Angkor
B. Buruh Wat?
C. Huruf
D. Penyair
A Sebagai pusat kegiatan perdagangan

4. Gambar berikut merupakan batu bersurat B Menjadi pusat pentadbiran


Talang Tuwo.
C Menjalankan upacara keagamaan
D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

Apakah ciri-ciri batu bersurat tersebut?


9. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang
A Ditemui di Champa
penting bagi kerajaan Alam Melayu. Apakah faktor
B Dipengaruhi tulisan Rumi
kemajuan perdagangan tersebut?
C Ditulis dalam Bahasa Melayu
D Diasaskan oleh Raja Kanishka A Kekayaan hasil hutan
B Kemudahan pelabuhan
5. Apakah kesan ke atas sistem tulisan
C Kedudukan berhampiran
masyarakat Majapahit selepas tersebarnya
agama Islam? D Bahasa Melayu sebagai lingua Franca
A Penulisan inskripsi
A I dan II
10. B I dan IV
Apakah jenis-jenis pelabuhan yang terdapat di
Alam Melayu? C II dan III
I. Pelabuhan maritim
II. Pelabuhan entrepot D III dan IV
III. Pelabuhan pembekal 15 Apakah strategi Melaka menghadapi
IV. Pelabuhan antarabangsa . serangan Portugis?
A Menggunakan lancaran dan perahu
A I dan II C II dan III berapi
B I dan IV D III dan IV B Menggunakan keris sebagai senjata
11. utama peperangan
C Tombak digunakan sebagai pertahanan
Manakah antara berikut bukan faktor yang utama
menjadikan Melaka sebagai lokasi yang D Menggunakan tentera berkuda bagi
strategik oleh Parameswara menghadapi serangan Portugis
A Tiada ancaman dari pihak musuh
B Laluan perdagangan
C Bentuk muka bumi yang berbukit-bukau
D Terlindung dari tiupan angina monsoon 16. Mengapakah pusat pemerintahan kerajaan Johor-
barat daya dan timur laut. Riau sering berpindah randah?

A Strategi ketenteraan
12 Mengapakah kawasan naungan menghantar
. ufti kepada Melaka? B Mengukuhkan kuasa sultan
A Mengeratkan hubungan
C Kemajuan perdagangan luar
B Membeli bahan mentah
C Mengakui ketuanan D Memastikan pembangunan rakyat
D Menjamin kedaulatan

13 Maklumat berikut berkaitan tugas pembesar 17. Krisis dan peperangan berlaku dari tahun 1659
. Kesultanan Melayu Melaka hingga 1679 antara kerajaan Johor dengan Jambi kerana
 Ketua polis Johor menuntut wilayah
 Pegawai protokol
 Hakim di darat A Riau
Apakah jawatan pembesar tersebut? B Demak
A Bendahara
B Laksamana C Kesang
C Temenggung
D Penghulu Bendahari D Tungkal

14. Bendahara ialah pembesar dalam sistem


pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada kurun 18. Senarai berikut merujuk kepada tugas satu golongan
ke-15. Tugas beliau ialah masyarakat di Johor pada kurun ke-17. Golongan
masyarakat manakah yang menjalankan tugas tersebut?
I Pemangku Sultan
•Penunjuk arah
II Ketua angkatan laut
• Pegawai pelabuhan
III Ketua urus setia istana
• Penunda kapal dagang
IV Ketua Turus Angkatan Perang
A . Orang Asli Apakah faktor yang membawa kepada peperangan di
atas?
B . Orang Laut
A.Persaingan kuasa Acheh
C. Orang Bugis
B. Perluasan pengaruh Portugis
D. Orang Jawa
C.Perebutan kuasa antara pembesar

D.Persaingan untuk menguasai perdagangan di Selat


Melaka.

20.Bagaimanakah Kesultanan Johor-Riau dapat


menamatkan ancaman Jambi yang menggugat
kedaulatannya?

A.Membuat pakatan dengan Belanda

B.Menjalankan pemerintahan yang cekap

C.Menyerang dan menewaskan kerajaan Jambi


19. Soalan 19 berkaitan dengan maklumat di bawah:
D. Meminta bantuan daripada askar upahan Bugis
 Perang Tiga Segi antara Johor-
Acheh-Portugis
 Dikenali juga dengan Peang
100 tahun

Anda mungkin juga menyukai