Anda di halaman 1dari 1

Contoh latihan 7.

5(a)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.
(a)
Warna primer terdiri daripada __________.
(b)

Warna sekunder terdiri daripada __________.

Jawapan
Contoh latihan 7.5(b)
Nyatakan warna cahaya yang terbentuk dengan menambah warna berikut
bersama-sama.
Penambahan cahaya berwarna
Hasil penambahan cahaya
Merah + Biru
Merah + Hijau
Hijau + Biru
Hijau + Merah + Biru

Jawapan
Contoh latihan 7.5(c)
Nyatakan warna cahaya yang terbentuk pada skrin putih apabila cahaya putih
melalui kedua-dua penapis berwarna A dan B.
Penapis A

Penapis B

Hijau

Biru

Hijau

Kuning

Hijau

Sian

Merah

Magenta

Kuning

Merah

Kuning

Magenta

Biru

Sian

Magenta

Biru

Sian

Magenta

Cahaya berwarna atas skrin putih

Anda mungkin juga menyukai