Anda di halaman 1dari 2

SMA AL-MUAYYAD SURAKARTA

ALOKASI JAM MENGAJAR DAN PEMBAGIAN TUGAS


TAHUN 2016/2017
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA

STATUS

Ir. Faridah Budiastuti


Zaziyah Noviati, S.Pd.
Atikah MH, S.Pd.

GTT/GPNS
GTT/GPNS
GTT/GPNS
GTT/GPNS
Dra. Suharni
GTT/GPNS
Dra. Sri Purwanti
Drs. H. M. Adib Zaen
GTT/GPNS
Drs. Mukhlis Suranto
GTY
Ahmad Zaenudin, S.Ag.
GTY
Syarifudin, S.Ag.
PTY
Edy Munkanif, S.Ag.
GTY
Muhammad Arifin, S.Ag.
GTY
Mukhlisoh, S.Ag.
GTT
Nur Yuslikhah, S.Pd.
GTT
Soimatun, S.Pd.
GTT
HM. Faisol Rozak, S.Ag.
GTY
H. Agus Himawan, S.Ag.
GTY
Lusi Septieni, S.Pd.
GTT
Misbakhul Munir
GTT
Nisa Danita Alfareni, S.E.
GTT
Wahid Julianto
GTT
Akhmad Alwi, S.Pd.I.
GTT
Muji Asri
GTT/PNS
Ferry Indar Ardiansyah
GTT
Nafis Nailil Hidayah, S.Pd.
GTT
Fikriyan Nuriyatul Hasanah, S.E. GTT
Andri Wibowo
PTT
Zaenul Arifin, S.Pd.
GTT/PNS
Asih
PTT
Roihatul Firdaus, S. Hum.
PTT
Jumlah

JABATAN

JAM TUGAS
KELAS
Wali Kelas XI A
12
Wali kelas XII IPS
8
Wali kelas XI IPS
6
Koord Pustaka
28
Pengarsipan TU
6
BP/BK
0
Kepala Sekolah
6
Wakakur
12
Kepala Tata Usaha
12
Staf Kesiswaan
12
Bendahara
6
4
Wali kelas X IPS
10
Koord. Kir/Wali Kelas X
14
Wakasar
2
Wakasis
14
Kord Lab./Wali kelas X
12
Staf Kesiswaan
13
10
18
20
Pemenuhan PNS
6
Staf TU/Kepegawaian
8
8
Staf TU/Surat Menyurat
8
Pramuka
4
Pemenuhan PNS
13
Pesuruh/Staf TU
8
280

Kepala Sekolah,

Drs. Suranto
NIP.-

SMA Al-Muayyad
Gaji Bimbingan Bulan Maret dan April 2008
NO CODE
NAMA
STATUS
1 C Ir. Faridah Budiastuti
GTT
2 D Drs. Sulistyo Saputro, M.Si. GTT
3
L
Nur Yuslikhah, S.Pd.
GTT
4 N Zaziyah Noviati, S.Pd.
GTT/GBANTU
5 V Abdul Munif, S.Pd.
GTT/GBANTU
6 W Agus Priyono, S.Pd.
GTT
7 Y Soimatun, S.Pd.
GTT
8 AJ Dra. Sri Purwanti
GTT/GBANTU
Jumlah

MULAI KE MSK
MASAKER GAJIPERJ MGJR
05-24
24
15,800
07/01/92
05-24
24
15,800
07/01/92
05-14
14
13,800
07/01/02
05-18
18
14,600
07/01/98
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
04-11
11
13,200
08/01/05
05-14
14
13,800
07/01/02
04-09
9
12,800
07/20/07
#VALUE!

#VALUE!

GAPOK TTD
3
47,400 1
2
31,600 2
2
27,600 3
3
43,800 4
6 #VALUE! 5
7
92,400 6
3
41,400 7
3
38,400 8
29

#VALUE!

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Koord. Bimbingan,

Surakarta, 25 April 2008


Bendahara Bimb.

Drs. Suranto

Muhammad Arifin, S.Ag.

H.M. Faishol Rozaq, S.Ag.