Anda di halaman 1dari 6

KONSEP MOL

No. Bil mol bahan Jenis zarah Bilangan Zarah


1 1 mol kuprum, Cu

2 1 mol karbon Molekul :


dioksida, CO2.

Atom C:

Atom O:

Keseluruhan Atom:

3 1 mol gas oksigen


gas, O2 Molekul :

Keseluruhan Atom:

4. 2 mol zink, Zn.

5. 0.5 mol Kalium, K

6. 2.5 mol Plumbum,


Pb.

7. 3.0 mol ammonia, Bil. Molekul:


NH3.
Bil atom:

8. 1.0 mol glukos, Bil. Molekul:


C6H12O6
Bil atom:

9. 1.0 mol magnesium Bilangan sebatian MgCl2:


klorida, MgCl2

Bil ion Mg2+:

Bil ion Cl- :

10. 0.25 mol natrium Bilangan NaCl:


klorida, NaCl

Bilangan ion Na+:

Bilangan ion Cl-

Bilangan ion :

11. 2.0 mol kuprum(II) Bilangan CuSO4:


sulfat, CuSO4

Bilangan ion Cu2+:

Bilangan ion SO42-:

12. 0.5 mol plumbum(II) Bil Pb(NO3)2:


nitrat, Pb(NO3)2

Bil ion:

13. 0.2 mol ammonium Bil (NH4)2SO4:


sulfat, (NH4)2SO4

Bil ion:

Latihan Tambahan:

a. Diberikan 2.709 x 1025 molekul bromin, Br2, hitungkan


i) Bilangan mol molekul bromin ii) Bilangan mol atom bromin

b. Diberikan 1.204 x 1026 molekul karbon dioksida, CO2, hitungkan


iii) Bilangan mol molekul karbon iv) Bilangan mol atom oksigen
dioksida

7. Hubungan bilangan mol, bilangan zarah dan nombor Avogadro

JISIM MOLARJisim atom relatif unsur boleh dirujuk pada m/s108 buku teks
No Bahan Jisim Atom relatif/Jisim Jisim Molar
Molekul relatif/ Jisim
Formula relatif
1 Natrium

2 Karbon

3 Natrium Karbonat,
Na2CO3

4 Magnesium Klorida,
MgCl2

5 Klorin, Cl2

6 Asid Sulfurik, H2SO4

Konsep/kaitan jisim atom relatif/Jisim molekul relative/ jisim Formula relative dengan Jisim
Molar
Jisim Atom relatif/Jisim molekul Perbandingan Jisim Molar
relatif/ Jisim formula relatif
Nilai
Unit
Boleh diukur dengan
alatan

No. Bahan Bilangan mol

1 26.5 gram Natrium


karbonate Na2CO3

2 75.0 gram CuSO4.5H2O

3
2.85 magnesium klorida,
MgCl2
.
4
118.8 gram ammonium
sulfat, (NH4)2SO4.

5
170.4 gram magnesium
etanoat, (CH3COO)2Mg

No. Bahan Jisim


1
3 mol gas klorin, Cl2.

2
2.5 mol karbon dioksida,
CO2

3
0.6 mol kalsium sulfat,
CaSO4.

4
3.2 mol natrium klorida,
NaCl.

5
1.2 moles kuprum(II) sulfat,
CuSO4.

Deduksikan hubungan Jisim bahan dengan bil mold an jisim atom relatif/jisim molekul
relatif/jisim formula relatif

Contoh:

(i) Nyatakan billangan mol bagi 5.3 gram natrium karbonat, Na2CO3?
[ JAR: C,12; O,16; Na,23 ]

(ii) Berapakah jisim yang terkandung di dalam 0.25 mol kalium nitrate, KNO3,?
[ JAR: N,14; O,16; K,39 ]

(iii) Jika jisim 29.25g mengadungi 0.5 mol sebatian X, berapakah jisim
molekul relatif sebatian X?
ISIPADU MOLAR

No Bil mol gas Isipadu gas pada No Bil mol gas Isipadu gas pada suhu
. STP . dan tekanan bilik
1 1 mol gas 2 1 mol gas
hidrogen nitrogen

3 1 mol gas 4 0.5 mol gas


oxygen sulfur dioksida

5 1.5 mol gas 6 0.02 mol gas


karbon ammonia
dioksida

7 2 mol gas 8 1.2 mol gas


metana klorin

9 0.5 mol gas 10 2.0 mol gas


ammonia etana

11 0.25 mol stim 12 3.0 mol karbon


monoksida

13 11.5 dm3 gas 14 12.0 dm3 gas


hidrogen nitrogen

15 67.2 dm3 gas 16 48 dm3 gas


oksigen sulfur dioksida

17 5600cm3 18 6 dm3 gas


karbon ammonia
dioksida

Pengukuhan
a) Apabila asid sulfuric cair bertindakbalas dengan kalsium karbonat, 960 cm3 gas karbon
dioksida terbebas pada suhu bilik. Hitung
i) Bilangan mol karbon dioksida yang terbebas dan
ii) Jisim gas karbon dioksida yang berbebas
[ Ans: 0.04 mol, 1.76g ]

b) Di dalam satu tindakbalas antara zink dan asid hidroklorik cair, 560 cm3 gas hydrogen
terbebas pada STP. Tentukan bilangan mol gas dan jisim gas hidrogen yang terbebas
[ Ans: 0.025, 0.05g ]